Categorieën
Cultuur

Neal Morse: De kerk verbetert steeds

“Luther zei: ‘Alles van de Rooms Katholieke Kerk is modder geworden.’ Die vroege kerk, die perfect was, was in de jaren daarna steeds meer gecorrumpeerd.” Neal Morse, een van de grootste progrockartiesten van het moment, komt begin juni naar Nederland voor een drietal concerten. Een mooie aanleiding om de artiest aan de tand te voelen over Sola Scriptura, zijn album uit 2007. Evert te Winkel

Wat werd gecorrumpeerd? “Het woord, de redding, het werk van de Heilige Geest. Luther bracht het woord terug, de Wesleys de redding en de Pinksterkerken het werk van de Heilige Geest.” Neal Morse is een pinksterchristen: “Mijn kijk op het pinksterchristendom is niet echt veranderd door dit album.”

Volgens mij is de Heilige Geest een onderdeel van de aanbidding van God. Het is waar dat Luther in veel opzichten een andere visie had dan het pinksterchristendom heeft. Ik heb Luther gebruikt als een voorbeeld, een type, als een plaatje dat iets zegt over de ware kerk. Vanuit Luther kon ik het onderscheid maken tussen de valse religie en ware religie.

“Natuurlijk ben ik het niet met alles eens wat Luther zei. Ik ben het absoluut niet eens met zijn kijk op Joden. Wat we wel van hem kunnen leren, is dat we weer op een frisse manier naar de bijbel moeten kijken.”

“Het kan zijn dat we de openbaring niet met onze natuurlijke ogen zien. Maar de kerk wordt steeds beter.” Morse baseert zich hierbij op Haggaï 2:9:

De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’

“Maar waar het einde nadert, de kerk (bruid) steeds beter wordt, neemt de corruptie ook toe. Het proces waarin de kerk steeds beter wordt, zien we vaak niet. Kijk maar naar het voorbeeld van Daniël: Een kleine steen, dat is de kerk, wordt door God zelf losgemaakt, deze maakt valse religie kapot, wat Babylon wordt genoemd en de hoer.”

Neal Morse heeft nog een paar laatste woorden aan het einde van het interview: “Blijf ermee doorgaan, er echt achter willen komen hoe de echte kerk moet zijn. En vraag God om zijn mensen te laten zien waar zijn hart naar uitgaat.”

Luther en Pinksterchristendom
Het is inderdaad waar dat Neal Morse inhoudelijk niet zo ingaat op de visie van Martin Luther. Er is een belangrijk verschil tussen Luther en in ieder geval een deel van het pinkstergedachtegoed (zonder te beweren dat ook Morse dit aanhangt): De plaats van genade. Dat spreekt met name in het gedachtegoed wat betreft het claimen van beloften van God. In zijn De Knechting van de Wil, een boek in reactie geschreven op Erasmus Collatie over de vrije wil, maakt Luther duidelijk dat God in ieder opzicht soeverein is, een opvatting die haaks staat op de gedachte dat wij, als mensen, God aan zijn belofte kunnen houden.

Nu is het niet per definitie zo dat Luther gelijk heeft. Sterker, Luther heeft best vaak ongelijk gehad. Maar gezien het feit dat onder pinksterchristenen het vaak geen gewoonte is om de bijbel diepgravend te bestuderen, uitzonderingen daargelaten, lijkt het er wel op dat Luther hier meer een punt heeft dan de pinkstertheologie.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

1 reactie op “Neal Morse: De kerk verbetert steeds”

Reacties zijn gesloten.