Categorieën
Cultuur Kerk

[commentaar] Lopen over het water is een hachelijke zaak

Voor een aantal mondige EO-leden bleek het televisieprogramma De Grote Jezus Quiz (download) een brug te ver.  De quiz zou oppervlakkig zijn, van Jezus een karikatuur maken, de deelnemers zouden te veel seksistische grappen gemaakt hebben en het evangelie kwam onvoldoende naar voren. Michelle en Leslie, die volgens sommigen door andere omroepen al voldoende voor gek worden gezet, zouden ook door de EO vernederd zijn en zo kan de kritiek nog wel even doorgaan.
http://www.youtube.com/watch?v=UhG1ZyLM3ec
De kritiek is deels terecht, hoewel de claim dat de quiz inhoudsloos was gemakkelijk kan wordt gepareerd. Het ging over Jezus’ dood en de reden daarvan, zijn opstanding en zijn ethiek. Daarmee lijkt het hele evangelie aan bod gekomen. De biechtstoel daarentegen wekte soms wel erg de indruk dat deze bedoeld was om op te scheppen over de grootste zonden.
Opvallender dan de quiz zelf was de storm van kritiek die losbarstte. In reactie op verschillende kritische blogposts geven mensen aan het lidmaatschap van de EO opgezegd te hebben vanwege dit programma. Arjan Lock bood zelfs namens de omroep excuses aan. Dat is een vreemde situatie, het programma lijkt juist wel de doelgroep bereikt te hebben, al was het wat lang, met het verhaal van Jezus. Dat daar allerlei triviale dingen bij kwamen kijken, zoals het uiterlijk van Jezus en de vraag of hij echt op het water heeft gelopen, doet daar niets aan af. In een programma van meer dan een uur ging het steeds over Jezus.
Donderdag betoogde Mark Peter van der Bijl op deze website dat de kerk meer innovatie nodig heeft. De kerk is vanzelfsprekend meer dan alleen de plaatselijke gemeente, ook de EO speelt een rol in de vernieuwing. Daarbij probeert de omroep ook de traditioneel moeilijk bereikbare jongeren, de doelgroep van Nederland 3, te bereiken.
De EO is een missionaire omroep en een missionaire omroep gaat weleens nat. Gezien de reacties van veel christelijke kijkers was dat hier het geval. Toch is het jammer dat de EO de keutel weer introk, onder druk van de eigen –toch al gelovige- achterban.  De EO straalt daardoor weinig vertrouwen uit, een vertrouwen dat juist voor kerkelijke innovatie, in de brede zin van het woord, nodig is.

Op het water lopen is, zoals bekend, een hachelijke zaak. Een missionaire omroep als de EO, die daarvoor creatief moet zijn, kan soms niet anders dan op dit water lopen, in vertrouwen dat als zij er doorheen zakken, en dat gebeurt, zij niet zullen zinken. Alleen zo kan de EO innovatief én missionair zijn.

Hier en hier overigens twee oproepen om te durven experimenteren met missionaire activiteiten zoals De Passie en De Grote Jezus Quiz

[Naschrift maandag 16 april, 12.17 uur] In het Reformatorisch Dagblad noemt oud-EO-presentator Feike ter Velde het programma goddeloos en spottend. Volgens hem zijn de excuses onvoldoende en mogen de medewerkers die in het openbaar aan het programma meededen niet meer op tv optreden.]

[Naschrift woensdag 18 april, 14.33] Het aantal positieve reacties van bloggers neemt toe, na het bovenstaande van Daniël de Wolf, schrijver van de Torrie van Mattie, nu ook één van Harold Prost. CV-Koers is in het commentaar minder enthousiast.]

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

3 reacties op “[commentaar] Lopen over het water is een hachelijke zaak”

Te weinig respect voor het heilige. Iemand met sociale intelligentie doorziet dit. Wat een baggersite.

Mijns inziens is steun van de achterban nodig om omroep te kunnen zijn.
Door niet binnen – voor de achterban acceptabele grenzen – te functioneren, raak je achterban kwijt. Dat spreekt vanzelf.
Laat onverlet dat de achterban niet bij de minste of geringste buiteling de aanvoerlijn met het front moet doorsnijden.
Ik heb de quiz zelf niet gezien, maar heb verschillende mensen het woord blasfemisch in de mond horen nemen.
Wat mij betreft is het geen doel op zich om het een uur over Jezus te hebben. Het lijkt mij dat de wereld er niet mee geholpen is Jezus voorgeschoteld te krijgen op een manier die Hem niet representeerd.

@Marco
Het bovenstaande Youtubefilmpje is de hele quiz. Die is er bewust bij geplaatst zodat je je maning niet op de mening van anderen hoeft te baseren.

Reacties zijn gesloten.