Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Weekoverzicht week 16-2012

Overzicht van de opvallendste nieuwsberichten en opinieartikelen van afgelopen week.

De kracht van Twitter. Door Twitter heeft een Amerikaanse predikant bereikt dat de advertentie hiernaast [verwijderd] verwijderd werd van de plek naast zijn kerk:

“Ik werd in mijn hart geraakt dat mijn dochter in de dienst hoort ze de geliefd is door en waardevol is voor God. Maar als ze naar buiten loopt, ziet ze alleen […] als je er zo uit ziet, je shirt uittrekt en flirt met mannen, ben je pas waardevol. Ik weet zeker dat dit niet het doel is van het bedrijf –om vrouwen te degraderen en mannen te verleiden zich ook te verlagen– maar het komt daar wel op neer.”

Missie is het meest effectief als het buiten de kerk omgaat, betoogt Pieter van Winden:

“…in Utrecht bijvoorbeeld had je in de vorige eeuw de Stadszending. Dat was een uitgebreid netwerk van evangelisten, inloophuizen, activiteiten voor contact over geloof. Dat gebeurde allemaal buiten de kerk. Heel bewust. […] men heeft zich tot het uiterste verzet tegen opname in de kerkelijke structuur. Men wist dat het missioniaire elan zou verschrompelen als men onderdeel van de kerk zou worden. En zo is het gegaan.”

Ds. Visser, legerpredikant, ziet radicaliteit als oplossing voor de ontkerkelijking:

“Dat kan volgens de legerpredikant enkel door radicaal vanuit Christus te leven: “Niet vanuit onze eigen kerk omdat onze kerk de oudste is of de meest betrouwbare of de modernste en noem maar op. We moeten juist leren om vanuit Christus te kijken.”

Harold Prost betoogt op Staatgeschreven dat de Grote Jezus Quiz indrukwekkend en missionair sterk was.

“Ik hoop echt dat jij de zoekende Nederland 3-kijker geen excuus gaat maken, als hij of zij op de één of andere manier toch nog eens over de Here Jezus of de GJQ met jou wil praten. Er is in mijn beleving een wereld aan nieuw gespreksstof opengegaan door deze dappere poging.”

Prost lijkt het bij het onderwerp Grote Jezus Quiz behoorlijk met Vrijzinnig Evangelisch eens. Ook CV-Koers besteedt een commentaar aan de zaak.

Willem de Gelder betoogt dat het verbod op smalende godslastering om mensen gaat, niet om God. Godslastering brengt openbare orde in geding :

“Door sommigen wordt het beeld geschetst dat de Nederlandse overheid, met de SGP voorop, nu op de bres staat voor God. […]Ik weet niet wat er in het hoofd van Kees van de Staaij omgaat, maar ik neig ernaar om te denken dat dit beeld slechts een karikatuur is. Kees weet immers dat God de heilige rechter is die zal oordelen en dat hij daar geen Nederlandse staat voor nodig heeft. Voor een goede discussie kan men God het best buiten beschouwing laten. Deze discussie gaat namelijk om mensen: hun gevoelens, hun integriteit.”

David Sörensen doet in zijn nieuwsbrief een oproep aan de lezers van zijn nieuwsbrief om vooral te komen:

“Laat je niet langer tegenhouden om door te breken in de sterke aanwezigheid van God, breek door de obstakels en tegenwerking heen en KOM naar de Sound of Heaven conferentie!”

Dick Swaab is stiekem een calvinist. Theoloog Erik Borgman in Trouw over Swaab en Augustinus:

“Het zelf dat we zoeken is het zelf dat zoekt, meent hij, en daarmee hebben we dat zelf dus altijd al gevonden, hoewel we het nergens kunnen aanwijzen. Zoals naar Augustinus’ overtuiging God altijd al bij ons is en ons altijd al gevonden heeft, en wij als antwoord hierop God zoeken. Ook God kunnen wij niet zo vinden dat wij zijn aanwezigheid in handen hebben en kunnen hanteren.”

Wim Dekker, schrijver van het boek Missionair en Marginaal, vertelt dat het besef van een geestelijke crisis in de kerk nu veel groter is dan jaren geleden:

“Het besef van crisis en urgentie is veel sterker aanwezig dan tien of twintig jaar geleden. Als je indertijd over missionair werk sprak, overheerste er nog veel meer de gedachte van restauratie, herstel, afgedwaalden terugbrengen naar de kudde. Dat idee is weg. Eerder proef je iets van ‘het is dweilen met de kraan open’. Of: het is iets heel nieuws, als mensen tot geloof komen.”

De overstap van Evangelisch naar Rooms Katholiek is volgens Rob Allaert niets eens zo gek. Je vindt bij de Rooms Katholieke Kerk wat bij de evangelischen mist:

“Waarom gaan evangelicalen kijken bij Rome? Dit is een gevolg van het ontbreken van duurzame logica in de boodschap. Het accent ligt op een inwendige, oncontroleerbare zielsgebeurtenis die men wedergeboorte noemt. De enige manier om dit onzichtbare te verifiëren is door je te omringen met bevestigende mensen: ‘Ja, jij bent nu ook gered.’ Met die zogenaamde love bombing kan je even voort, maar na een tijd worden mogelijk toch enkele kritische bedenkingen gemaakt.”

Vrij Nederland:

De week waarin God voorgoed bleek te zijn verdwenen uit Gerd Leers

“Sterker, in de maanden die volgen, verklaar je het regeerakkoord bijkans heilig. Je leeft zelfs zo strikt naar de letter ervan dat je bereid bent de brandbrieven die je zélf als burgemeester naar je voorganger op Asielzaken stuurde en die nu op jouw bureau liggen, in de prullenbak te smijten. Over God heb je het nooit meer.”

Volg Vrijzinnig Evangelisch op twitter voor de belangrijkste berichten het allereerst.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

5 reacties op “Weekoverzicht week 16-2012”