Categorieën
Wetenschap

[Commentaar] Bedreigingen abortus-ethici zijn altijd brug te ver

De morele status van een zuigeling is gelijkwaardig aan die van een foetus, betogen Alberto Giubilini en Francesca Minerva in hun artikel hierover. Om die reden stellen zij de term ‘postnatale abortus’ voor. De opstelling van de medisch-ethici roept grote weerstand op, zelfs bedreigingen. De website Slate wijst erop dat zij hierin het voordeel van de vrouw altijd vooropstellen bovenop dat van de foetus of baby: “Iedere last (die het kind oplevert, red.) wordt groter gewaardeerd dan de waarde van het kind.”
Evert te Winkel betoogde dat de gedachte van de twee medisch-ethici niet gek is. Volgens hem gaat het bij de keuze voor een abortus ‘veel meer om het web van relaties dan om de fysieke mogelijkheden van het kind’. Natuurlijk is dat ook belangrijk; dat een kind in een omgeving komt waar het gewenst is. Maar het voorstel om ongewenste kinderen, voor of na geboorte, te doden, is bizar. Dat voorstel gaat geheel voorbij aan de betekenis van leven, de betekenis van liefde, schoonheid en toekomst.
Niet alleen vanuit christelijk-conservatief oogpunt kan dit voorstel niet door de beugel, het voorstel is immoreel. De argumentatie van Giubilini en Minerva is wel logisch correct, maar getuigt van weinig ‘gevoelig denken’, iets wat noodzakelijkerwijs een onderdeel is van ethiek. Ethiek is namelijk geen wiskunde.
In een open brief geven de twee aan het artikel alleen bedoeld te hebben voor het bio-ethisch debat en dat het ook in de context van deze discussie gelezen moet worden. De vraag is of deze verdediging stand houdt, een artikel dat op internet geplaatst wordt, lijkt niet voor intern gebruik bedoeld. Ook wekt de paper sterk de indruk de Giubilini en Minerva daadwerkelijk achter de gedachte dat de regels voor abortus zoals in Nederland vastgelegd in het Groninger protocol, ook voor zuigelingen zouden moeten gelden. Deze zin uit de samenvatting, waarin vooral het ‘should’ -zou moeten- in het één-na-laatste zinsdeel belangrijk is,  laat dit goed zien:

 By showing that (1) both fetuses and newborns do not have the same moral status as actual persons, (2) the fact that both are potential persons is morally irrelevant and (3) adoption is not always in the best interest of actual people, the authors argue that what we call ‘after-birth abortion’ (killing a newborn) should be permissible in all the cases where abortion is, including cases where the newborn is not disabled.

De verdediging van de twee laat dus genoeg ruimte voor kritiek op zowel de ideeën als op de handelswijze. Het is daarom begrijpelijk dat veel mensen niet gelukkig zijn met het artikel van de twee medisch-ethici. Dat zij daarom bedreigingen krijgen is echter uit den boze. Mensen kunnen in ethisch opzicht met een redenatie uit de bocht vliegen, en dat is met deze redenatie gebeurd. Maar hoe iemand het ook met de redenaties van mensen oneens is, bedreigingen kunnen nooit getolereerd worden.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

Één reactie op “[Commentaar] Bedreigingen abortus-ethici zijn altijd brug te ver”