Categorieën
Politiek en Geloof

[Commentaar] Vertrek Wilders uit de macht is een zegen

De val van het kabinet Rutte is een zegen voor dit land, vooral de manier waarop stemt tot dankbaarheid. Hoewel Max van Weezel in Vrij Nederland de val van het kabinet als een mislukking van de inkapselingsstrategie van het CDA beschouwt, is het beter om te zeggen dat de val van het kabinet juist het sluitstuk vormt van deze strategie.
PVV-leider Geert Wilders besloot de onderhandelingen af te kappen toen het bezuinigingspakket klaar lag, doorgerekend en al, en alleen nog een aantal meevallers in het pakket verwerkt moesten worden. De meeste mensen zullen wel zien dat onwil de reden was dat Wilders deze ingrijpende beslissing nam, en niet het landsbelang. PVV-stemmers zullen wel een tweede keer nadenken voordat zij opnieuw op deze partij stemmen.
Daarmee is Geert Wilders tandeloos gemaakt: de strategie van het CDA heeft Wilders ertoe gebracht zijn eigen achterban van zich te vervreemden door zelf politieke spelletjes te spelen, zelf de achterkamer in te duiken en te laten zien het eigenbelang boven het landsbelang te stellen. Dat zal zijn eigen achterban feilloos doorzien.
Met het wegvallen van dit kabinet verdwijnen ook juist die maatregelen die de spreekwoordelijke weduwe, wees en bijwoner onevenredig hard raakten, zoals de maatregelen om asiel te beperken (PVV) en de verhoging van het lage btw-tarief die vooral de lage inkomens raakt. Maatregelen overigens die zeker de VVD ook graag wilde. De maatregelen die er voor in de plaats komen zijn beter en bieden in ieder geval meer ruimte voor de asielzoeker en de minder draagkrachtigen. Opwekkend daarin is de constructieve houding van D66, GroenLinks en ChristenUnie, naast die van CDA en VVD.

Tegelijkertijd wordt het ook met de val van het kabinet geen hemel op aarde, laat dat helder zijn. En het is ook zeker niet gezegd dat een volgend kabinet het beter doet dan het vorige kabinet Rutte, die in een heel wankel evenwicht de politieke gevoeligheid had om tot hier te komen. Maar hoe dan ook is het een zegen dat Geert Wilders voorlopig niet terugkeert in het centrum van de macht.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

2 reacties op “[Commentaar] Vertrek Wilders uit de macht is een zegen”

[…] Volgens Volkskrant-columnist René Cuperus is het wandelgangenakkoord van de Kunduz-coalitie vooral slecht voor het land. De coalitie zou het midden niet goed vertegenwoordigen. “En toen kwam er dus Het Akkoord. Als een heilig neerdaalsel uit de Afghaanse provincie Kunduz“, duidt hij het akkoord in religieuze termen. Vrijzinnig Evangelisch is enthousiaster. […]