Categorieën
Kerk

[Commentaar] Vrijheid van godsdienst geldt voor iedereen

De vrijheid om van het ene geloof op het andere geloof, of desnoods ‘ongeloof’ over te stappen is een groot goed. In Nederland is deze vrijheid gewoon, maar in veel landen in de islamitische wereld, zoals Afghanistan, niet. Vaak spelen religieuze belangen een rol, vanzelfsprekend, maar ook politieke belangen kunnen een rol spelen, zoals zij dat in Nepal doen. De zaak is daarmee complexer dan vaak wordt gedacht. Wat zeker is, is dat de vrijheid om van geloof te veranderen te prefereren is boven een situatie waarin deze vrijheid ontbreekt.
Het gaat hier niet alleen om het Nederlandse Grondwetsartikel dat de vrijheid van godsdienst garandeert, ook zonder dat artikel is de vrijheid van godsdienst in Nederland nog erg groot. Tegelijkertijd laat de situatie in met name islamitische landen zien dat de vrijheid van godsdienst niet alleen maar geborgd wordt door vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering. Vrijheid van godsdienst blijkt veel belangrijker wanneer deze mist, ook voor bijvoorbeeld atheïsten, die net als christenen veel worden vervolgd.
Het gaat juist om die praktische toepassing van dit recht, doordat mensen bewust de keuze maken om een ander geloof te kiezen. Anti-bekeringswetten kunnen gelovigen daarin tegenhouden, maar ook sociale druk. De deelnemers van IsaRuhAllah hebben in ieder geval één van beide getrotseerd.
Maar godsdienstvrijheid is niet alleen maar voor christenen, deze geldt voor alle (on)gelovigen. Christenen zullen, net als alle andere gelovigen of ongelovigen, de keuze van ouders, kinderen, andere familieleden, vrienden of volksgenoten moeten accepteren wanneer zij op religieus gebied een andere keuze maken dan zij. Dat doet natuurlijk pijn. Maar de vrijheid om je van de islam, in het geval van IsaRuhAllah, te bekeren betekent ook altijd dat er vrijheid moet zijn om je tot de islam te bekeren. De vrijheid voor jezelf opeisen waar je deze voor anderen ontzegt, is geen christelijke daad. Accepteren is vanzelfsprekend wat anders dan goedkeuren, de laatste is zeker niet noodzakelijk.

Nederland is een vrij land, iets wat de bevolking van andere landen ook gegund wordt. Een onderdeel van die vrijheid is de vrijheid voor het kiezen van de eigen levensovertuiging. De enorme vrijheid om van het ene geloof op een ander geloof over te stappen is een groot goed. Te waardevol om uit het oog te verliezen.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.