Categorieën
Cultuur

Postuum dopen beter dan kinderdoop

Bram van Dijk

Mormonen laten zich plaatsvervangend dopen voor voorouders, maar bijvoorbeeld ook voor mensen als prins Bernhard, prinses Juliana en prins Claus. Als je dat hoort, voelt het toch niet echt prettig. Maar als dit schuurt en wringt, moeten we dan ook niet nog eens goed kijken naar het fenomeen van de kinderdoop? Of zelfs – voor de minder vrijzinnigen en meer evangelischen onder ons – het opdragen van kinderen?

Op zich is het verhaal dat mormonen zich plaatsvervangend laten dopen voor hun voorouders (voor zover die zelf geen mormoon waren) niet nieuw. Het is zelfs veel ouder dan het mormonisme, Paulus schrijft er al over:

“Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen?”

Dit ritueel bestond dus al in Paulus’ tijd, en hij zegt er geen kwaad woord over. Paulus vond dit zelfs de normaalste zaak van de wereld. Toch is het bij de meeste christelijke denominaties in onbruik geraakt. Zover in onbruik zelfs, dat als we nu horen dat een bepaalde groepering dit wel navolgt, we allereerst schrikken.

We schrikken, want deze mensen worden postuum bijgeschreven als zijnde mormoon. Geclaimd voor deze religie. Maar wat is precies het probleem? Gebrek aan respect voor de doden? Een keuze maken voor mensen die zelf niet (meer) kunnen kiezen? Dat ze zichzelf hiermee groter en belangrijker willen maken dan ze eigenlijk zijn?

Dat laatste lijkt mij niet. Het komt ongetwijfeld uit een goed hart. Met dergelijke acties willen ze mensen toegang geven tot de hemel, dus dat is eigenlijk alleen maar toe te juichen. Het respect voor de doden is natuurlijk wel een punt, maar waar zit hem dat dan precies in? Dat de doden zich niet meer kunnen verweren? Dat brengt ons tot het punt dat je een keuze opdringt aan mensen die zelf niet meer kunnen kiezen.

Maar als dat zo is, hoe zit het dan met breder geaccepteerde christelijke rituelen zoals de kinderdoop? Kinderen worden, nog voordat ze het goed en wel doorhebben, geclaimd als ‘christelijke kinderen’. Ze “behoren al tot de kerk” nog voordat ze er iets van kunnen begrijpen, laat staan een keuze maken. Wat is dan het verschil? En voor degenen die meer voor de volwassendoop gaan, ook daar worden kinderen wel opgedragen. Ook daar wordt verondersteld dat dit ritueel daadwerkelijk invloed heeft, dat god anders kijkt naar een opgedragen kind als naar een niet-opgedragen kind.

Als we het plaatsvervangend dopen voor inmiddels overleden mensen afkeuren, dan moeten we het veel minder bijbelse dopen of opdragen van pasgeborenen ook stoppen.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

4 reacties op “Postuum dopen beter dan kinderdoop”

Het ziet er werkelijk naar uit dat ik wel heel erg vrij ‘zinnig ben , per ’toeval
ken ik wel wat mormonen, en nu ja -natuurlijk heb ik best moeite met dit geloof ,Amerikanen minder mag ik aannemen, een ding valt me wel op, er zijn zoveel mormonen die gewoon ‘doen wat God of Jezus Christus leert ,
[van Joseph Smith heb ik weing verstand .
Het moment waar ik zo vaak al op wacht is dat muren, [ ja scheidsmuren eens gewoon weg gaan vallen, en los van dit artikel- elk initiatief daartoe juich ik gewoon toe, en eerlijk gezegd :van ganser harte. trialk

Ik kerk al een behoorlijk tijdje (ongeveer 11 jaar) in de evangelische hoek. Heb er nog nooit iemand horen claimen dat dit een soort droge kinderdoop is, qua vorm of qua uitwerking. Het is gewoon een manier om je kind toch voor te stellen aan de gemeente, waarbij je Gods zegen bidt over het kind en de geloofsopvoeding ism de gemeente. Geen doop dus.
Doop doe je met water, door onderdompeling, anders is het geen doop, hooguit dip. Daarvan raak ik een beetje in een dip omdat ik het niet dope vind de bijbel zo naar je hand te zetten.
Kinderdopers dopen zoveel te vroeg als plv dodendopers te laat dopen.
Cruciaal in dit verhaal is het punt van de keuze. Als je kiest om Jezus te volgen laat je je dopen. Er zijn mijn geen gevallen bekend van zelf kiezende baby’s of doden.

Leuke kop 😉

@Marco
Ik moet eerlijk toegeven beter thuis te zijn in de protestantse traditie dan de evangelische. Maar tegelijkertijd hoor ik vergelijkbare woorden in diensten waar kinderen worden opgedragen. De kinderen horen nu bij god, zijn deel van het verbond en dat soort dingen.

Maar als het inderdaad niet meer is dan voorstellen, dan vind ik dat allereerst een goede zaak en vervolgens betekent dat dat ik te veel generaliseer. Je kan ook niet altijd gelijk hebben… helaas 😉

Maar goed, verder zijn we het dus wel eens dat het prima is als iemand zich vrijwillig laat dopen, maar dat je er toch vraagtekens bij kan zetten als dat zonder bewuste keuze van de dopeling gebeurt.

mijn volk is uitgeroeid omdat het zoneder kennis is Hosea 4:6
ik wil alleen maar laten weten dat we niet zelf moeten denken maar dat we de bijbel moeten laten spreken als we het hebben over God .
want wat ik denk is niet zo belangrijk maar wat de bijbel zegt wel.

Wat de mormonen betreft:zij hebben het boek mormon wat door Joseph Smith is geschreven.
De inhouden word gezien als Gods woord en krijgt ook de zelfde waarde en word dus gezien als aanvulling op de bijbel.
lees voor de aardigheid openbaring 22:18-19 is.
als ik dat lees hoef ik veder niet te kijken maar gaan ze tegen het woord van God in , en vallen ze voor mij af als geloofwaardig.

ze zijn ook zeerbeslit geen richtlijn waar wij ons aan mten moeten.
als wij een richtlijn willen dan vinden we die in:
Psalmen 119:105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

Ik wens jullie Gods zegen toe