Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

God in een moderne tijd: Overzicht week 21-2012

Het thema van dit weekoverzicht is ‘God in een moderne tijd’. Geloof en wetenschap en de moderne mens en de religieuze mens lijken steeds meer tegenover elkaar te staan. De kloof wordt zichtbaar in de media, waar inmiddels christelijke media en de Christelijke Hogeschool bruggen proberen te slaan. Hét terrein waar de discussie nu gevoerd wordt lijkt toch wel dat van de wetenschap te zijn.

Wetenschap versterkt het geloof. Remco van Mulligen betoogt dat in Geloof en Wetenschap. Maar dat geldt meestal vooral voor natuurwetenschappers, zoals Richard Dawkins:

“Nergens bouwt men zo uitsluitend op ratio en logica als in de exacte wetenschappen. Dat kan bedreigend zijn. Grote atheïsten als Richard Dawkins zijn natuurwetenschapper – en zij lijken meer dan andere wetenschappers te denken dat zij vanuit hun vakgebied gezag hebben om zich ook te mengen in filosofische, theologische, ethische kwesties. Een merkwaardige karaktertrek, heb ik altijd gevonden. “

Maar uiteindelijk keert de seculiere mens weer terug bij geloof:

“Wie Een seculiere tijd van de filosoof Charles Taylor leest, ziet bovendien een onderbouwde verwachting dat ook deze seculiere westerse wereld op de langere duur zal beseffen dat het immanente, het concreet tastbare en rationele, niet volstaat. “

Richard Dawkins zelf lijkt de woorden van Van Mulligen te bewijzen. Hij zegt dat mensen die de bijbel lezen het geloof wel moeten verliezen: “Mensen die niet zo bekend zijn met de bijbel zijn geneigd te denken dat het goede wegwijzer naar moraal is. De manier om van deze misvatting af te komen is door zelf de bijbel te lezen.”

Een andere bekende atheïst, geen natuurwetenschapper, is Herman Philipse. Hij ging vorige week in debat met de in Nederland minder bekende apologeet Richard Swinburne. Voor hen die wat zwaardere filosofische arbeid niet uit de weg gaan:

“Explanandum E betreft dus kort gezegd het feit dat wij als mensen een ‘moreel universum’ bewonen, dat wil zeggen een universum dat erop is ingesteld om ons iedere keer weer, in allerlei verschillende situaties, moreel significante keuzes te laten maken tussen goed en kwaad, tussen het gelukkig(er) maken of juist pijn doen van anderen.”

Lenteakkoord

Een theologisch ‘lenteakkoord’ is nodig, zeggen verschillende docenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en de Theologische Universiteit Kampen (TU Kampen) in een open brief (via het Reformatorisch Dagblad):

“In de politiek is ‘over je eigen schaduw heen springen’ inmiddels een gevleugelde uitdrukking geworden. Het is tijd voor een variant daarvan voor de theologische opleidingen in Nederland. […] Het is tijd voor een theologisch lenteakkoord.”

Gelukkig zal er ook in de toekomst nog werk zijn voor de studenten van de verschillende theologische studies die ons land rijk is, zegt Lieven Boeve:

“Ik denk dat er op korte en middellange termijn een zeer grote vraag kan ontstaan naar professioneel geschoolde theologen voor onderwijs, pastoraal werk, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke werk/dienstverlening. Die nood zal in de komende twintig jaar niet afnemen. Daarnaast kan men ook een groeiende behoefte voorspellen aan experts in de wereldgodsdiensten, in de interreligieuze dialoog en voor de bredere zingevingsmarkt.”

Verder roept Mariska Orbán, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad op tot eenheid en dialoog in katholiek Nederland:

“Helaas leiden katholieke tweets, blogs of opiniestukken – inclusief die in KN – zelden tot goede, inhoudelijke debatten maar resulteren vaak in digitale veldslagen. Bloederig, onder de gordel, op de man en respectloos.”

Op de website van Arjan Broers een eerbetoon aan een van zijn vroegere leermeesters: William Kets (woorden van Kets):

“Toen werd het me duidelijk. Alles in mijn leven draaide om mij, om mijn ervaringen en mijn successen. Ik manipuleerde zelfs anderen om mij aandacht te geven, en gaf anderen raad om te worden zoals ik. Ik had geen God nodig, want ik zelf was altijd het doel.”

Lees verder over de Jezus-ijsjes, die een tegenwicht zouden moeten bieden tegen religieus geweld. Verder wordt door een Australische deskundige op het gebied van sociale in- en uitsluiting de noodklok geluid over christelijke scholen: deze zouden de secularisatie tegengaan.

Volg Vrijzinnig Evangelisch op twitter voor de belangrijkste berichten het allereerst.

Vrijzinnig Evangelisch heeft wekelijks een overzicht van het belangrijkste reli-nieuws en de belangrijkste reli-opinies. Hebben jullie tips om waarmee wij dit aantrekkelijker kunnen presenteren of andere op- of aanmerkingen, dan zijn deze zeer welkom. Stuur een bericht via contact of reageer hieronder.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.