Categorieën
Kerk

Kritiek moet zakelijk zijn

De pinksterbeweging wordt al jaren veel en vaak terecht bekritiseerd. Met het boek God, geloof & gehoorzaamheid van Silvan Schoonhoven lijkt de jacht op deze beweging definitief geopend. Belangrijk is dat dit fair gebeurt.

Wat Mark Peter van der Bijl in zijn recensie laat zien is dat Schoonhoven verschillende schandalen bespreekt en aan alle schandalen het label ‘pinkster’ hangt. Schandalen komen in alle kerken en denominaties voor en door schandalen van verschillende snit zomaar bij elkaar te brengen onder de noemer ‘pinkstergemeente’ doet geen recht aan de pinkstergemeenten.

Misschien is het boek van Schoonhoven wel typisch een voorbeeld waarom een symposium Geloven in de media nodig is. Het is soms frustrerend om te zien hoe allerlei kerkelijke stromingen gemakkelijk op één hoop worden gegooid, zoals Schoonhoven dat doet in zijn boek. Een kritische recensie is daarom zeer terecht.

Soms moet je in de journalistiek pretenties laten varen. Had Schoonhoven een boek geschreven over Gert-Jan Agtereek, dan zou het een zeer goed boek geweest zijn met belangwekkende informatie. Over Gert-Jan Agtereek. Omdat Schoonhoven in plaats hiervan een boek is gaan schrijven over de hele pinksterbeweging, en daarbij eigenlijk alleen naar de baptist Gert-Jan Agtereek uitgebreid onderzoek heeft gedaan, is het boek een teleurstelling.

Ik heb er begrip voor hoor. Als journalist probeer je zoveel mogelijk een breder (maatschappelijk) probleem aan de kaak te stellen. Zo vroeg ik mij bij een recensie van een concert van Chi Coltrane [pagina bestaat niet meer] af of rockmuziek wel in een theater past. Schoonhoven had zich af kunnen vragen wanneer een kerkleider teveel macht heeft. Maar hij had het boek niet kunnen en mogen presenteren als ‘de keerzijde van het succes van de pinkstergemeente’.

Er is genoeg reden voor kritiek op de pinksterbeweging en ook Vrijzinnig Evangelisch doet hieraan mee. Zo staat er zondag een artikel over de bekendste vertegenwoordiger van de pinksterbeweging, Opwekking, op deze site. Maar de kritiek moet wel zakelijk zijn en over concrete gevallen gaan. Daarop is Vrijzinnig Evangelisch, met de schrijvers van artikelen, voluit aanspreekbaar.

Evert te Winkel

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

19 reacties op “Kritiek moet zakelijk zijn”

Je zegt:kritiek moet zakelijk zijn, en je vindt dat daar in dit geval geen sprake van is?.Noem dan 1 afdeling van de pinkstergemeente die in Schoonhovens boek onder de loep is genomen, die volgens jou unfair is neergezet.
Dat is namelijk iets waar de auteur van “God, geld en gehoorzaamheid” niet op te betrappen is in zijn boek.
Persoonlijk vind ik het een prachtig overzichtswerk over de pinksterbeweging. De (altijd mannelijke en zeer patriarchale) leiders worden getoond in hun waanzin en machtsmisbruik. Kerkleiders die wel kritiek verdienen, maar niet in alle opzichten klootzakken zijn, komen er best genadig af in dit boek. In geen enkel opzicht oneerlijk of kort door de bocht. Met veel affiniteit voor mensen die zich aangetrokken voelen tot geloof geschreven. Juist kritisch tegenover kerkleiders die vinden dat anderen moeten lijden onder HUN geloof. Silvan heeft in dit boek niemand te kakken gezet die het niet dubbel en dwars verdiende, en niets beweerd wat niet waar is. Kan je echt wel zo goed tegen kritiek op christenen, Evert? Weet je het zeker?

De kritiek op het boek van Schoonhoven is juist dat hij geneigd is om kerken waar conflicten, incidenten, gevallen van machtsmisbruik en veel meer allemaal onder de noemer pinksterkerken te rekenen, terwijl zij dat in lang niet alle gevallen zijn. Daarbij pretendeert hij in het boek iets te zeggen over de pinkstergemeenten. Nergens lees je in dit stuk dat de bekritiseerde leiders onterecht bekritiseerd zijn.
Je laatste vraag begrijp ik niet goed. Als je deze site goed bekeken hebt zie je dat kritiek op christenen nooit uit de weg gegaan wordt. In dit stuk wordt aangegeven dat kritiek fair moet zijn, dat betekent dus ook dat pinksterchristenen bekritiseerd moeten worden om wat zij doen, niet om wat anderen doen, en op basis van feiten. Dat benadrukte ik hier, hoewel deze kaders mij zo voor de hand liggend lijken dat zij in feite niet benoemd hoeven worden.
Evert

Ja, het boek gaat toch gewoon over de pinksterbeweging? Er wordt een geschiedenis omschreven van de oprichters. Ook de kerken en andere initiatieven, zoals Maasbach, Berea, Charisma t.v., GCCI (de kerk van Agtereek met de vele opeenvolgende namen), de levensstroom, hebben allemaal zoveel gemeenschappelijke achtergronden, zelfde soort leiderschap, machtsmisbruik in eenzelfde sfeer. Tenminste zo zie ik dat, en ik vind dat dat in het boek ook goed onderbouwd geschetst wordt en hoe het komt dat dingen mis gaan. Welke door Schoonhoven genoemde kerken en bewegingen in dit boek horen volgens jou dan niet bij de pinksterbeweging? Wees daar wat specifieker over.
Ik voer zelf al jarenlang actie tegen de vrouwenrechtenschendingen van christenfundamentalisten, en herken in de verhalen in “God, geld en gehoorzaamheid” de manier waarop in evangelische kerken bewust misbruik gemaakt wordt van zwakke groepen in de samenleving om zieltjes te winnen voor hun geloof. Dit soort kerken heeft bijna altijd banden met anti-abortusbeweging en verslavingszorg. De pretentie van hulpverlening die geen hulpverlening is, maar “bible thumping”geldt zowel voor verslavingszorg als voor hoe er ingepraat wordt op ongewenst zwangere vrouwen. (Het zijn meestal ook vriendjes van de schreeuw om leven. Dat komt dan dit boek niet zo uitgebreid naar voren, maar wel wordt dat ook terloops genoemd door Silvan.) Ik vind ook een sterke kant van dit boek dat het aanzet geeft tot discussie over dingen als “hersenspoeling”.
Persoonlijk vind ik dat het hoog tijd wordt dat de regering in nederland ophoudt met bezuinigen op neutrale, niet religieus gemotiveerde hulpverlening, en daar juist meer in investeert. Want anders blijft het dweilen met de kraan open dat wakkere geesten als Schoonhoven misstanden aan de kaak stellen. Vervolgens worden foute kerkleiders terecht vervolgd (of vaak ook niet, want christenen moeten het erg bont maken voor ze de smeris aan hun broek hebben). Dit boek maakt duidelijk: aan “hulp”vanuit de pinksterbeweging hebben mensen niks, integendeel, ze worden tot op het bot uitgebuit. Dat moet stoppen. Een volgende stap moet dan volgens mij ook zijn dat Fiom weer de middelen krijgt om hulp te verlenen in geval van ongewenste zwangerschap, en dat de neutrale verslavingszorg verbeterd wordt en dat de wachtlijsten daarvoor verkorten.

@Krijtje
De kerk van Agtereek is van oorsprong een baptistenkerk, die later meer charismatische invloeden heeft gekregen. Maar niet alle kerken met charismatische invloeden zijn pinksterkerken. In dat geval zou ook de RKK tot de pinksterkerken gerekend moeten worden. Ook geeft Schoonhoven in het RD toe dat veel van de kerken onder de zogenaamde derde golf vallen, dat is de charismatische beweging en heeft behalve enige oppervlakkige overeenkomsten weinig met de pinksterbeweging te maken.

Ook bijvoorbeeld God’s Pleasure, In De Ruimte, Gemeente Gods (van Sipke Vrieswijk, is een derde golfer), de Universele kerk van Gods Rijk (derde golf), God’s Embassy (derde golf) en het Efraïm Genootschap (moeilijk in te delen, maar heeft met pinksterchristendom niets te maken) kunnen onmogelijk onder het pinksterchristendom geschaard worden. Veel van deze genoemde groepen worden onder de sekten gerekend. Juist pinkstergemeenten worden niet vaak tot de sekten gerekend omdat zij al lange tijd bestaan en uiterst traditioneel zijn. Normaal wordt voor sekten het synoniem nieuwe religieuze beweging (nrb) gebruikt, dat is niet voor niets.

Zoals al gezegd: Schoonhoven heeft een boek geschreven over de sekte van Agtereek, heeft daarbij nog een aantal andere sekten kort behandeld (en zoals je in de recensie van Mark Peter kan lezen heeft hij die andere sekten weinig zorgvuldig behandeld), maar over de pinksterbweging heeft hij weinig tot niets geschreven. Vandaar de bovenstaande oproep: kritiek moet zakelijk zijn.

Over dat hele verhaal over abortus heb ik weinig te melden. Dat is voor dit onderwerp niet relevant en is een stokpaardje van je.
Evert

Oei, Evert, nou maak je een uitglijder! De hele abortusdiscussie afdoen als een onbelangrijk stokpaardje.
Dus het is jouw privilege om stokpaardjes te hebben, en andere mensen hebben geen recht op een gebied waar hun aandacht vooral naar uitgaat? Wat ben jij kortzichtig zeg. Als je echt vrijzinnig zou zijn en werkelijk kritisch over charismatische groepen binnen het christendom, dan zou je het zeker WEL als een urgent(door Schoonhoven terecht aangekaart) probleem vinden dat zwakke groepen in de samenleving misbruikt worden door christenen om zich te verrijken en zieltjes te winnen voor hun leugenachtige “evengelie”.
Bij jouw vrijzinnigheid heb ik een beetje hetzelfde gevoel als bij christelijke feministische theologen: jullie misbruiken jullie vrijzinnigheid om legitimiteit te verschaffen aan gedachtegoed dat het niet verdient.

@Krijtje
Je leest niet goed en trekt daardoor verkeerde conclusies. Binnen het kader van deze discussie is het inderdaad niet belangrijk, hoewel ik zelf geen oordeel gegeven heb over de eventuele belangrijkheid van het onderwerp, alleen over de relevantie binnen deze discussie. Buiten deze discussie kan het namelijk wel belangrijk zijn, maar die discussie hoeft niet hier gevoerd te worden. Voor een discussie over abortus kan je bijvoorbeeld hier, hier en hier terecht. In de discussie over de pinksterkerken hoort het echter niet thuis.

Voor de rest is jouw commentaar op mijn vermeende vrijzinnigheid niet relevant. Je hebt blijkbaar geen idee wat voor site dit is en wie ik ben, maar ondertussen matig je je allerlei oordelen aan. Natuurlijk mag je allerlei vooroordelen spuien, maar ik voel me niet verplicht om daarvan onder de indruk te raken.

@Krijtje,

Blijkbaar heb je zowel het boek niet gelezen als mijn mijn recensie. Een van de grotere Pinksterkerken is namelijk gesticht door een vrouw (ja, dat kon en mocht gewoon!). Dus je eerste stelling dat het altijd en alleen mannelijk leiders betreft gaat al mank. Ten tweede geef ik in de recensie goede en controleerbare argumenten aan waarom dhr. Schoonhoven een aantal steken laat vallen in het boek. Als je inhoudelijk daarop wilt reageren, wil ik graag verder met je praten.

O o krijgen we dat. Krijtje mag niet zeggen dat de kerkgenootschappen waar Silvan over schrijft patriarchaal zijn en dat de mannen machtsmisbruik plegen. Dan krijgt ze meteen te horen dat er ook wel eens een pinksterkerk door een vrouw is gescticht. So what? ik heb niet beweerd dat vrouwen niks doen in pinksterkerken, noch heb ik gezegd dat vrouwen niet patriarchaal kunnen zijn. niemand heeft pinksterkerken met gereformeerde gemeente vergeleken ofzo, dus wat is je bewijs dat ik “God, geld en gehoorzaamheid”niet heb gelezen, Mark? Twijfel je er soms aan of ik kan lezen omdat ik een vrouw ben?
Jouw recensie heb ik niet gelezen, maar het boek waar het hier over gaat heb ik zeker goed gelezen. Ik vind dat het het beste stukje onderzoeksjournalistiek is dat in boekvorm naar buiten is gekomen sinds “Ik laat je nooit meer gaan”van Ruth Hopkins in 2005. En een evenwichtig verhaal is het ook.
Daarom ben ik kwaad dat hier gedaan wordt alsof Schoonhoven “de jacht heeft geopend”op pinksterkerken. Dat is niet zo. Hij stelt terecht misstanden aan de kaak. Zouden meer mensen moeten doen.

@Krijtje toch. Je komt vuur spuwen terwijl je het hele artikel niet leest. Kom op zeg. En ja, dat zeg ik natuuuurlijk omdat je een vrouw ben, blabla.

@Krijtje,

Dat je een vrouw bent, maakt mij niet uit. Ik maak geen onderscheid, cq discrimineer op geen enkele wijze. Wat ik wel zwak van je vind is dat je geen enkele moeitje doet om de recensie te lezen waar Evert in bovenstaand artikel naar verwijst, noch dat je de moeitje neemt om mijn argumenten tegen het boek te onderzoeken. Daarin geef ik op deskundige wijze (bescheidenheid is mij vreemd) aan wat de zwakheden van het boek zijn, o.a. zeer gebrekkig onderzoek, onnodig plagiaat van Wikipedia en in het algemeen een weinig objectieve blik naar kergenootschappen en personen waar hij verder weinig van af weet.

En ja, ik ben het met je eens dat misstanden in het algemeen, dus ook in de kerk (zelfs de Pinksterkerken) aan de kaak gesteld mogen worden. Maar door dit slecht geschreven boek werkt dat alleen maar averechts.

Aan degene die zo graag wil dat ik zijn nergens op slaande recensie lees:
Okay, het verwijt van discriminatie dat ik deed was onterecht. Maar ik erger me aan je manier van communiceren, en aan de manier waarop jij antwoordde op mijn opmerkingen over patriarchaal. ik ben helemaal niet benieuwd naar het stukje wat je geschreven hebt. Ik ken Silvan Schoonhoven al zo’n tien jaar als journalist in mijn eigen stad en ik ken zijn boek en iemand die hem gebrekkig onderzoek en weinig afweten van zijn onderwerp verwijt is echt uit zijn nek aan het kletsen. Ik heb geen tijd om recensies te lezen van mensen die van alles uit hun duim zuigen omdat ze niet willen dat hun kerkjes bekritiseerd worden. Schoonhoven gaat niet over 1 nacht ijs als hij iets beweert. En ook de aantijgingen dat uitsluitend de kerk van Agtereek relevant is in zijn boek is niet waar. Door over andere bewegingen ook te vertellen heeft hij laten zien dat het hier niet om incidenten gaat, maar dat in dit soort kerken (waarbij je zowel opvang als aan kerkdiensten als bedrijfsmatig werken betrekt) fraude op de loer liggen, omdat het zo makkelijk is ook geld door te sluizen. En het is niet over 1 kam gescheerd. Waarom zijn jullie de enigen die negatief zijn over dit boek? Christelijke lange tenen. En als ik daarmee iets discriminerends zeg, dan neem ik dat voor mijn rekening.

@Krijtje
Als je iets discriminerends zou zeggen zou ik dat met genoegen lezen. Nu kom je met verwijten waarop ik alleen hartelijk kan lachen. Als er iemand kritisch durft te zijn op pinksterkerken is dat Mark Peter wel en deze hele website is ontstaan vanuit kritiek op de hele evangelische beweging. Ook de pinksterkerken dus. Het probleem dat Mark Peter blootlegt is niet dat Schoonhoven kritisch is op de pinksterbeweging (was hij dat maar!), maar dat Schoonhoven allerlei kerken met smetjes of schandalen (beide gooit hij op een hoop) pinksterkerken noemt, ook al zijn zij dat aantoonbaar niet. Daarover schrijft Mark Peter in zijn recensie en als je die niet lezen wil, om allerlei uiterst lachwekkende vooroordelen, dan val al je als serieuze gesprekspartner behoorlijk door de mand.

Ik zal helderder zijn: of je zal met onderbouwde argumenten moeten komen waarom de recensie van Mark Peter niet klopt, of alle verwijten hier over ‘uit de duim zuigen’, ‘uit de nek kletsen’ en ‘lange tenen’ komen op jouw eigen nek terug.
Groet,
Evert

ik reageerde op dit blog, niet op een recensie. Ik bepaal zelf wel wat ik lees. Er bestaat zoveel leesvoer dat wel aan mijn kwaliteitseisen voldoet, dat ik de recensie van Peter wens te laten voor wat hij is. Jij Evert, hebt een blog waarin je volgens mij onterechte verwijten maakt aan de schrijver van een prima boek. Als je niet wilt dat mensen daarop reageren, moet je er geen mogelijkheid tot reaktie onder zetten.Peter heeft zelf hier al in het kort gemeld wat in zijn recensie staat, en het is me duidelijk dat het niets dan moddergooien is. Hij maakt zichzelf belachelijk als hij beweert dat Silvan Schoonhoven voor het verslag doen over sommige van de kerken in zijn boek alleen maar op wikipedia heeft gekeken. Echt onzin. Uit b.v. het stuk in het boek over Berea en de levensstroom blijkt heel duidelijk dat daar uitgebreide gesprekken hebben plaatsgevonden.En dan durft M.P. nog aan mij te vragen of ik het boek wel gelezen heb!
Ook het afdoen van de anti abortus activiteiten van de charismatische kerken, zoals voorheen winnersway, getuigd niet van veel inzicht in de evanglisch christelijke beweging. Winnersway, dat voortgekomen is uit de Rhema kerk( zelfde leiders Agtereek en Dennis en zijn broers) hebben in Leiden in 2002 en 2003 klanten van de abortuskliniek gigantisch lastig gevallen. Ze stonden daar 3 keer per week voor de deur, liepen naar binnen te gluren, nummerborden van klanten te noteren. Ik heb ze destijds in de gaten gehouden en daar ook klanten in tranen aangetroffen om hoe die Rhema”s op hen inpraatten. In Schoonhovens boek staan ook die problemen beschreven. Willen jullie nou een discussie over het boek en de waarde ervan of willen jullie 1 puntje aangrijpen om de waarde van het boek af te kraken?

@Krijtje
Het lijkt me wel helder. Zolang je de recensie niet leest kan je ons volstrekt zonder argumenten beschuldigen van moddergooien en daar maak jij zo lang mogelijk gebruik van. Mark Peter geeft in de recensie duidelijk aan waar Schoonhoven al te gemakkelijk gebruik heeft gemaakt van Wikipedia en ook alle andere kritiek die hij levert op het boek onderbouwt hij zorgvuldig. Ondertussen heb ik het genoegen nog niet mogen smaken om enige onderbouwing van jouw beweringen te mogen zien.

Je bent natuurlijk welkom om te reageren, maar als je ongefundeerd beschuldigt van moddergooien en meer en zonder een recensie te lezen deze afdoet als ‘onzin’ of ‘nergens op slaand’, dan geef je gewoon geen enkele reden om jou serieus te nemen. Ik heb je al verschillende keren gevraagd om je beweringen te onderbouwen. Tot nu toe heb je dat volstrekt geweigerd en ben je alleen maar allerlei grotere woorden gaan gebruiken. Het moment dat ik er geen zin meer in heb en al je gebazel ga negeren komt dichtbij.

@Krijtje: Lol. Heb je geen gevoel voor maat of zit je nu te trollen?
Als je op een artikel reageert moet het daar over gaan, lijkt me volstrekt duidelijk. Ga lekker op vakantie joh en laat het allemaal waaien.

Tuurlijk, ik moet lekker op vakantie want dan kunnen jullie als mannenbroeders onder elkaar verder babbelen over niks. Ik vind het wel kwalijk hoor, dat jullie niet met een vrijzinnige atheïst willen discussieren over een boek dat zij gaaf vindt en jullie niet. Ik vind het gewoon kinderachtig dat jullie het feit dat Silvan Schoonhoven ook over andere kerkgenootschappen heeft geschreven, en ook duidelijk heeft gemaakt waar de pinkstergemeente vandaan komt qua geschiedenis zo negatief en weinig waarderend benaderen. Het was belangrijk om dat te doen om de overeenkomsten tussen werkwijze binnen kerkgemeenschappen aan te tonen, en om dingen in perspectief te plaatsen. De schrijver moet van jullie eerst alle prekenboekjes gaan lezen van alle dominees waar hij iets over meldt, anders verwijten jullie hem dat hij alles van het internet heeft gehaald. Dat is niet waar. Als je alle boeken die een dominee heeft geschreven van welk christelijk genootschap dan ook allemaal gaat lezen maak je jezelf rijp voor een inrichting.
En om mij als een troll weg te zetten die niet leest maar lult is ook onrechtvaardig, want ik ben met heel veel argumenten voor mijn punten gekomen.

@Krijtje
Ik wil dolgraag met je discussiëren en heb dat ook verschillende malen aangegeven. Ik vraag om argumenten en die weiger je gewoonweg te geven. Dat is kwalijk. Daarbij is het niet belangrijk dat je atheïst bent, er hebben verschillende atheïsten hele kritische stukken op deze website geschreven, maar altijd -en ik mag hopen dat jij je dat aantrekt- onderbouwd met argumenten.
Je komt nu overigens voor het eerst met een soort van argument. Dank daarvoor.

… dat Silvan Schoonhoven ook over andere kerkgenootschappen heeft geschreven, en ook duidelijk heeft gemaakt waar de pinkstergemeente vandaan komt qua geschiedenis zo negatief en weinig waarderend benaderen. Het was belangrijk om dat te doen om de overeenkomsten tussen werkwijze binnen kerkgemeenschappen aan te tonen, en om dingen in perspectief te plaatsen.

Dat Silvan Schoonhoven ook over andere kerkgenootschappen heeft geschreven hadden wij, naar ik meen, al geconstateerd 😉 Dat hij dit gedaan heeft om de pinkstergemeenten in een breder perspectief te plaatsen heeft hij in het boek niet uitgelegd. Dat had hij dan wel mogen doen. Inhoudelijk lijkt het me niet correct om verschillende kerken met schandalen op deze wijze met de pinksterkerken te verbinden, terwijl het verband met de pinksterkerken bijzonder dun is. Al was het maar omdat de pinksterkerken er veel éérder waren dan de desbetreffende kerken en de schandalen waar Schoonhoven aandacht aan besteedt niet op deze wijze of deze schaal binnen de pinksterkerken hebben plaatsgevonden. Daarmee ik ook jouw punt over de geschiedenis van de van de pinkstergemeenten tenietgedaan, want de pinkstergemeenten waren er toen al.

Daarbij zijn de verschillen in traditie en op theologisch vlak erg groot en zijn de voorgangers van de kerken waar Schoonhoven over schrijft vaak van traditioneel evangelische huize (dus niet pinkster), waarmee duidelijk wordt dat het verband tussen pinksterkerken en de kerken in het boek van Schoonhoven uiterst dun is. Toch pretendeert Schoonhoven een boek over de pinksterbeweging te schrijven. Schoonhoven is ongetwijfeld een uitstekend journalist die goed werk doet bij het Leids Dagblad en de kritiek op bijvoorbeeld Agtereek deel ik volledig, maar in dit opzicht is hij wel slordig geweest. Ik ben zelf een journalist, met mijn ervaring in de onderzoeksjournalistiek, en ik zou dit boek niet gauw het beste stukje onderzoeksjournalistiek (in boekvorm) sinds 2005 noemen. Daarvoor bevat het teveel slordigheden. Tegelijkertijd vind ik dat er zeker meer onderzoek naar misstanden in religieuze kringen mag komen en daar is juist dit artikel een oproep toe, zoals ik al schrijf:

De pinksterbeweging wordt al jaren veel en vaak terecht bekritiseerd.

Het lijkt er echter sterk op dat jij zelfs het bovenstaande artikel niet gelezen hebt, aangezien jij mij verwijt dat ik ‘kleinzielig’ de pinksterkerken zou verdedigen. Terwijl ik zelf schrijf (lees gerust na):

Er is genoeg reden voor kritiek op de pinksterbeweging en ook Vrijzinnig Evangelisch doet hieraan mee.

Ik begin er inmiddels wel zat van te raken dat jij met allerlei beschuldigingen komt, zonder ooit verder te kijken dan je neus lang is, zonder met argumenten te komen, zonder simpelweg te lezen wat iemand schrijft en als iemand iets schrijft wat je niet aanstaat deze mensen uit te schelden. Ik heb daar niet zoveel zin meer in. Als uitsmijter ga ik nog even in op het laatste wat je zegt.

En om mij als een troll weg te zetten die niet leest maar lult is ook onrechtvaardig, want ik ben met heel veel argumenten voor mijn punten gekomen.

Ik heb de term trol niet gebruikt en zou deze ook niet gebruikt hebben. Maar om eerlijk te zijn, nu je hem toch gebruikt, ik vind het een passende term. Het gebrek aan argumenten en jouw vijandigheid tegen iedere afwijkende mening doet sterk aan het gedrag van een trol denken. Ik heb nog nooit met deze website iemand onder moderatie gesteld en ik was eigenlijk niet van plan om dat ooit te doen. Maar trollen wordt echt niet op prijs gesteld en als je gedrag niet veranderd zou ik er zeker over na kunnen denken om je (tijdelijk) onder moderatie te plaatsen.
Evert

@Krijtje: Ik VROEG of je nou geen gevoel voor maat had of zat te trollen. En dat van die vakantie zei ik, Jan-Peter (en niet Evert), omdat ik verzuring in eigen standpunt maar al te goed ken bij mezelf en dat ook bij jou terug zie. Van mezelf weet ik dat verzuring er voor kan zorgen dat ik de teksten van de ‘tegenstander’ niet goed meer lees.
Natuurlijk is dat speculatie of dat bij jou ook opspeelt…
Maar ik werp het even op om het gesprek wat verder te helpen.
Kleine test: als je denkt aan de mannenbroeders van de SGP wordt je dan zuur?
Daar moet toch empirisch bewijs uit te halen vallen 😉

Overigens: bestaan er ook orthodoxe atheïsten?

Jan-Peter
Ortho Doxa betekent min of meer ‘ik heb gelijk’. En veel atheïsten zijn inderdaad van mening dat zij voltrekt gelijk hebben en anderen niet. En de fundamentalisten onder hen worden ook niet moe om dat te verkondigen 😉