Categorieën
Cultuur

[Commentaar] Praten over geloven in de media blijft nodig

Het was voor een groot deel toch een bijeenkomst met een ‘christelijk kleurtje’. Veel christelijke media waren aanwezig bij het symposium Geloven in de media, terwijl de meeste ‘seculiere’ media blonken in afwezigheid. Toch is het goed dat het symposium gehouden werd en kan het een rol spelen in de dialoog met ‘on-‘ en andersgelovigen.
Religieuze media zijn zich vaak wel bewust van het specifieke taalgebruik (vaktaal) dat bij geloof hoort en houden ook rekening met de bijzonderheden van religie. Het onbegrip voor religie bij mediums als NOS-Nieuws,  NRC en De Telegraaf is vaak storend.
Storend is ook de wijze waarop religieuze media soms finaal de plank misslaan in bijvoorbeeld het evolutie-creationismedebat. Ook de manier waarop religieuze media soms podium geven aan mensen die een slachtofferrol voor kerk of geloof propageren is ergerlijk. Er lijkt sprake te zijn van een algemeen onbegrip tussen religieuze en seculiere media en breder: tussen religieuzen en een geseculariseerde samenleving.
Dit onbegrip is eenvoudiger te verklaren dan op te lossen. Christenen kijken vaak met een verwijtende blik naar de ontkerkelijkte buur, terwijl kerk en geloof voor de buur niet meer aansprekend zijn. Niet-gelovigen vinden christenen, en christelijke media, vaak prekerig, christenen vinden seculiere media vaak hooghartig.
Dit heeft te maken met vooroordelen, maar ook met een verschil van toon en taalgebruik. Ook is onbekendheid, en daarmee onbemindheid, een belangrijk punt. Het onbegrip kan niet altijd weggenomen worden, is soms ook zeker terecht, maar het is een stap vooruit als christenen en seculieren (en anders-gelovigen) met elkaar in gesprek blijven en raken. Een gesprek dat Vrijzinnig Evangelisch bewust wil aangaan. Vaak vanuit een gelovig perspectief, maar zonder het perspectief van anderen te vergeten.

Vanuit dit perspectief is het goed dat het symposium Geloven in de media gehouden werd, het maakt media zoals Vrijzinnig Evangelisch bewust van het feit dat er nog veel dialoog nodig is.

Alle artikelen over het symposium Geloven in de media vind je hier

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.