Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof

Geloof zonder religie, overzicht week 23-2012

De bekende televisie-evangelist Creflo Dollar is opgepakt voor geweld tegenover zijn dochter. Verder over fouten in de bijbel, over als het tegenzit in het zendingswerk, over zendingswerk in de stad en over de marginalisering van het atheïsme. Verder: Wat vindt de Raad van State van de ‘weigerambtenaar’?

Geloven zonder religie is niets meer dan jij en een heilig boek, zegt Femmeke Riezebosch, GL-student aan de CHE, in CHE-schoolkrant AdRem. Daar gelooft zij dan ook niet in:

“Als je contact met God niet heel enerverend is, en als er geen groepjes christenen in je buurt zijn, dan blijft er weinig over wat over hem (dat is God, red.) spreekt. Alleen een heilig boek, waarvan je maar moet hopen dat het waar is, en de natuur.  Moeder natuur schreeuwde me toe dat God fantastisch was, maar verder trad ze niet in detail over zijn persoon. Er was alleen: ik en een heilig boek.”

Riezebosch vergelijkt het anti-religieuze denken dat in veel, met name evangelische, kerken heerst, met Paulus, die niet klaagde over de christenen die in groepen bij elkaar gingen zitten en daar eigen gewoonten ontwikkelden, maar hen brieven schreef. Dit met de bedoeling dat zij door hun gedrag Jezus vertegenwoordigden op aarde. Riezebosch concludeert:

“Geloven zonder religie kan volgens Paulus niet en ik denk dat één van de gevallen is waarin hij gelijk heeft. Maar ook Paulus had weinig op met het verheerlijken van regels en cultuur. Die dingen zijn slechts bijproducten van mensen die samenwerken. En dat moeten ze vooral blijven.”

Riezebosch zegt in haar column dat Jezus zich op aarde laat vertegenwoordigen door een stel malloten. Marten Visser, zendeling in Thailand, kan hierover meepraten. In een artikel beschrijft hij hoe hij in drie weken tijd verschillende gemeenteleden verloor, onder meer door zelfmoord en een fraudezaak. Hij vraagt zich af: “als alles bij mijn handen afbreekt, wat maakt het dan waard om zendeling te zijn?” Hij geeft een aantal antwoorden:
-God vraagt gehoorzaamheid
-God is met mij bezig
-Mijn blikveld is zo beperkt
-Ik moet mijn vreugde in God zelf vinden

De stadse problemen zorgen dat in de stad ook een specifieke missionaire aanpak nodig is. Met name in een post-christelijke samenleving, zegt tenminste Tim Keller, die hier een boek over schreef. In deze post-christelijke samenleving kan je er niet zomaar vanuit gaan dat bezoekers een basiskennis van de bijbel hebben. Het boek geeft drie toepassingen voor wat hij ‘urban kerkplanting’ noemt:

“Christus-gericht: Het evangelie van Jezus Christus verandert alles. […] Het hervormt de inhoud, toon en strategie van alles wat wij doen volledig.
Stadsgericht: Met een positieve benadering van onze cultuur leren we ons aan te passen aan het feit dat steden prachtige, strategische en weinig bereikte plaatsen van evangelieverkondiging zijn.
Bewegingsgericht: in plaats van het bouwen van onze eigen zuil proberen wij voorspoed en vrede te vinden voor onze gemeenschap, geleid door de Heilige Geest.”

Jonathan Dodson laat zien dat de bijbel betrouwbaarder is dan veel mensen denken. Hij concludeert:

“Ja, onze bijbelvertalingen bevatten ‘foutjes’, laat me je erover vertellen. Zoals je kan zien: minder dan een procent van deze foutjes is betekenisvol en deze ‘foutjes’ beïnvloeden de belangrijkste leringen van het christendom niet. Sterker nog, er zijn duizend keer zoveel manuscripten van de bijbel als van de best gedocumenteerde Grieks-Romeinse historicus Suetonius. Als we dus sceptisch zijn over oude boeken, dan moeten we zeker duizend maal sceptischer zijn over de Grieks-Romeinse geschiedenissen. De bijbel is juist opvallend betrouwbaar.”

Stefan Paas ziet in zijn column in CV-Koers dat het christendom marginaliseert. Maar het atheïsme heeft daar meer last van dan het christendom zelf. Volgens Paas is Herman Philipse de laatste echte atheïst van Nederland:

“Hij leest het werk van christelijke filosofen, hij probeert theologische concepten goed weer te geven, en ontwerpt argumenten om ze zo goed mogelijk te weerleggen. Voor andere publieke intellectuelen lijkt dit station ruimschoots gepasseerd. Onverschilligheid is het nieuwe ongeloof. Atheïsme is een zombiefilosofie: dood zonder het zelf al helemaal te beseffen. Het verdwijnen van onze duizend jaar oude christelijke cultuur wordt zodoende niet zozeer geïllustreerd door de massale ontkerkelijking van de laatste decennia, maar veel meer door het verdwijnen van het atheïsme.”

Creflo Dollar, een bekende en zeer bekritiseerde voorganger van een megakerk, is opgepakt omdat hij zijn 15-jarige dochter mishandeld zou hebben. Hij zou haar bij de nek gegrepen hebben, waarbij zij een kras in haar nek opgelopen zou hebben.

De Raad van State heeft de Tweede Kamer geadviseerd om de ‘weigerambtenaren’ met rust te laten:

“Naar het oordeel van de Afdeling dient bij een adequate afweging het recht van paren van gelijk geslacht om op gelijke voet met anderen verzekerd te zijn van de mogelijkheid om in iedere gemeente van Nederland te huwen voorop te staan. Daarbij heeft de gemeente tevens de verplichting te voorkomen dat zij geconfronteerd worden met door trouwambtenaren gekoesterde gewetensbezwaren. De plicht om dergelijke maatregelen te nemen staat aan een intern arrangement, waarin zittende gewetensbezwaarde ambtenaren geaccommodeerd worden, evenwel niet in de weg.”

Volg Vrijzinnig Evangelisch op twitter voor de belangrijkste berichten het allereerst.

Vrijzinnig Evangelisch heeft wekelijks een overzicht van het belangrijkste reli-nieuws en de belangrijkste reli-opinies. Hebben jullie tips om waarmee wij dit aantrekkelijker kunnen presenteren of andere op- of aanmerkingen, dan zijn deze zeer welkom. Stuur een bericht via contact of reageer hieronder.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

4 reacties op “Geloof zonder religie, overzicht week 23-2012”

Evert,

Heb je een linkje naar deze mishandeling van Dollar? Waarom is dat interessant voor ons? Wat is zijn invoed in Nederland? Zomaar wat vragen die bij me op kwamen na het lezen van dit stukje.

Hoi Mark Peter,
Linkje toegevoegd. Dit is belangrijk nieuws omdat Creflo Dollar een bekende en invloedrijke prediker is in de VS en daarbuiten, ook wel in Nederland. Daarnaast komt dit nieuws nauwelijks via andere Nederlandse media. Vandaar dat ik er in het weekoverzicht graag (een klein beetje) aandacht aan besteed.

Evert,

Is die invloed niet minimaal in Nederland? Ik weet dat zijn enige volgeling in Nederland net zo’n akkefietje met de kinderbescherming heeft gehad. Hij was blijkbaar een goede leerling.

@Mark Peter,
ik denk dat de ACC van Goldschmeding nogal overdreef toen Dollar bij hen kwam spreken en zij hem aankondigden met: “Hij heeft enorme invloed in Nederland.” Maar die invloed is zeker niet afwezig, in vroeger tijden ben ik het ook wel tegengekomen bij gemeenteleden van de kerk waar ik deel van was.