Categorieën
Cultuur

Een artikel dat ik liever niet geplaatst had

De beschrijving van de onthoofding van een christen, voor zover ik kan achterhalen is het inderdaad een christen, is gruwelijk. De keuze om er dan ook nog een link naar het filmpje bij te plaatsen, hoewel met zeer serieuze waarschuwingen, was ook geen gemakkelijke. Het artikel schrijven viel me al zwaar, ik heb nog nooit eerder gezien dat een mens gedood werd. In films wel, maar dat is behoorlijk nep. Dit filmpje was gruwelijk en erg echt. Ik besloot om toch een link naar het filmpje te plaatsen, zodat mijn artikel maximaal controleerbaar is.

Een ander dilemma was of ik überhaupt het artikel in deze vorm moest plaatsen. Ik vertel wat ik zie, maar geef daarbij nauwelijks duiding. Zou dit geen anti-islamstemming oproepen? Ik ben daar niet zo bang voor, ik schat de invloed van de feiten op verschillende stemmingen tamelijk laag in. Ik stelde mezelf daarbij een paar vragen. Heeft het zin als ik zeg dat de meeste moslims hier heel anders over denken? En als ik laat zien dat vergelijkbare dingen ook door niet-moslims gedaan worden? Wie gelooft in een liberale islam zal zich door dit filmpje, met name de presentator, overtuigd voelen dat een liberale islam heel goed mogelijk is. Mensen die in de islam een ‘totalitaire ideologie’ zien, zullen de beulen als ‘ware moslims’ zien. Die discussie is niet zo spannend: er wordt in dit filmpje een man gedood om zijn geloof. Dat moet je toch niet willen?

Ik denk dat juist deze boodschap heel sterk uit mijn verhaal kwam en mijn boodschap in die zin veel oecumenischer is dan in eerste instantie lijkt. Ik denk dat iedere Nederlander, ongeacht godsdienst, de beelden die ik beschreven heb afschuwelijk vindt. En ieder zal zich afvragen, met Tawfiq Okasha, of dit de ware islam is. Ook de Nederlandse moslims.

Met mij zullen zij tot de conclusie komen dat dit ‘de ware islam’ niet kan en mag zijn. Dat geloof en ongeloof onderwerp van discussie mogen zijn, maar nooit motief voor moord. Laat staan rituele moord.

Als laatste over de website waar ik naar verwijs over de informatie dat hier een christen gedood zou worden voor geloofsafval. Volgens de informatie op de website is deze bedoeld om mensenrechtenactivisten, gematigde moslims en deskundige onderzoeksjournalisten te ondersteunen. Volgens critici is het de website van een anti-islamitisch instituut. Dat is niet ondenkbaar. Mijn inschatting is dat het instituut waar deze website aan gelieerd is inderdaad zeer gekleurd is. Zo nodigde het instituut onder meer Geert Wilders uit voor een toespraak, een politicus die het zelf niet zo nauw neemt met de waarheid. De schrijver van het artikel, Raymond Ibrahim mag een deskundige zijn, voor zijn onafhankelijkheid durf ik mijn hand niet in het vuur te steken.

Dat artikelen gekleurd zijn wil niet zeggen dat de feiten daarom per definitie niet kloppen. Of het de ware islam is die het recht om het islamitisch geloof af te zweren ontzegt, zoals het artikel beweert, durf ik niet over te nemen. Dat het wel zeer waarschijnlijk is dat deze man christelijk is, en dat het niet ondenkbaar is dat deze inderdaad gedood wordt vanwege geloofsafval, is niet ondenkbaar als je naar de beelden kijkt en luistert naar wat gezegd wordt. Het “Alahu Akhbar” is duidelijk verstaanbaar, dat de mannen moslim zijn is dus zeer voor de hand liggend.

Na wat vragen is de auteur van het verhaal op zijn eigen website nog wat op enkele onduidelijkheden ingegaan. Bijvoorbeeld hoe zeker hij er van is dat deze man inderdaad in Tunesië gedood werd en waarom hij denkt dat het een christen is. Daarin legt de schrijver verantwoording af, zoals ik hier doe. Als conclusie, zegt Ibrahim, is dit waar iedereen het over eens is: “Een man is onthoofd terwijl zijn moordenaars islamitische kreten riepen en hem beschuldigden van afvalligheid.”

Meer pretentie dan dat heeft mijn artikel niet.

Evert te Winkel

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.