Categorieën
Politiek en Geloof

Besmeur seculiere heiligdommen niet!

Het geplande demonstratieverbod bij het Nationaal Monument op de Dam vertegenwoordigt, volgens Evert te Winkel, secularistische ideologie. Deze is net zo religieus als die van de islamitische demonstranten.

Evert te Winkel

Een vijftal mannen van verschillende leeftijden staat op een vrijdagmiddag op een plein in Amsterdam. Het kleine groepje praat vooral wat met de aanwezige media. Op een filmpje van de Amsterdamse zender AT5 is te zien hoe één van de  mannen Geert Wilders een ‘Romeinse hond’ noemt, ook zegt de man: “Trek lering, ook uit het geval van Theo van Gogh.” Het groepje mannen, bij het monument op De Dam noemt zichzelf Sharia4Holland, het doel is om de sharia, dat is islamitische wetgeving, in Nederland in te voeren.

http://www.youtube.com/watch?v=hMK34cG80eA

Een krappe week later, op donderdag, reageert de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan: ‘Manifestaties bij het monument op De Dam moeten verboden worden’. Dat zou buitenproportioneel zijn. Er kunnen best redenen zijn om demonstraties op bepaalde plaatsen te verbieden, bijvoorbeeld vanwege de openbare orde.

Deze is hier echter niet in het geding. Van der Laan zegt er zelf over:

“Ik had het voorrecht om twee weken geleden de toespraak te houden op 4 mei. […]Tien meter verderop is, moet nog door de rechter worden vastgesteld, maar misschien een strafbare bedreiging gepleegd. Dat verdraagt zich niet met elkaar, en dat vinden alle raadsleden. En we gaan dus kijken of het mogelijk is te zeggen: ‘je mag in heel Amsterdam demonstreren, maar even niet op het Nationaal Monument’.”

Even voor de duidelijkheid: Een demonstratie is géén strafbare daad. Bedreiging is dat vanzelfsprekend wel. Bedreiging kan goed aangepakt worden en vormt op zich geen reden om een manifestatieverbod in te stellen. Ook niet bij het Nationaal Monument.

Maar is het voor mensen die bij het monument komen om te herdenken niet erg vervelend als daar een groep ontevreden burgers luidruchtig staat te demonstreren? Zeker is dat het geval. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar wanneer een stad in de plaatselijke verordening zou aangeven dat bij oorlogsmonumenten waar nabestaanden komen rouwen, manifestaties verboden zijn. Wil Van der Laan dan ook een verbod op demonstraties bij het Auschwitzmonument, De Dokwerker, het Joods Verzetmonument, het Monument Vrouwen van Ravensbrück, het Nationaal Dachaumonument, het Zigeunermonument Hel en vuur en als meest recente De Schreeuw, het monument ter nagedachtenis van Theo van Gogh? Nee, zegt burgemeester Eberhard van der Laan: “Je mag in heel Amsterdam demonstreren, maar even niet op het Nationaal Monument”. Het lijkt eerder een ad hoc-reactie van de burgemeester, gebaseerd op zijn onderbuikgevoelens.

Een brief die Van der Laan naar de raad stuurde getuigt echter niet van ad hoc en onderbuikgevoelens:

“Met inachtneming van het bovenstaande is het wrang dat het Nationale Monument op de Dam dat symbool staat voor de slachtoffers van onderdrukking, de vrijheid en voor diegenen die zijn opgestaan voor gerechtigheid, gebruikt wordt voor een dergelijke manifestatie. De driehoek is van mening dat een manifestatie die tot wanordelijkheden kan leiden zich niet verdraagt met de waardigheid van het Nationaal Monument op de Dam. De driehoek wil derhalve een verbod op manifestaties in de directe nabijheid van het Nationaal Monument op de Dam onderzoeken.”

Wat de ‘waardigheid’ van het monument zou moeten inhouden is alleen te begrijpen als het beschouwd wordt vanuit wat Émile Durkheim ‘sacrale waarden’ noemt. John Gray noemt het onomwonden een ‘moderne gestalte van religie’: “Het hedendaagse humanisme is een religie die het inzicht in de menselijke zwakheid van traditionele religies mist”. In deze traditie lijken Van der Laan en de Amsterdamse gemeenteraad te staan.

Het is dus niet toevallig dat juist het Nationaal Monument extra beschermd zou moeten worden, volgens de burgemeester. Voor het liberalisme gelden in de praktijk alleen het individu en de natiestaat als leidend. Ook het sociaal-democratische gedachtengoed van de PvdA staat in de liberale traditie, die in Nederland dominant is. Het Nationaal Monument op de Dam verheffen tot seculier altaar past binnen die traditie als die traditie een dominante positie heeft gekregen. Het Nationaal Monument is niet de plaats waar groepen nabestaanden kunnen rouwen en gedenken, het is juist de plaats waar Nederland als natie behoort te herdenken.

Dat maakt de demonstratie van het groepje van Sharia4Holland zo pikant, zelfs demonstreren bij het monument voor Theo van Gogh had niet pikanter kunnen zijn. Want de paar bebaarde mannetjes van Sharia4Holland, erg indrukwekkend is het aantal niet, bedreigen juist de liberale waarden die in de Nederlandse maatschappij aanbeden worden. Sharia4Holland bedreigt niet zozeer Geert Wilders, maar bedreigt in de verwijzing naar Theo van Gogh het uiterst positivistische idee van ‘vrijheid van meningsuiting’. Het bedreigt zelfs de nationale identiteit. Hoewel de ideologie in feite strikt atheïstisch is, vertegenwoordigt de bescherming van het Nationaal Monument op de Dam de nieuwe publieke religie.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

2 reacties op “Besmeur seculiere heiligdommen niet!”

Voor mensen waarvoor niets heilig is behalve hun eigen persoonlijke ‘normen- en waardenset’ is dit natuurlijk De Plek om anderen te provoceren.
Hoewel deze radicale idioten ook grondrecht hebben om vrij hun mening te uiten begrijp ik heel goed dat de ‘religieuze leiders’ van het secularisme een poging doen deze mensen de mond te snoeren.
Misschien betreft het ogenschijnlijk maar een klein groepje dat deze hersenloze boodschap verkondigd, echter persoonlijk zie ik het als een oorlogsverklaring aan de rechtsstaat zoals wij die kennen.
Het vervelende is dat deze lieden langs (en over) alle grenzen gaan van hetgeen ze aanvechten, echter op het moment dat er gerechtelijke vervolging in het spel is, verdedigen zij zich met de ‘wapens’ die ze zelf zo verafschuwen. Het is als een kind dat op je afkomt met een vuurwapen. Je mag een kind niet slaan, of anderszins, zo schrijft de norm voor. Echter wil je zelf overleven dan zul je toch iets moeten …
Ik propageer niet dat wij angst moeten hebben voor dit soort ogenschijnlijk kleine aanvallen, meer wil ik aangeven dat op dit soort aanvallen met proportioneel geweld moeten reageren. Een kind met pistool behandel je ook als vijand.