Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Kerk en de rest, overzicht week 24

Religieuze denkers zijn in opmars. Atheïsten: berg je! Verder in het weekoverzicht van Vrijzinnig Evangelisch: Het voorspellen van het DNA van foetussen door het DNA van de ouders,  hoeveel minister Marja van Bijsterveld betekent voor het bijzonder onderwijs, de slachpartij in Houla (Syrië) en de ultieme vraag: Was Jezus religieus?

Jazeker was Jezus religieus, beweert Alastair Bryan Sterne in Relevant Magazine:

“Jezus leefde in het jodendom van zijn tijd. Hij was door en door religieus. De evangeliën laten Jezus’ ouders zien die Jezus binnen de joodse traditie opvoeden. Hij was zonder twijfel besneden. Zijn etnische identiteit was ongetwijfeld zijn religieuze identiteit. Beide zijn niet van elkaar te scheiden. Jezus deed als volwassene mee met de joodse feesten, waarvan de uittocht het belangrijkst is.”

De schrijver gaat hier nog verder mee. Het punt is in ieder geval duidelijk: Jezus was tot in het diepst van zijn vezels religieus. Maar veel mensen, betoogt Sterne, schijnen te denken dat Jezus religiositeit ophield met zijn kruisiging, dood, opstanding en hemelvaart. Nee, zegt Sterne.

“‘Doe dit om mij te gedenken’, is de taal die hoort bij blijvende herhaling. Hij leerde de discipelen een heel specifiek gebed door het Onze Vader. Dat laat het wel heel veel op religie lijken, niet?”

Voor de groep die zich ‘new atheists‘ noemt moet het een door in het oog zijn, maar zoals iedere grote beweging is er ook voor deze groep een tegenbeweging: New theists. Sinds de jaren zestig zijn  academici bezig met de argumenten voor God te verbeteren. Met succes.

“God? Was hij niet door Marx uit de hemel verjaagd, naar het onderbewustzijn verbannen door Freud en doodverklaard door Nietzsche? Heeft Darwin hem niet uit de empirische wereld gestuurd? Niet helemaal. Twintig jaar geleden had niemand de stille revolutie in gedachte en argumentatie kunnen voorspellen waarin God een comeback maakt. Meest opvallend: Niet onder gewone gelovigen, waarvan de meesten niet eens accepteerden dat God ‘in de problemen was’ groeit het spreken over gelood, maar in de intellectuele kringen van academische filosofen, waar consensus de Almachtige allang verbannen had uit de serieuze debatten.”

Wetenschappers hebben accuraat het genoom van een foetus kunnen voorspellen door het DNA van de beide ouders te combineren. Dat is een ontwikkeling met vergaande ethische consequenties. Voor hen die het Engels goed beheersen.

Minister van onderwijs Marja van Bijsterveld wordt in het Reformatorisch Dagblad geprezen om haar inzet voor het bijzonder onderwijs:

“Wat je ook van Van Bijsterveldt kunt zeggen, ze heeft zich altijd sterk gemaakt voor eigen ruimte voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Artikel 23 van de Grondwet is bij haar in goede handen.”

De schrijver van het opiniestuk, bestuurslid van het Driestar College Wim de Kloe, is bang dat het in volgende kabinetten de verkeerde kant op gaat: met meer inperking van het bijzonder onderwijs. Kern van zijn betoog: Waar gaat het echt om?

“De vraag is of het reformatorisch onderwijs op die ontwikkeling is voorbereid. Hoe moet het verder als reformatorische scholen ook andersdenkenden moeten toelaten? Is er op onze scholen nagedacht over wat opgeefbaar is en wat tegen elke prijs gehandhaafd moet blijven? Weten we nog waar het daadwerkelijk om gaat in ons onderwijs, of draaien we inmiddels op routine en op de zelfgenoegzaamheid van een eigen netwerk?”

Religieus geweld is van alle tijden. Wie schuldig is en wie niet is een vraag die de media niet altijd kunnen verhelderen. Sterker, artikelen en andere producties roepen soms meer vragen op dan antwoorden. Interessant is hoe bij de slachtpartij in Houla al snel de indruk ontstond in verschillende media dat dit het werk van milities van Assad was. Deze mogelijkheid is niet uit te sluiten, maar Maarten Jan Heijmans komt (via de Franfürter Algemeine Zeitung) met een andere, net zo trieste verklaring: Het waren Soennitische rebellen.

“De slachtpartij vond plaats na het vrijdaggebed, tijdens een aanval van sunnitische rebellen op drie checkpoints van het Syrische leger die aanvallen van rebellen vanuit het overwegend sunnitische Hula op omringende alawitische dorpen moesten voorkomen. […] Houla was in die 90 minuten (de tijd dat het gevecht duurde, red.) afgesloten van de buitenwereld en de slachtpartij vond in die 90 minuten plaats. Er werden vrijwel uitsluitend families vermoord die behoorden tot de alawitische en shi’itische minderheid in Houla.”

Volg Vrijzinnig Evangelisch op twitter voor de belangrijkste berichten het allereerst.

Vrijzinnig Evangelisch heeft wekelijks een overzicht van het belangrijkste reli-nieuws en de belangrijkste reli-opinies. Hebben jullie tips om waarmee wij dit aantrekkelijker kunnen presenteren of andere op- of aanmerkingen, dan zijn deze zeer welkom. Stuur een bericht via contact of reageer hieronder.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.