Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Een klein conflict

Vrijzinnig Evangelisch mengt zich niet in conflicten tussen rooms-katholieke opinieschrijvers. Het criterium waarop Vrijzinnig Evangelisch artikelen selecteert is kwaliteit. Artikelen hebben een prikkelende stelling en voldoende onderbouwing, artikelen zijn inhoudelijk en maken een maatschappelijk relevant punt.

Het recente artikel van Anthony Ruijtenbeek voldoet aan deze criteria. Daarnaast is het passend op de website omdat het een insteek heeft waar specifiek christenen een opvatting over hebben of zouden moeten hebben. Dit artikel helpt hen om hun eigen opvatting te ontwikkelen.

Vrijzinnig Evangelisch mengt zich niet in de schijnbare vete tussen Anthony Ruijtenbeek en Peter van Zoest (Roomsmeisje). Artikelen van Peter van Zoest en van Anthony Ruijtenbeek, maar ook van andere rooms-katholieke opinieschrijvers zoals Frank Bosman, Eric van den Berg, Arjan Broers en vele anderen zijn altijd welkom indien deze aan de kwaliteitsnormen voldoen. De beoordeling daarvan is aan de redactie van Vrijzinnig Evangelisch.

In de praktijk zal ik dat meestal zelf beoordelen, bij twijfelgevallen vraag ik advies bij de andere leden van de kernredactie. Vrijzinnig Evangelisch verantwoordt zich over de keuzes die zij maakt als zij dat nodig acht. Ook publiceert Vrijzinnig Evangelisch goed onderbouwde kritiek. Stuur kritische aanmerkingen naar redactie@vrijzinnigevangelisch.nl.

Evert te Winkel

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

6 reacties op “Een klein conflict”

Ik snap eigenlijk niet zo goed wat de aanleiding is voor dit stukje. Het lijkt mij dat de opmerkingen onder mijn stukje eigenlijk al voldoende waren, maar goed, ik ben de bloghouder niet. 😉

@Anthony
Het is de gewoonte om op vrijdag een stukje van de journalistieke keuzes te verantwoorden. Dat probeer ik (Evert) zoveel mogelijk als reactie op een actueel artikel. Ik had de indruk dat een stukje meer verantwoording hierover mogelijk was, hoewel niet noodzakelijk. Ik vind dat dit op deze manier goed past bij het pogen om transparant te zijn.
EtW

Het zal ook m’n eigen zurigheid zijn. Ik heb Bosman en van de Berg vaak inhoudelijk aangevallen op hun standpunten en daar inhoudelijk niets op terug gekregen. Wél een lastercampagne waarin ik o.m. beschuldigd wordt van ‘poging tot doodslag’ (en ja, dat kan ik zwart-op-wit bewijzen). Dan komt hun maatje Peter van Zoest nog eens langs om allerlei gal te spuwen wat op zichzelf best weerlegd kan worden, maar als je daar eenmaal aan begint, dan geef je eigenlijk toe dat het ‘gewoon’ om een persoonlijke vete gaat, waardoor een inhoudelijke weerlegging overbodig wordt en men bovendien denkt ‘waar rook is is vuur’.

Dus ja, laat ik het dan zo zeggen, jij hebt de inschatting gemaakt dat het nodig was om dit artikel te plaatsen, en dat respecteer ik en daar wil ik begrip voor hebben. Maar dan zeg ik op mijn beurt, jammer dat het kennelijk nodig was. 🙂

Ik hoop op mijn beurt dat het illustere driemanschap nu eens de moed vind om inhoudelijk te reageren op eender welk artikel ik ook plaats óf me volkomen negeert.

@Anthony
Ik kan het me heel goed voorstellen dat je het onnodig vindt. Er zijn voor mij twee overwegingen.
1. iedereen heeft kunnen zien dat er na jouw artikel gelijk niet-inhoudelijke en op de man gespeelde kritiek kwam van Rooms Meisje en dat deze kritiek over langere tijd zichtbaar wordt via het blog roomsmeisje. Uit wat onder meer op GoedGelovig verscheen blijkt dat er ook vanuit jouw kant weleens wat terug wordt gedaan. Hoe ik het ‘conflict’ moet duiden weet ik niet, misschien heb je gelijk en is het vooral van één kant, namelijk die van Peter van Zoest.
2. Mensen zouden het ruimte bieden aan jouw opvattingen kunnen zien als een eenzijdige keuze voor een partij in dit ‘conflict’. Het zou kunnen dat deze website in conflicten partij kiest, hoewel dat wel een bijzondere situatie zou zijn. Maar dan moet in ieder geval aan mij wel volstrekt duidelijk zijn hoe het conflict in elkaar steekt. En dat is niet het geval.
Vandaar dus dat ik tamelijk voorzichtig blijf en mij verantwoord over mijn keuzes.
Groetjes,
Evert

Het is in ieder geval heel goed dat je nog eens heel duidelijk aangegeven hebt dat iedere opinie die aan een minimum van kwaliteitseisen voldoet, welkom is.

“Uit wat onder meer op GoedGelovig verscheen blijkt dat er ook vanuit jouw kant weleens wat terug wordt gedaan.”

Inderdaad. Er op terugkijkend heb ik me er erg over verbaasd. Zelfs als je als werkhypothese aanneemt dat ik en Bosman/v/dBerg/v.Zoest even ‘fout’ zijn, waarom hebben zij dan niet meer energie gestoken om hun gekkigheden boven tafel te krijgen? En dat terwijl ze zo druk zijn met het aanklagen van allerlei misstanden in de Evangelische wereld? Let wel; ik trek daar geen conclusies uit (behalve dan het vermoeden wat ik in algemene zin uitrspeek in het artikel wat jij hier hebt willen plaatsen, een vermoeden wat ik onmiddelijk weer intrek als ik gegronde aanwijzingen van het tegendeel zie.), maar écht snappen doe ik het ook niet. Toch heb ik het hoofpunt, nl.dat ‘oog om oog, tand om tand’ slaat weer terug op mezelf, wel serieus genomen en goed tot me door laten dringen. In die zin accepteer ik maar gewoon de ‘fall-out’, ik kan dan ook geen principiële bezwaren aanvoeren tegen deze blogpost omdat ik mezelf er toe heb laten verleiden om dat spel mee te spelen.

Dus even concreet; ik denk dat je wel correct gehandeld hebt, en mijn eveneens oprecht gesjagerijn netjes opgevangen hebt. 🙂

Ik ben bepaald terughoudend om juist al die persoonlijk gerichte ‘smeer’ te openbaren, dus dat zal ik op eigen gelegenheid ook niet doen. Ik balanceer dan ook een beetje tussen twee polen; enerzijds; laten we het er maar gewoon niet meer over hebben, en als iemand als PvZ of de andere twee zich aandienen, dan negeer ik de ‘smeer’, met het risico dat derden toch denken ‘waar rook is, daar is vuur’, en probeer ik ze voor het blok te zetten om vooral inhoudelijk te reageren (wat, als gezegd, een unicum zou zijn). En wat anderzijds blijft jeuken; áls men het dan benoemt, tegen mijn zin in, benoem het dan helemaal, tot in alle nare publiek-wegjagende finesses.

Maar goed, ik heb wat dit betreft publiekelijk gezien wel alles gezegd. 🙂 Ik loop niet weg voor verantwoording, maar dat moet dan maar middels andere wegen. 🙂

Een goede zondag. 🙂