Categorieën
Cultuur Wetenschap

Een blinde vlek is niet voor niets een blinde vlek

Publicisten die het opnemen voor de ‘gevallen’ eindtijdprediker Frank Ouweneel hebben een ‘doofpotreflex’, volgens sommigen. Anthony Ruijtenbeek wijst er liever op dat alle publicisten en media hun eigen blinde vlekken hebben. Daarbij spaart hij zichzelf niet.

Anthony Ruijtenbeek

Een fascinerend artikel op Goedgelovig.nl: ‘Was de doofpot er nog maar’ luidt de stevige kop. Het is een onderdeel van een reeks rondom de onthullingen die daar en in het ND verschenen over Eindtijdfantast Frank Ouweneel. Nu is het meer regel dan uitzondering dat dit soort publicaties (waarin de apocalyptische verhalen direct op het hier en nu worden toegepast, red.) van een theologisch meer dan belabberd niveau is, maar Ouweneel deed er nog een schepje bovenop en verzon zelfs allerlei bronnen.

Toch is dat allemaal niet zo heel nieuw, denk maar eens aan het indertijd zeer populaire boek ‘The two Babylons’ van  Alexander Hislop, dat zelfs nu nog wel wordt gebruikt om ‘aan te tonen’ dat de Rooms Katholieke Kerk eigenlijk de zetel van de antichrist is. En geldt iets dergelijks niet eigenlijk ook voor de oorsprong van het dispensationalisme, wat gevonden kan worden in de schrijfsels van John Nelson Darby?  Zo bezien staat Frank Ouweneel eigenlijk in een oude en eerbiedwaardige traditie.

‘Gristengekkie’

Dus ja, vermakelijk, maar dat vind ik niet zozeer fascinerend. De reacties van Arenda Haasnoot, voormalig vice-voorzitter van de Generale Synode van de PKN, en Bert Niehof, die eerder vice-voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en landelijk bestuurslid van de ChristenUnie was, in het hierboven genoemde artikel, vind ik uitermate boeiend, maar óók de toonzetting van Goedgelovig:  ‘Doofpotreflex!’

Ik vraag me af of dat wel zo is. Laten we eerlijk zijn, Frank Ouweneel is een gemakkelijk doelwit en zijn eigen reactie draagt daar zeker aan bij. Het is een typisch voorbeeld van iemand die op Geenstijl  als ‘gristengekkie’ zou worden weggezet. Hoewel de tweets van Haasnoot lijken te impliceren dat ze Ouweneel ook echt serieus neemt, lijken beiden toch vooral te zeggen dat ze die man tegen zichzelf in bescherming willen nemen en op te komen voor iemand uit hun eigen kerkpolitieke gelederen.

Maar doen het ND en Goedgelovig dat zélf ook niet? Neem nu bijvoorbeeld hun omgang met de katholieke theoloog Frank Bosman. Ook Bosman levert soms inhoudelijk beroerde theologie af, is niet vies van een ‘Stapeltje’ op z’n tijd, trekt graag het vrijzinnige equivalent van de ’satan’-kaart richting opponenten en is ook een beetje wereldvreemd. Prima vergelijkbaar dus met Ouweneel, behalve dan wellicht dat Bosman  een ‘grote vis’ is en Ouweneel een kleine. Toch publiceert Bosman nog regelmatig op Goedgelovig en in het ND en ik heb uit die hoek nog nooit een kritisch geluid gehoord over Bosman.

Eigen groep eerst

Als ik de argumentatie van Goedgelovig zou volgen, dan zouden zij ook ‘doofpottechnieken’ toepassen.  Zij, maar ook het ND zijn hier, in ieder geval in grote lijnen, van op de hoogte. Maar, als gezegd, ik geloof niet dat dat het geval is. Ik  heb zelf in ieder geval de ervaring dat ik door beiden altijd correct behandeld ben. Ik denk dat we gewoon eerlijk tegen ons zelf moeten zijn en ronduit toegeven dat we milder zijn tegenover ‘één van ons’, dan ‘één van hen’, hoe journalistiek objectief je ook probeert te zijn. Gewoon een blinde vlek dus, meer niet.

Ik heb de situatie rondom Bosman aangehaald omdat ik me specifiek  in die materie heb verdiept, maar je treft het in alle geledingen aan: binnen het christendom, maar uiteraard ook daarbuiten. Zo schrijft Trouw uitgebreid over het misbruik in de Rooms Katholieke Kerk als het om, laten we zeggen, conservatieve geestelijken gaat, maar negeert nagenoeg de invloeden die de revolutie van mei ’68 hierop gehad heeft.  Omgekeerd heeft het Katholiek Nieuwsblad  bijvoorbeeld weinig aandacht voor serieuze kritieken op Intelligent Design en is zelfs nog milder voor de PVV dan de Dagelijkse Standaard.

Kortom, we doen het dus allemaal en ook ik blijf daar niet voor gespaard. Mijn critici beweren dat ik te mild ben voor bijvoorbeeld Mariska Órban of kardinaal Eijk en me te eenzijdig richt op misbruiken in de vrijzinnige hoek. Maar een blinde vlek is niet voor niets een blinde vlek, daarom zou ik zeggen: misschien hebben mijn critici gelijk, misschien ook niet.

Anthony Ruijtenbeek is katholiek blogger en publicist en schreef eerder ‘Vlees noch visch‘ voor Vrijzinnig Evangelisch

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

12 reacties op “Een blinde vlek is niet voor niets een blinde vlek”

Ik kan me hier op zich wel aardig in vinden. Wat Arenda Haasnoot betreft: een tweet en een artikel van haar in het Friesch Dagblad over Rob Bell zijn qua stijl (ik heb het niet over de inhoud, kritiek mag je leveren) ook niet erg netjes en de onderzoekers van het Ouweneel rapport hebben hun rapporten o.a. geplaatst op de haatsite http://www.boinnk.nl . Dat geeft me ook wel weer te denken.

Ik voeg er ook nog even aan toe dat – hoewel ik Frank het voordeel van de twijfel wil geven, het kan ondoordacht geweest zijn – Frank in zijn 2009 lezing een manier van presenteren heeft die de begrippen Obama (hij laat prominent een foto van hem in beeld zien), eindtijd en satan met elkaar verbind. En als dat wel bewust is vind ik dat persoonlijk veel ernstiger.

Ik begrijp niet zoveel van dit stuk. Ik zie hier verkeerde vergelijkingen, onterechte definities en vooral een aanval op iedereen die niet hetzelfde denkt als Anthony Ruijtenbeek.

Dat Bosman een paar fouten maakt is menselijk. Dat Anthony Ruitenbeek zich graag afzet tegen iedereen die niet denkt als hij, is ook menselijk. Maar dat hij Bosman op hetzelfde niveau als Frank Ouweneel wil plaatsen is onbegrijpelijk. Hij zegt: “Prima vergelijkbaar dus met Ouweneel,…” Als ik niet hardop zou lachen, zou ik moeten huilen!

Frank Ouweneel heeft week in, week uit honderden leugens verkondigd die mensen grote angst in boezemden en ze uit angst het koninkrijk van God in moesten jagen. Hij verzon bronnen bij de vleet en legde verbanden die hij uit zijn duim gezogen had. En dat alles onder het mom van “Ik ga jullie zeggen wat de waarheid over de bijbel is! En vanavond gaat het niet over allerlei theorieën, maar over de realiteit.”
Hij verkocht DVD na DVD met zijn “profetische uitleg”.

Zijn een aantal fouten en een paar heterodoxe visies daarmee dan vergelijkbaar? Echt Anthony Ruijtenbeek? Heb jij je wel verdiept in dit schandaal en in de argumenten of is dit een mooie stok om je mede-katholiek publiekelijk mee te gaan slaan?

Als jouw beschuldigingen iemand dezelfde fouten laat maken als Frank Ouweneel, dan kan iedereen wel “prima te vergelijken zijn met Frank Ouweneel”!

Iemand ziet sommige vormen van abortus als ethisch verantwoord? Voor Anthony Ruijtenbeek zit je dan op hetzelfde niveau als Frank Ouweneel… 🙂

Je quotes zijn niet altijd 100% corrrect, maar 99% wel? Voor Anthony Ruijtenbeek zit je dan op hetzelfde niveau als Frank Ouweneel. 🙂

Je waarschuwt mensen voor iets waar je oprecht in gelooft. Voor Anthony Ruijtenbeek zit je dan op hetzelfde niveau als Frank Ouweneel. 🙂

Alsjeblieft, Anthony, lees je artikel terug, want ziehier jou blinde vlek. Voor iedereen duidelijk te zien.

Daarnaast heb je geloof ik niet het idee van een doofpot echt begrepen. En dat terwijl de berichten over de Rooms Katholieke Kerk je de ogen hadden kunnen doen openen. Of was je te druk bezig met de Heilige Kerk om je druk te maken om de slachtoffers en wat er met hen gebeurde?

Een doofpot is zeggen: “Dit moet je niet openbaar maken. Dit moet je onderling oplossen.” (terwijl het publiekelijk is en vele mensen aangaat).

En dat hebben Bert Niehof en Arenda Haasnoot duidelijk gedaan. Bert Niehof wil alles in eigen kring oplossen. En lees deze tweets van ds. Arende Haasnooit:

“Als de waarheid je werkelijk iets doet pak je ‘t anders aan, dáár heb ik ‘t over.”
en
“Mooi getuigenis naar buiten toe Voortaan toch maar de broeder onder 4 ogen blijven proberen… levert misschien meer op.”

Precies dezelfde doofpot-reflex als menig aartsbisschop en bisschop. De naam van de heilige Kerk wordt te grabbel gegooid en daarom moeten de slachtoffers tot zwijgen gedwongen worden.

Zo kan de evangelische leider Arie Boer op de website CIP zelfs glashard zeggen:

“Hoeveel laster zit in dit artikel en in de commentaren?? Ik weet het niet en ga me er ook niet in verdiepen.”

Dat is de doofpot! En dat moet zowel in de Rooms Katholieke Kerk als onder evangelischen en PKN-evangelischen aangekaart worden. Doe je best Anthony Ruijtenbeek!

Mensen die regelmatig op podia staan etc. zijn publieksfiguren. Die willen aandacht en krijgen dat ook. Moeten derhalve tegen een stootje kunnen en iedereen mag iets over hun zeggen. Schieten ze bokken of nemen ze zelfs de boel zelfs in de maling, dan mag daar ook in alle openbaarheid iets over gezegd worden. Hoge bomen vangen veel wind.

@Pittig,

Allereerst bedankt voor het inhoudelijk gedeelte van je reactie, het eerste sinds tijden en ook bedankt voor het, nu ja, minder inhoudelijke gedeelte, want het illustreert precies mijn punt. 😉

“Dat Bosman een paar fouten maakt is menselijk.”

Een páár wel ja. Maar bij Bosman schijnt het eerder regel dan uitzondering te zijn. Neem nu bijvoorbeeld het filmpje dat VE geplaatst heeft in het hier voorafgaande weekoverzicht. Gewoon een willekeurig gekozen mediacolumn. In de eerste minuten staan zo al een paar fouten. Het is verder een luchtig praatje, maar het is wel tekenend voor de wijze waarop Bosman met feiten omgaat.

“Dat Anthony Ruitenbeek zich graag afzet tegen iedereen die niet denkt als hij, is ook menselijk.”

😛 Altijd prettig om méér over mijn eigen denkwereld te weten te komen.

“Maar dat hij Bosman op hetzelfde niveau als Frank Ouweneel wil plaatsen is onbegrijpelijk.”

Ik heb een verschil gemaakt. Bosman wordt serieus genomen in de MSM, Frank Ouweneel eigenlijk niet; kleine vis dus.

“En dat alles onder het mom van “Ik ga jullie zeggen wat de waarheid over de bijbel is! En vanavond gaat het niet over allerlei theorieën, maar over de realiteit.”Hij verkocht DVD na DVD met zijn “profetische uitleg”.”

Enigzins vergelijkbaar met Jomanda, die werd evenmin erg serieusgenomen.

“Iemand ziet sommige vormen van abortus als ethisch verantwoord?”

Dat is het punt niet. Bosman’s doel is volgens zijn eigen woorden een soort compromis bereiken, het resultaat is een voorstel waar zelfs Elsbeth Etty van terug zou schrikken. Inhoudelijk slechte theologie dus.

“En dat hebben Bert Niehof en Arenda Haasnoot duidelijk gedaan. Bert Niehof wil alles in eigen kring oplossen.”

Ik heb een reeks aan artikels geplaatst om daarmee steeksproefsgewijs aan te tonen dat er bij Bosman (en Eric van den Berg) structureel iets aan schortte. De reacties die vergelijkbaar waren met die van Haasnoot en Niehof behoorden tot de meer vriendelijke. 😉 Maandenlange scheldpartijen (zónder enig inhoudelijk weerwoord), het lastig vallen van werkgevers, het eisen van een straatverbod en een beschuldiging van doodslag, behoorden tot de minder vriendelijke variant. Dus ja, ook hier zie ik wel wat vergelijkingen.;)

“De naam van de heilige Kerk wordt te grabbel gegooid en daarom moeten de slachtoffers tot zwijgen gedwongen worden.”

Het heeft hier eigenlijk niet zoveel mee te maken en mijn middelen zijn vrij beperkt, maar ik heb wel een voorstel gedaan wat door mgr. De Korte is verdedigd, maar de KNR lag dwars: http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/1341-boeteklooster-voor-reli-seksuele-misbruikers.html Maar dit soort methodes, dat is dan wel weer in lijn van het artikel, zijn echt niet uniek voor de katholieke Kerk: http://www.groene.nl/2006/42/hoe-den-haag-de-pedo-s-vertroetelde en nog zo’n mooi voorbeeld, Danny Cohn-Bendit of Hedy d’Ancona: http://www.voorhof.blogspot.nl/2012/06/groen-en-links.html

Ik dacht te hebben begrepen VG zich niet wilde mengen in het conflict tussen verschillende rooms-katholieke opinieschrijvers. Mijns inziens wordt in dit artikel de rel rond dr. Frank aangehaald om vervolgens juist dat conflict nog eens lekker naar voren te halen… Ik snap werkelijk niet wat Bosman en Ouweneel gemeen hebben om ze in dit artikel naast elkaar te zetten, behalve hun natuurlijk hun voornaam.

@Bram van Dijk
Dit artikel gaat niet over Frank Bosman, maar over Frank Ouweneel en over blinde vlekken. En ja, je zou het kunnen zien als een grensgeval, maar ik meen dat ik hier integer in gehandeld heb.
EtW

Het is geen vijand, die mij smaadt;dat zou ik dragen; het is niet mijn hater, die zich over mij verheft; voor hem zou ik mij verbergen.
Maar gij zijt het, een mens; mijns gelijke, mijn vriend en vertrouwde: wij,die samen vertrouwelijke omgang genoten, die in het feestgewoel gingen naar Gods huis.
De affaire over Frank Ouweneel komt bij mij over zo van; we hebben hem te pakken. Dat is niet goed. Is het allemaal wel waar wat er wordt beweerd? Ik denk dat de site: http://www.dossiers.tk een goed beeld geeft over Frank. Zoek daarna: GG/ versus Ouweneel.
Jan Leeflang