Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

What would Jesus do? weekoverzicht week 29

Wat zou Jezus doen? Het CDA opheffen, zegt historicus Ruther Bregman. Verder in het weekoverzicht van Vrijzinnig Evangelisch: Heksenjacht op ‘creationistische’ scholen in Groot Brittannië, boeddhisme en de Nijmeegse Wandelvierdaagse en Overheidsbemoeienis met geloof.

Misverstanden over boeddhisme

Alle misverstanden over het boeddhisme worden door Paul van der Velde weggenomen in de transparante kerk, die tijdens de wandelvierdaagse in Nijmegen stond. Vooral alles over boeddhisme dat westerlingen niet willen weten:

“Het boeddhisme in Azië beantwoordt volgens hem in weinig aan het beeld dat wij in het Westen daarvan hebben. Om te beginnen de Boeddha zelf. Volgens zijn Aziatische aanhangers was hij 9 meter lang, had hij veertig tanden en de benen van een antiloop. Op het moment dat hij zijn Verlichting bereikte, had hij al 547 levens achter de rug.”

Lees meer op de website van VolZin.

Klassiek-christelijke waarden

De naam van God moet meer in de Tweede Kamer klinken, vindt Kees van der Staaij. In het Katholiek Nieuwsblad pleit Van der Staaij voor meer godsdienstvrijheid en minder overheidsbemoeienis met geloof:

“Verzet tegen de seculiere tijdgeest is ook in de Tweede Kamer noodzakelijk. Noties als rechtvaardigheid, vrijheid van overheidsinmenging in het privéleven, bescherming van leven en gezin zijn klassiek-christelijke waarden. Ze zijn zodanig universeel dat ze in een groot deel van de wereld leidend zijn.”

Seculiere agenda

De British Humanist Association (Britse Vereniging van Humanisten) heeft de pijlen gericht op drie christelijke scholen die creationisme zouden verkondigen en evolutietheorie zouden verwerpen. Commentator Damian Thompson is op de Daily Telegraph redelijk voorzichtig: Ik zou niet eens durven zeggen of deze scholen wel creationistisch zijn’, The Church Mouse, een blogger is scherper: “Geen van deze scholen is creationistisch.”

“Er zijn hier twee agenda’s die het debat beïnvloeden. […] De tweede is de seculiere lobby die christenen binnen het onderwijs aanvalt. Alarmerend nieuws over stompzinnig creationisten die staatscholen leiden zijn gunstig voor beide agenda’s. Het is zorgelijk dat dit steeds meer invloed krijgt op de publieke opvattingen, vooral omdat het zo strijdig met de waarheid lijkt.”

Opheffen

Het CDA grossiert in nietszeggendheid, volgens historicus Rutger Bregman. Hoewel de partij degelijke politici voortbrengt, met name op lokaal niveau, blijkt de partij aan de top steeds teveel op de macht belust:

“De sympathieke eigenheimers moesten plaatsmaken voor de gewetenloze eigengeilers. Types als Maxime Verhagen, Gerd Leers, Henk Bleker, Hans Hillen en Piet Hein Donner hebben hun principiële ballast achtergelaten op de drempel van de Trêveszaal.”

De conclusie? Het beste CDA is een gedecimeerd CDA:

De ‘joods-christelijke cultuur’ van de christendemocraten is even orthodox als de godsdienstlessen van een openbare school. Sterker nog: het evangelie is levensgevaarlijke kost voor een partij die een neoliberale agenda voert, Nederlanders naar hun ‘land van herkomst’ stuurt en bezuinigt op de allerzwaksten. ‘What would Jesus do?’ vragen moderne evangelicalen zichzelf . Er is maar één antwoord: opheffen die handel. […] Het zou een feest voor de democratie zijn.

Volg Vrijzinnig Evangelisch op twitter voor de belangrijkste berichten het allereerst.

Vrijzinnig Evangelisch heeft wekelijks een overzicht van het belangrijkste reli-nieuws en de belangrijkste reli-opinies. Hebben jullie tips om waarmee wij dit aantrekkelijker kunnen presenteren of andere op- of aanmerkingen, dan zijn deze zeer welkom. Stuur een bericht via contact of reageer hieronder.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.