Categorieën
Kerk

[Commentaar] Kerk heeft behoefte aan ambt om emancipatie

De kerk heeft geen behoefte aan intellectuelen die een domgehouden publiek preken voorhouden die het niet begrijpt. Het manifest Dominee 2.0 roept juist terecht op om op zoek te gaan naar een manier om jongeren aan te spreken, in plaats van te bepreken, en onbeschroomd met hen over god te spreken.
Het risico is dat voorgangers en predikanten die zichzelf als leider zien, menen te moeten afdalen naar het niveau van de jongere. Dit is een vorm van arrogantie op zich. Bedenk dat een predikant traditioneel van de kerkenraad de ruimte krijgt om de geloofsgroei, de emancipatie dus, van de gemeente te faciliteren. De preek is daar onderdeel van, maar belangrijker is misschien nog catechisatie en pastoraat. Beide functioneren beter bij een krachtige kerkenraad die het beleid bepaalt. Leiderschap heeft daarin een bepaald kleinere rol.
De herwaardering van het ambt door Jacobine Scholte De Jong is daarom volstrekt terecht. Moet er meer aandacht komen voor de ontkerkelijkende jeugd? Zeker. Moet er gekeken worden hoe zij, of ze nu hoog- of laagopgeleid zijn, het goede nieuws van God kunnen ontvangen en begrijpen? Jazeker! Er moet een verbinding komen tussen leer, leven (daden) en ervaring.
Daarvoor is misschien wel meer opleiding nodig. Niet om de kerkgangers te overdonderen met preken van een hoog intellectueel niveau, maar om de gemeente te leren hun geloofservaring, die heeft iedereen, begrijpelijk te verwoorden en hun geloof te uiten. Om hen te helpen op een manier over God te praten die betekenisvol is. Want de predikant is uiteindelijk een dienaar. Ook de leden van de kerkenraad zijn dienaar. Zelfs de gemeenteleden zijn dienaar.

De laatste groep staat uiteindelijk boven de twee eerste groepen. Een herwaardering van het ambt is dus een herwaardering van de gemeente. Daarbij past geen plaatje van een domgehouden publiek. Het ambt is dus onmisbaar.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

2 reacties op “[Commentaar] Kerk heeft behoefte aan ambt om emancipatie”

nou moet ik nodig een andere bril, misschien ligt het hieraan, maar zie ik inderdaad over het hoofd wie dit geschreven heeft?

@E. De Vries,
sorry, ik ben de hele dag weggeweest. Het bovenstaande is het commentaar, dat geeft min of meer de mening van de website weer. Daarom staat er ook geen naam bij. Maar in dit geval heb ik het (zoals eigenlijk altijd) geschreven