Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Don’t shoot the messenger

‘Don’t shoot the messenger’. De bedoeling van Vrijzinnig Evangelisch is om opinies van zoveel mogelijk verschillende kanten en belichtingen te publiceren. Daarbij is het, blijkt regelmatig, niet mogelijk om volstrekt neutraal te zijn.

Voor auteurs van opinieartikelen is het niet altijd leuk om te zien dat ik (soms) grote aanpassingen eis aan de artikelen omdat ik deze kwalitatief onvoldoende vind, te eenzijdig of teveel op de man gespeeld. Daar ben ik best streng in.

Voor de personen die onderwerp van gesprek zijn, dat kan gebeuren en staat zeker niet gelijk aan op de man spelen, kunnen negatieve opinies als zeer storend worden ervaren. En dat is begrijpelijk. De gedachte dat de schrijver van een dergelijk artikel een podium krijgt op Vrijzinnig Evangelisch, en Vrijzinnig Evangelisch er dus achter staat, is niet zo gek, maar wel onjuist. Wat wel het geval is, is dat Vrijzinnig Evangelisch van mening is dat ‘hoge bomen’, die veel wind vangen, incasseringsvermogen moeten hebben. Het becommentariëren van personen wordt enigszins beperkt, maar niet tegengehouden. De bedoeling van Vrijzinnig Evangelisch is steeds om ook opinieartikelen te publiceren waar de redactie van Vrijzinnig Evangelisch, en voorlopig ben ik de voornaamste daarvan, niet achter staat.

Een opiniewebsite, net als een krant of een tijdschrift overigens, moet in mijn ogen de wereld van de lezer groter maken, ideeën en invalshoeken publiceren die nieuws (en nieuws) zijn voor de lezer. En voor een opiniewebsite als deze: opinies die kunnen irriteren, waar mensen zich aan kunnen ergeren. En mensen ergeren zich. Gelukkig maar.

Dat het daarbij niet mogelijk is om geheel neutraal te zijn lijkt me evident. Wanneer mensen zich zo ergeren aan een artikel of een auteur, dan kunnen zij er voor kiezen om niet te willen schrijven voor Vrijzinnig Evangelisch. Hun stem wordt dan niet gehoord en Vrijzinnig Evangelisch wordt eenzijdiger. Dat is jammer. Ik hoop daarom dat Vrijzinnig Evangelisch nooit in een dergelijke situatie komt.

Evert te Winkel

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.