Categorieën
Politiek en Geloof

Gun de ander vrijheid

Vrijheid voor jezelf betekent ook vrijheid voor de ander. Ramon Barends, oprichter van denktank Vrijzinnige Evangelische Partij staat pal voor ideeën die hij verwerpt.

Ramon Barends

Een van de aspecten van vrijzinnigheid is de wens om in vrijheid te mogen zijn en te mogen doen wat je zelf wil. Welke vrijheid heeft voorrang? is soms de lastige vraag. Dit was recent zichtbaar bij de weigerambtenaar en we zien het nu bij de ‘kwestie’ van het passief vrouwenkiesrecht bij de SGP. Ik betreur het dat de persoonlijke vrijheid om je geloofsovertuiging te beleven op beide items wordt belemmerd.

Als eerste de weigerambtenaar en de Motie-Van Gent van GroenLinks.  Ex-PSP’er Van Gent is tegen de mogelijkheid om als trouwambtenaar te weigeren om de zogenaamde homohuwelijken te sluiten. Op aandringen van RPF’er André Rouvoet heeft PvdA-staatssecretaris Cohen toegezegd dat gewetensbezwaarde ambtenaren mochten weigeren om huwelijken van partners van het gelijke geslacht te sluiten. De overheid moet er wel zorg voor dragen dat het bewuste huwelijk in de betrokken gemeente gesloten moet kunnen worden.

Tien jaar heeft dit goed gefunctioneerd, zeer tegen de zin van Van Gent. Nu dreigt de vrijheid van gewetensbezwaarde ambtenaren ingeperkt te worden.  En, welke vrijheid krijgen we hier voor terug?

Daarnaast ook de uitspraak van het Europese Hof over het vrouwenstandpunt van de SGP. Binnen de SGP is het gewoonte dat mannen besturen. De SGP ziet de man en vrouw als een en daarbij de man als het hoofd van het gezin. Hier kan je tegen zijn, ik ben daar ook tegen, maar ik vind het wel tot de vrijheid behoren van de SGP om dit orthodox-christelijke standpunt in hun eigen vereniging toe te passen.

Orthodox-protestants-christelijken zullen hier geen probleem van maken en zich thuis voelen bij de SGP, en anders wordt de discussie wel intern aangezwengeld. Ook hier geldt, welke vrijheid krijgen we hier voor terug?

Een (blijkbaar) ideologisch ingevulde vrijheid, zoals Ineke van Gent en anderen deze aanhangen, mag blijkbaar de vrijheid van anderen inperken.Wat ik wil meegeven met dit artikel is: gun de ander ook zijn vrijheid zodat we allemaal vrijheid kennen. Dat is in mijn ogen pure vrijzinnigheid.

De website van de Vrijzinnige Evangelische Partij

Goed nieuws voor de gewetensbezwaarde ambtenaren: Minister Spies wil met het demissionaire kabinet geen maatregelen nemen. Politieke onwil noemt Van Gent dit.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

5 reacties op “Gun de ander vrijheid”

Zou een ambtenaar dan ook een huwelijk mogen weigeren van donkere mensen? Of van een stel waarvan hij het leeftijdsverschil te groot vindt? Want als we de ene vorm van discriminatie door een ambtenaar toestaan, waarom de andere dan niet? De overheid, die er voor alle burgers moet zijn wordt vertenegenwoordigd door ambtenaren, wat uiteraard iets heel anders is dan een politieke beweging. Die mag wel discrimineren, maar de overheid niet.

En de ontwikkeling dan, dat zogenaamde Bijbelgetrouwe trouwambtenaren zich in sommige burgerlijke gemeenten profileren, door nadrukkelijk te vermelden dat zij alleen ‘heterohuwelijken’ sluiten, omdat sommige bruidsparen kennelijk alleen door hen getrouwd willen worden. In het stadhuis geen discriminatie. Dit heeft niets te maken met godsdienstvrijheid.

@ allen: worden in Nederlanden hiwelijken door ambtenaren voltrokken? Wat vreemd! In België zijn het steeds leden van het college van burgemeester en schepenen. Het is een beleidshandeling waar de kiezer zich over moet kunnen uitspreken, me dunkt.
@ Menno Hofman:
Ik vind uw vergelijking tussen discriminatie van homo’s en die van mensen om een verschil in huidkleur niet correct: de natuur discrimineert mensen met verschil in huidkleur in principe niet als het erom gaat je als koppel op natuurlijke wijze voort te planten. De natuur discrimineert homo-koppels voor de volle 100% inzake het vermogen zich als koppel natuurlijk voort te planten.
Je kan dus inzake dat homo-koppel de ambtenaar verwijten dat hij hen discrimineert – en terecht zeg je dat!… maar vergeet niet dat hij je even terecht kan antwoorden: “Ja, ik discrimineer hen… maar niet harder dan de natuur.”

Zelf neem ik er geen standpunt over in omdat er in België een wet (de Wet Onkelinkx) bestaat die negatieve argumenten en standpunten inzake homofilie bestraffen kan wegens ‘discriminatie’.
Let op: ik wil hiermee niet zeggen dat ik uw standpunt niet (of wel) zou kunnen delen maar ik weiger radicaal ieder debat dat niet vrij gevoerd kan worden. Meningen hierover kunnen gecriminaliseerd worden (althans in België) en ik wil met u geen debat hebben over iets waarover meningen grondwettelijk niet langer ‘vrij’ zijn.
Als democraat weiger ik daarom u mijn visie hierover kenbaar te maken… tenzij dat ik u zeg dat ik het u niet langer zeg. Uw verdere meningen hierover kunnen me daarom ook niet erg veel schelen: wij kunnen geen debat voeren over dingen die grondwettelijk niet langer besproken mogen en kunnen worden.
Het spijt me… maar dat is wel oprecht.

@Edwin
In principe trouwen koppels in Nederland elkaar in het bijzijn van een (bijzonder) ambtenaar van de burgerlijke stand. Een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand is overigens vaak een vrijwilliger. Wat je precies met dat ‘beleidshandeling’ bedoelt, het beleid wordt volgens mij gewoon door de Raad vastgesteld en door ambtenaren uitgevoerd, begrijp ik niet precies.