Categorieën
Cultuur

God spreekt, luister niet

“De bijbel is de manier waarop God zich aan zijn kinderen bekend maakt. Dat is mij laatst nog duidelijker geworden. Ik wilde al een tijd lang terug naar waar ik vandaan kom. Terug naar het westen, dus.” Mara ‘deelde’ voorin de kerk een getuigenis. Mooi vind ik dat, wanneer mensen getuigen van hun eigen geloof. Voor mij is het christendom een getuigend geloof.

“Mijn man Piet wilde niet verhuizen, dus hij hield steeds de boot af. In de bijbel las ik dat God wilde dat ik in mijn eigen land moest blijven. Dat was duidelijk dus,” gaat Mara verder.

“Heel lang stopte ik mijn verlangen weg, deed ik er niets mee. Het was wel goed zo. Maar toen las ik in de bijbel dat God tegen Abraham zegt: ‘Je mag wonen waar je wil’. Als ik naar het westen wil, dan mag dat dus van God. Maar Piet wilde nog steeds niet.”

Ik begon me al ernstig zorgen te maken over het huwelijk van de twee. Maar gelukkig: “Toen gebeurde er iets bijzonders, en ik zal niet al te veel in details treden, het werd duidelijk dat God wil dat we naar het westen verhuizen. Volgende week zetten we ons huis te koop, ondanks de onzekere economische situatie. In welke plaats we precies gaan wonen weten we nog niet.”

Mevrouw, Mara, wil dus graag terug naar waar ze vandaan komt, naar haar ‘roots’. Ze wil dit al jarenlang, terwijl Piet hier op tegen is. En wat een verrassing, God wil ook nog dat Mara teruggaat naar haar geboortegrond. Wat een toeval dat juist Mara te horen krijgt dat zij naar het westen moet verhuizen en niet, om maar een volkomen willekeurig iemand te noemen: Piet.

Dit roept serieus de vraag op de Mara wel onderscheid kan maken tussen haar wil en Gods wil. Dringt zij haar eigen wensen niet onder de noemer ‘God’ aan haar man Piet op?

Dat twee personen in een huwelijk elkaar weleens de eigen ideeën proberen op te dringen is niet vreemd. Dat is misschien niet goed, maar wel logisch. Maar ik vraag mij toch wel zeer ernstig af of God dan de persoon is die je daarvoor voor je karretje moet spannen. Nee, lijkt mij.

Deze vrouw meent het ontzettend goed, daar ben ik van overtuigd. Maar voor Piet is het niet verstandig om zich in een verhuizing te manipuleren. Daarmee wordt het idee bij Mara dat wat zij hoort van God komt alleen maar versterkt. Piet, als ik je een tip mag geven: zet het huis niet te koop.

Evert te Winkel

Naschrift: Belangrijk om te vermelden dat de namen Piet en Mara gefingeerd zijn.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

5 reacties op “God spreekt, luister niet”

Mooi stukje. Dank je daarvoor. Dit zijn dus de dingen die me ‘vrijzinnig’ evangelisch maken. Het Bijbelse woord dat God zegt dat Abraham mag wonen waar Hij wilt… het illustreert perfect hoe ik – als ik even mag – God in de Bijbel lees: als een bevrijder! Hij wil dat WIJ vrij zijn in onze keuzes: DAT is Zijn keuze voor ons!

Mensen hebben altijd gemanipuleerd met alles, dus ook met ‘God’! Zelfs (half-) onbewust doen ze dat en je stukje is in vele kerken verplichte lectuur, wat mij betreft!

Zo zat God ook in alle oorlogsvlaggen, wilde ‘God’ ook kruistochten en heksenverbrandingen… dat zijn de excessen van dit soort denken.
God wil onze vrijheid… maar die is dan ook wel wel ONZE en niet Zijn keuze en ONZE verantwoordelijkheid!

God heeft ons wel bevrijd van een hoop religie: beeldaanbidding in het Oude Testament, offercultus in het Nieuwe Testament… DAT getuigt van ‘God’ in de geschiedenis. Willen we van ‘God’ iets opmerken, dan moeten we geen religie opzoeken, neen, we moeten kijken naar de hoeveelheid religie die God sinds Mozes en Jezus heeft opgedoekt: DAT getuigt zichtbaar van God.

In Mozes deed God de beeldaanbidding verdwijnen; Ook die die op Hem Zélf gericht was!
In Christus deed God een prachtige lijst van religieuze uitingen verdwijnen (zowel op goden als op God gericht):

– alle offercultus (vervangen door brood en wijn-ritueel ter herinnering!)
– alle besnijdenis
– alle sabbatsplicht
– alle voedingswetten
– alle wetsdreiging en dus godsangst (je hemel door genade alleen!)
– alle dwingend leiderschap (vervangen door dienend leiderschap als principe)
– alle boetedoening (het mag maar is voor Hem geen voorwaarde meer)
– enzovoort, enzovoort, eeeeeennnnnzzzzoooovoooorrrrtttt…. .

De eeuwige heeft in Christus zelfs Zichzelf willen (laten) verwerpen om onze bevrijding! God verlaat God om onze vrijheid!! DAT is Zijn verhaal!

Het probleem met kerken is dat mensen met religieuze hersenen zich daar verzamelen… en die kunnen maar niet geloven dat God wel eens vrijzinnig zou kunnen zijn, terwijl ze het rond zich (in bijvoorbeeld heel Europa) zien gebeuren: wij slachten al eeuwen geen beesten meer voor welke hogere macht ook, bijvoorbeeld!

Het probleem met vrijzinnigen is dat zij niet zien dat ‘God’ geen religieuze maar net een vrijzinnige getuigenis van ZIch afgeeft: en wel meestal ONDANKS de kerken en… ondanks de mensen, natuurlijk.

Waarom we God dan nodig hebben? Omdat Hij wil dat wij vrijzinnig leven en denken en vrij zijn maar dat we te zwak zijn om het leven vrijzinnig te doorstaan. We zoeken terecht naar vrijheid en vrijzinnigheid maar het Blijde aan de hele Boodschap is dat God niets liever wil dan een Vrijzinnige boven alle vrijzinnigen te zijn.
Ik weet niet of God er alleen maar tegen is dat zijn kerken leeg liepen… Hij wil misschien alleen een ander soort kerken; vrijzinnige huizen.

Ze zouden “Vrijzinnig Centrum Huis van God’ kunnen heten.

Daar zou dan eindelijk eens erkend kunnen worden dat het NT de polygamie beëindigde (zonder de polygamen uit de kerken te gooien!) door vrouwen en mannen van meer dan één vrouw destijds geen toegang te verlenen tot de ambten. Polygamie was/is immers een vrouw-onterend huwelijks(on)recht en in zo’n samenleving KAN je (op elk moment uithuwbare en aanhuwbare) vrouwen niet toelaten tot de ambten. DAT zijn de begrijpelijke keuzes die we in het NT zien staan… maar ze staan er voor één (geslaagde!) vrijzinnige doelstelling: het (intussen al 20 eeuwen vaststelbare) verdwijnen van de polygamie.
Het zou Europa onderbevolken in de middeleeuwen maar het zou ook de stammen-cultuur doen verdwijnen (die ontstaat uit polygamie!) waardoor het ‘individu’ centraler KON komen staan en het humanisme überhaupt een kans kreeg de mens en de samenleving naar Gods wil te leiden: vrij-zin-nig-heid!!!!

Dit zijn de harde feiten die getuigen van ‘God’ en ‘Mozes’ en ‘Christus’… en wel ONDANKS de kerken (maar deels zeker ook mét de kerkgeschiedenis… hoewel slechts beperkt).

Halleluja, God is ‘vrijzinnig’… kijk om je heen, dan zie je het! Dat alles getuigt van God… en wel meer dan wat ook! Wil je een getuigenis van God zien? Kijk eens naar hoeveel religie God heeft doen verdwijnen… ONDANKS het geruzie en het geneuzel van de kerken!

ANEX: ik wil er nog wat aan toevoegen, beste vrijzinnig-evengelische zusters en broers. Ik ben een Vlaming, ‘Belg’ als je wilt.
Jullie (deels) toch ook zeer ‘Bijbels’ ontstane ‘Nederland’ , met zijn republikeinse Jan-Kezen, zijn vanouds honderden ‘schuifelende’ en ‘scheurende’ kerken (zoals Jan Terlauw het zo mooi omschreef in zijn kinderboek ‘Koning van Kathoren’) waarin één van die wel zeer Hollandse figuren opmerkt dat een goeie kerk scheurt… dat oude ‘Nederland’ was van bij zijn ontstaan een baken van vrijheid en tolerantie voor heel Europa en zelfs de vroegste Verenigde Staten! (Yankees / Jan-Kezen… het zegt genoeg!)

Ik wil er niet gezwollen over doen maar wél zeggen dat jullie land en haar (zeer Bijbelse, schuifelende, scheurende) geschiedenis een getuigenis is van de vrijzinnigheid van de God UIT Mozes en de God IN Jezus; een moeizame, bijwijlen moeizaam schuifelende, verscheurende groei naar vrijzinnigheid en tolerantie. Ik kan als Vlaamse evangelisch-vrijzinnige christen’ maar moeilijk kiezen waarnaar ik moet kijken: de VARA of de EO ?
Want beiden zijn ontstaan uit en producten van dat vooreerst Bijbelse verhaal van tolerantie. (Erasmus’ Griekse Bijbel-uitgave: begin van humanisme!)
Ja… ik denk dat God net zoveel reden heeft om naar de VARA te kijken als naar de EO!

Jullie land is het oudste experiment in Bijbelse vrijzinnigheid van het moderne Europa. Maar… ’t is een kleine biotoop… ik hoop en bid dat vrijzinnigen en religieuzen in die kleine biotoop er gaandeweg in zullen slagen Gods vrijzinnigheid in dit alles te gaan zien, begrijpen en aanvaarden. Als dat ergens kan lukken… dan wel in Nederland!
Vergeet echter niet dat zelfs jullie volkslied uit Zuidelijk Nederland kwam, dat andere ‘Nederland’ dat de heftige reacties op al die gepermitteerde vrijheden die uit het (model van het) oude ‘Rome’ (zowel kerkelijk als staatkundig) eeuwenlang heeft moeten uitzweten. Zelfs onze taal (het Nederlands) werd als bedreiging gezien…

Neen… ik hou geen pleidooi voor gezwollen nationalisme… maar: hoe kijken we naar dingen? Het mag toch wel eens gevraagd worden, toch?
Wij hebben er wel de rijke Roomse keuken en Roomse bieren aan overgehouden. Rome had ook charmes, gelukkig, want… door alles heen moeten we durven roepen:
Halleluja, God is vrijzinnig!

ha Evert,
Ja ook ik lees je blogs 😉
Het zijn niet de dingen die me vrijzinnig evangelisch blijven maar je blog zet me wel op scherp. Ik herken het verhaal van Mara in mijn omgeving. We kunnen zo snel beweren dat ‘God spreekt’ en dat we dan a la minuut maar actie moeten ondernemen. Niks ‘rustig nadenken’ want dat is toch niet nodig?! 😉

@Woordwapen
Vrijzinnig Evangelisch is geen ideologie, het gaat tegenwoordig veel meer ook over de breedte van de website: opinies van allerlei (on)gelovigen met een christelijke focus. In het begin trouwens nog wel hoor, toen was ik tamelijk anti-evangelisch. Het is nu een (redelijk serieuze) opiniewebsite, waarvoor jij ook zou kunnen schrijven (en ja, ik doe eindredactie… ;-))
Maar leuk dat je het hier volgt 😀

Het zal mij beslist niet verbazen als uit serieus onderzooek blijkt dat vrouwen meestal de initiaters zijn voor een verhuizing. Vrouwen zijn gevoeliger en vertrouwen meer op hun intuitie dan mannen. Deze vrouw verpakt haar verhuiswens in een religieus sausje. Broeder Piet gaat mee om de lieve vrede wil. Zo gaat het toch vaker jongens, wees nu eens eerlijk.