Categorieën
Kerk

[Commentaar] Kerk ook vandaag nog noodzakelijk

Christelijke opiniejournalisten zijn vanzelfsprekend bijzonder geïnteresseerd wanneer een groep jonge predikanten en theologen de noodklok luid om de toekomst van de kerk te verzekeren. Een manifest zoals Dominee 2.0 doet wat stof opwaaien en de kolommen kunnen weer weken gevuld worden. Goed nieuws dus. Niet alleen Vrijzinnig Evangelisch is hier blij mee, ook niet in de eerste plaats, maar ook de aandacht die het opinieblad VolZin hieraan besteedt, met hier, hier, hier, hier en hier aandacht hiervoor. Dat is naast de bijdragen in het blad zelf. En hiermee is het nog niet afgelopen.

En ja, ook zeker goed nieuws dat een groep theologen enerzijds de ernst van de situatie inziet en anderzijds hoop ziet voor dit oeroude instituut, dat zeker ook relevantie voor nu heeft. De situatie van de PKN is zorgelijk, maar niet bedreigend. Het is goed dat deze jonge theologen dit benadrukken en de toekomst van het kerkgenootschap willen verzekeren en de klaagcultuur.
En toch, een zucht. Niet om het manifest, niet om de initiatiefnemers ervan. Maar cultuur is taai. Zullen de jonge theologen tegen de cultuur kunnen opboksen? Hebben zij de kracht om de immer doorgaande hervorming door te zetten, hun stempel hierop te drukken en het uiteindelijk los te laten, in Gods hand te leggen?
En zal de kerk als het erop aankomt de ruimte bieden voor verandering. Zal zij kritisch, maar ook welwillend, meewerken, faciliteren? Er zijn zoveel leeuwen en beren op de weg dat de kans dat de missie van de jonge theologen kansloos lijkt. En er is daarnaast ook veel reden voor kritiek.

Maar waar gehakt wordt vallen spaanders. Zijn de christelijke media voldoende welwillend? Is Vrijzinnig Evangelisch voldoende welwillend? Is het kerkvolk voldoende welwillend? Vrijzinnig Evangelisch wil niet alleen maar zo berichten over manifest Dominee 2.0 dat dit stof doet opwaaien, maar concreet een serieus meedenken. Niet alleen uit interesse, maar vanuit dezelfde wetenschap: namelijk dat de kerk, niet alleen de PKN overigens, ook vandaag nog belangrijk en noodzakelijk is.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

Één reactie op “[Commentaar] Kerk ook vandaag nog noodzakelijk”

Eerst moeten we ons eens afvragen of God die ontkerkelijking niet wil?
Wat kerken niet of nauwelijks willen verstaan aan en preken uit hun eigen verhaal (de Bijbel) is dat de ‘God’ die daarin wordt voorgesteld in de geschiedenis nog nooit iets anders heeft gedaan dan religie afgeschaft!
Ze lijken dat niet te willen begrijpen, die kerken!

Sinds Mozes kelderde ‘God’ alle beeldaanbidding. Sinds er in de geschiedenis sprake is van ene ‘Jezus’ ging in talloze culturen alle offercultus voor de bijl. Niks geen beesten meer slachten voor goden of zelfs voor ‘God’. Uit, fini, gedaan ermee en schluss. De besnijdenis? Afgeschaft! De Sabbatsplicht? Afgeschaft. Voedingswetten? Afgeschaft. Dreiging der wet? Afgeschaft! De hemel? Krijg je er gratis bovenop, lap!

In het Nieuwe Testament lees je hoe die eerste christenen de polygamie dan ook nog zitten af te schaffen en inderdaad: door het christendom zouden alle christelijke gebieden en volken bevrijd zijn van de polygamie… alleen de dominees en pastoors zijn niet bereid of in staat hun eigen teksten van het Nieuwe Testament te lezen en te verstaan in functie van het onmiskenbare, empirisch, zicht -en tastbare resultaat dat ze hebben opgeleverd in hele samenlevingen en hele continenten!!!

Die ‘God’ die daar in al die geschiedenissen, wonderen, parabels en gelijkenissen uit die Bijbel naar voren komt, doet niets anders dat alle uitingen van religie afschaffen en de wereld uithelpen! Hij laat zelfs Zichzelf afschaffen! Hoeveel verder moet een God gaan om kerkleiders duidelijk te maken dat Hij geen religie wilt?!

Er is een reden waarom kerkmensen hun eigen Boodschap niet verstaan: omdat zij religie zoeken in een verhaal dat net alle religie afschaft!

De kerken moeten dus doen wat in de Bijbel wordt gevraagd: kom samen om elkaar te steunen en oprecht ‘liefde te betuigen’ – dat is uw redelijke eredienst – en herdenk in het brood-en-wijn-ritueel dat je in een God gelooft die alle religie in Zichzelf gebannen heeft… geworden tot een ‘vloek’ als Hij volgens Paulus was.

Halleluja… God is vrijzinnig!