Categorieën
Cultuur Politiek en Geloof

Ga met homoseksuelen het gesprek aan

Lies Schreuders

Vroeger was mijn standpunt over homoseksualiteit ook luid en duidelijk. Het mág niet en het kán niet bestaan voor God. Sinds ik weet dat mijn zoon homofiel is, is in elk geval dat ‘luid’ helemaal verdwenen.

Iedereen met een ferm standpunt zou een kind met die geaardheid moeten hebben en heel veel tranen moeten vergieten. Kijk maar eens of er dán nog de behoefte is om zo luid te roeptoeteren.

Mijn zoon is de liefste, vriendelijkste en meest bescheiden persoon die ik ken. Door openlijke, harde discussies is zijn levensmoed helemaal verdwenen en wil hij met God niets meer te maken hebben. Willen we dat dan? Willen we homofielen helemaal van God wegdrijven?

Weten jullie wel hoe hoog het zelfmoordpercentage onder christelijke homofiele jongens is?

Nog steeds geloof ik dat een man en een vrouw voor elkaar geschapen zijn. Henk Binnendijk heeft eens gezegd dat we eerlijk moeten zeggen dat we ermee in verlegenheid zijn. ‘Moreel verval’? Nou, je kunt niet alle homofielen en homoseksuelen over één kam scheren. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Daarom heeft Arie Slob het goed gezegd door eerst met homoseksuelen een gesprek aan te gaan.

Het is de toon die de muziek maakt.

En de toon van heel veel christenen maakt mij ontzettend verdrietig. Eerst iets proeven van de strijd die zij voeren en dan mag je pas iets zeggen. Als we meer zouden zwijgen en meer zouden bidden en onze homofiele medechristen voor de troon van Jezus brengen, dan heb je kans dat er bij hen van binnenuit echt iets verandert. Alleen Hij kan mensen aanraken op een liefdevolle manier. Wij kwetsen en stoten meestal af.

God verhoede dat wij tussen homofielen en God in gaan staan. Ik heb mijn lesje geleerd, wie zit er op mijn mening te wachten?

Alleen God verandert mensen, wíj kunnen dat niet.

Lies Schreuders is correspondent voor Altena Nieuws in Veen. Zij reageert op het artikel ‘Ophef homostandpunt CU is voorspelbaar en platgetreden

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

10 reacties op “Ga met homoseksuelen het gesprek aan”

Kleine bedenking:
Ik zei het eerder al (en weet niet hoe het in Nederland zit maar): hier in België is het bij wet verboden mensen op grond van hun geaardheid (maar ook ‘zogenaamd ras’, geslacht, enz.) te beledigen of te discrimineren. Dat betekent dat verbale beledigingen gecriminaliseerd worden door onze grondwet.
En dan komt het: wat is een verbale belediging? Zal een homofiel dat niet anders invullen dan iemand die zich tegen homofilie keert?

Nu vraagt u mij het gesprek aan te gaan met homofielen? Is daar dan een grondwettelijke basis voor als bepaalde anti-meningen gecriminaliseerd kunnen worden als ‘beledigend’?

Ik antwoord op uw vraag als democraat: neen… ik ga dit gesprek niet aan zolang die meningen (zelfs los van de vraag of ik ze deel!) gecriminaliseerd worden in onze grondwet.
Ik vrees dat er geen goede grondwettelijke basis is voor zo’n gesprek. Sorry.

@Edwin
Discrimineren is in Nederland natuurlijk verboden, beledigen is dat natuurlijk niet. Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat beledigen in een beschaafd land als België wel verboden is.
Op je opmerking dat je het gesprek niet aangaat omdat er volgens jou geen grondwettelijk basis voor is. Het lijkt me flauwekul dat er überhaupt een grondwettelijke basis nodig is of niet. Ook in België geldt: de Grondwet geldt voor de Staat. Jij bent geen Staat en je homoseksuele medemens is ook geen Staat. De Grondwet staat er volledig buiten.
Maar zelfs als bepaalde opvattingen wettelijk (niet Grondwettelijk!) niet getolereerd worden, zelfs strafbaar zijn, dan nog is het nodig om dat gesprek aan te gaan. Al was het maar om medemenselijkheid. Medemenselijkheid tonen vergoedt veel gevangenisstraf.

Ik voer zelf lesbisch, op de site van een christelijke krant regelmatig het gesprek over homoseksualiteit. Elk keer wordt dit gesprek op een gegeven moment zeer onplezierig. Het is wel duidelijk dat de Bijbel negatief over same-sex-gedrag/handelingen denkt. Dat staat er gewoon. Maar hoe kijk je naar de Bijbel? Wat zijn je uitgangspunten t.a.v de Bijbel. Ik haak af als er voor de zoveelste keer geschreven wordt: ” Maar je kwelt God, als je een relatie hebt, want HIj heeft gezegd: het is mij een gruwel”.
Ik ervaar weinig vertrouwen in mij als christen. Christen zijn en een relatie hebben met iemand van het eigen geslacht, schijnt niet samen te gaan.
Altijd is de homoseksueel diegene die tegen God zelf ingaat.

Vele male wens ik zo’n gesprekspartner een homoseksueel kind of kleinkind toe, maar natuurlijk wens ik geen enkele homoseksueel zo’n vader of opa toe.
Omdat ik zelf niet tot een orthodox kerkgenootschap behoor, ervaar ik zulke gesprekken als weinig zinvol. Je komt niet verder met elkaar.
Alleen van binnenuit deze geloofsgemeenschappen is het gesprek zinvol, maar dat is van de lange adem. Meestal zijn gelovigen homoseksuelen dan dan naar elders gevlucht, weg uit de vertrouwde geloofscultuur. Jammer maar begrijpelijk.

@E.deVries;
W.m.b. heb je op meerdere punten gelijk; ik ken een monnik die consequent de moeilijke stukken uit de psalmen niet meebidt, maar ja, ze staan er toch.

Wat mij ergert is dat homoseksualiteit er altijd zo uitgepikt wordt. Ik ben katholiek, en ik beschouw ook de seksuele moraal van de Kerk als ‘waar’. Een moraal trouwens die tot ongeveer 1930 door de meeste, zo niet alle kerken gedeeld werd. Die gaat er kort gezegd vanuit dat je idealiter alleen seks hebt als het hoofdoel voortplanting is. Zo bezien schieten hetero’s net zo goed tekort als het gaat om het behalen van het ideaal.

Omdat ik ook hier (in de reacties) weer lees, hoe de Bijbel wordt aangehaald als reden ervoor waarom christenen / de kerk tegen homoseksualiteit / homofilie zijn…
Maar meer nog omdat dit artikel wellicht homoseksuele jongeren aantrekt die op grond van hun geloof of wat zij in de kerk hebben gehoord, met hun geaardheid worstelen…
…post ik hier weer eens de volgende link:
http://slog.thestranger.com/slog/archives/2012/03/29/the-gay-debate-the-bible-and-homosexuality
Op deze site staat een video-lezing over de Bijbel en homoseksualiteit. Matthew Vine, de spreker, is de homoseksuele zoon van een invloedrijke, evangelische megachurch-predikant in de VS. Hij heeft zijn eigen theologiestudie onderbroken om tot in de puntjes uit te zoeken wat de Bijbel, kritisch en historisch gelezen, echt over homoseksualiteit zegt.
Het is een uur lang, maar absoluut de moeite waard. Omdat het namelijk exegetisch en theologisch verantwoord (ik ben zelf theoloog) en bovendien ook nog goed begrijpelijk uitlegt, dat de Bijbel – voor christenen – NIETS veroordelends over homoseksualiteit als geaardheid zegt. Net zo weinig veroordeelt de Bijbel – voor christenen en onder bepaalde voorwaarden die net zo goed voor heteroseksuelen gelden homoseksualiteit als gedrag.
Zoals Helmut Thielicke al in de jaren ’60 zei: “De Bijbel gaat ethisch gezien helemaal niet over seks. De Bijbel gaat ethisch gezien over liefde.”

@ Evert:

Je hebt gelijk als je zegt dat een grondwet geen reden is om zo’n gesprek niet aan te gaan… daarom reageerde ik ook ‘als democraat’. Wie zegt overigens dat ik dat gesprek niet aanga… ik heb er hier op je blog zelfs dingen over gezegd… geheel tegen mezelf als democraat in. Ik vind het flauwe kul dat je dat niet opmerkt!
Overigens: ‘beledigen’ is in een beschaafd (?) land als België wel degelijk bij wet verboden en dat is ook de reden van mijn opmerking, hier.

@ e. Devries:

Je zegt: “Het is wel duidelijk dat de Bijbel negatief over same-sex-gedrag/handelingen denkt. Dat staat er gewoon. Maar hoe kijk je naar de Bijbel? Wat zijn je uitgangspunten t.a.v de Bijbel.”

En je zegt ook: “Altijd is de homoseksueel diegene die tegen God zelf ingaat.” (en je bedoelt: ‘volgens heelwat kerken’)

Dit zijn twee totaal verschillende dingen! In het OT is homofilie net als Duitse bierworsten en ‘Sauerkraut mit Schweinebraten’ een gruwel in de ogen des Heren.
In het NT wordt door God het verbod op die Schweinebraten afgevoerd ‘in Christus’. En in dat NT wordt gezegd dat God mensen in ‘same sex’ voor elkaar doet ontbranden. (Het gebeurt onder het oog van onze ‘God’… die alle religie afschafte).

Paulus en de andere auteurs voeren op dat moment een harde strijd tegen het polygame huwelijksverband, evenwel zònder de polygamen de kerk uit te jagen. Zij willen het huwelijk in die kerken ‘vernauwen’ tot één man en (slechts) één vrouw… OM de vrouw!
Zij kunnen in die context (binnen ALS buiten de kerken!!!) niets anders doen dan alle (naar de burgerlijke wet uit- en aanhuwbare) vrouwen een zwijgverbod in de kerken opleggen, en samen met ‘mannen van meer dan één vrouw’ alle vrouwen de toegang tot de ambten ontzeggen.
ZO verdween de polygamie (inderdaad en metterdaad) succesvol uit de kerken als huwelijkspraktijk… OM de bevrijding van de vrouw uit haar polygame onderdrukking.

Hoe zou – in die context en die strijd! – een huwelijk tussen gelijk-slachtigen gepromoot of zelfs maar getolereerd kunnen worden?
Volstrekt uitgesloten!

Maar… de ‘Wet’ gold wel als ‘vervuld’… het ging dus niet om nieuwe wetten: Schweinebraten WERD gegeten want ‘niet wat IN de mens maar wat UIT hem kwam, maakte hem slecht.
Was het verbod op zwijnenvlees dan niet ook een strenge ‘Wet’ uit het OT?
Zéker: het was een ‘gruwel’ in de ogen des Heren.

Maar de Heer had op Goede Vrijdag de religie afgeschaft, alle wetten waren vervuld en Zijn kinderen zouden daar niet meer door bedreigd worden.

Nu zitten jij en ik in dezelfde ecclesia en discussiëren over de vraag hoe het met onze homo’s verder moet onder dit gesternte: alles is geoorloofd maar daarom is niet alles nuttig.

De vraag is dus niet of homofilie ‘geoorloofd’ is (ook als het niet geoorloofd zou zijn, verlies je daardoor je behoud niet!). De vraag is of een homofiele relatie als huwelijk ook nuttig is of kan zijn.
Wel… dit is mijn persoonlijke antwoord: in de mate dat zo’n ‘homo-huwelijk’ (bijvoorbeeld door bi-huwelijk!) de polygamie niet als huwelijksvorm (ook maatschappelijk!) terug in de hand zal werken (want dat is nadelig voor vrouwen!), kunnen we in kerken tolerantie betrachten. Die kerken moeten echter ook de vrijheid kunnen hebben de kerkelijke ambten ontoegankelijk te maken voor een huwelijksvorm van een relatie die eens als ‘een gruwel voor God’ was omschreven…
Dat heet vrijheid. Het moet ‘in principe’ kunnen.

Je idee omtrent homofilie, drugs, alcohol kan veranderen als je eigen zoon een vriend heeft, heroïne gebruikt en nooit ‘enkele’ glazen drinkt…