Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Misleid de priester toch niet! Weekoverzicht week 34

kees van der staaij, abortus, verkrachting, ophefDat de uitspraak van Kees van der Staaij over abortus en verkrachting stof op deed waaien is inmiddels wel duidelijk. Dat de drukte die gemaakt werd minstens overtrokken is werd de afgelopen dagen ook duidelijk. Vrijzinnig Evangelisch verzamelde een aantal opvattingen hierover.

Verder in het weekoverzicht: Kinderen, misleid de priester toch niet! Kinderen moeten in Duitsland toestemming geven voor de besnijdenis. Verder: Hoe leg je het geloof nog aan mensen uit die niet bekend zijn met de geloofstaal?

Sylvain Ephimenco vraagt zich af wat er zou gebeuren als de vrijheid van meningsuiting ook voor de SGP zou gelden. Hij is opvallend positief over SGP-leider Kees van der Staaij: “…de wijze waarop hij zich kranig verweerde terwijl hij zich midden in een hysterische storm bevond, sprak me wel aan. ”

Ephimenco vindt zelfs dat Van der Staaij een applausje verdient:

“Binnen 24 uur is Van der Staaij op Twitter, Facebook, radio en tv door hysterische hyena’s met een dikke laag modder en drek bedekt. […] Desondanks weigert Kees van der Staaij zijn woorden terug te nemen. Een applausje is hier op zijn plaats.”

Fop Schipper, een conservatief en een jurist, spreekt over een ‘liberal mob’. De ernst van een abortus is volgens hem zeer groot en rechtvaardigt tegenstand:

“Er zijn videobeelden van uitgevoerde abortussen waarin het kindje met wilde bewegingen de naald probeert te ontwijken die net zolang op het lichaampje insteekt tot het sterft. Als we hiermee geconfronteerd worden, worden we woest. Niet woest op de abortus-praktijk, maar woest op degene die het onder onze neus wrijft.”

“Moraal is de hedendaagse vorm van religie.” Deze eerste zin vat het betoog van Jan-Dirk Snel, historicus en filosoof, perfect samen. Hij gaat in een uitgebreid betoog (verkort gepubliceerd in NRC) in op de ‘storm van verontwaardiging’ rond Kees van der Staaij. De moraal, onze moraal, is voor ons heilig geworden:

“En over wat ons bindt, willen we dus geen rationele discussie voeren. Dat doe je niet over waarden die heilig zijn. Die onderwerp je niet aan rationele argumentatie. Dat was de boodschap die dinsdag en vaak bij dit soort discussies afgegeven wordt […] Wat heilig is, fundeer je niet redelijk. Het is ook niet dat men geen argumenten meer heeft, men wil ze eenvoudig niet inbrengen.”

Besnijdenis
‘De Duitse Ethische Raad komt op voor religieuze besnijdenis’, is de eerste zin van een publicatie in verband met de beslissing van een Keulse rechter waarin deze bepaalt dat besnijdenis verboden is. Inderdaad wil de Ethische Raad dit niet verbieden. Maar de voorwaarden blijken in de praktijk de besnijdenis, in ieder geval de joodse besnijdenis, onmogelijk te maken:

“De procedure is uitgelegd aan beide ouders en beide gaan akkoord, de jongen moet de besnijdenis kunnen vetoën, een voldoende gekwalificeerde persoon moet de behandeling uitvoeren en er is voldoende zorg voor pijnbestrijding.”

De eerste en de laatste twee voorwaarden zijn geen probleem, maar er kan niet van een acht dagen oude baby verwacht worden dat deze effectief een operatie kan vetoën. Dat betekent dus dat baby’s in het geheel niet besneden mogen worden.

Priester
Alsof misbruikte kinderen nog niet voldoende hoeven te lijden wordt hen ook nog verteld dat zij hier zelf schuldig aan zijn. Tenminste, dat doet de Amerikaanse priester Benedict Groeschel. Verstandig is het niet, pastoraal nog veel minder.

Inmiddels heeft de priester zijn excuses aangeboden, hij zegt niet zo helder meer te zijn als vroeger. Zijn eigen priesterorde, waar Groeschel mede-oprichter van is,  bevestigt de geestelijke aftakeling graag:

“Zijn gezondheid, geheugen en cognitief vermogen zijn de afgelopen maanden sterk achteruitgegaan. (…) Hoewel die zaken zijn opmerkingen niet legitimeren, helpen ze ons te begrijpen hoe zo’n betrokken man zoiets fouts, ongevoeligs en oneigens kon zeggen.”

Begrijpen jongeren de taal van het geloof nog wel? In de VolZin van vrijdag een artikel over de vernieuwing van geloofstaal. Geen sinecure, volgens Pieter Oussoren, vooral omdat het probleem niet de (archaïsche) taal op zich is, maar het slechte imago van de kerk.

Voor wie gestrest is, kan het volgende filmpje uitkomst bieden. Rustgevend en ‘zen’ 😉 Val niet in slaap.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

3 reacties op “Misleid de priester toch niet! Weekoverzicht week 34”

@ Evert, e.a. …
Ik vraag me af, beste Evert, op grond van welke Bijbelverzen of teksten de SGP haar abortus-standpunt bepaalt. Ik weet het echt niet en het interesseert me wel tenminste de theologische onderbouwing daaronder te verstaan. Ook om ze eens zelf te kunnen overwegen en afwegen.
Iemand?

Duitse besnijdenis-vonnis: zolang er een medische besnijdenis bestaat moet de emotioneel-religieuze ook aanvaard kunnen worden.
Maar de Duitse reisbureaus zullen wel varen bij dit vonnis. Wat een ‘lullig’ vonnis…

En weer worden onze islamitische vrienden netjes uit de wind gezet?
Als je toch zo graag een onderscheid wenst te maken, doe het dan tenminste op medische gronden: 8 dagen zou medisch het meest verantwoorde moment zijn, heb ik wel eens gelezen… maar dat was in een ‘christelijk’ boek… kan iemand dat medische standpunt bevestigen of ontkrachten? Ik weet het niet maar las dat standpunt in een boek over hoe de ‘Bijbel’ in de oudheid juiste medische standpunten innam. Klopt dat?

Overigens: wat beoogde God eigenlijk met de Joodse besnijdenis? Hygiëne? Meer seksueel genot? Een ’teken’ slechts? Het is en blijft een vreemd gegeven, toch?

@Erwin,
Het is een goede vraag op welke teksten de SGP haar abortusstandpunt bepaalt. Ik zou het niet weten. Ik denk dat dit komt omdat zij dit niet op specifieke teksten baseert, maar op een breder inzicht. Kijk daarvoor maar in hun verkiezingsprogramma :

“Aan de basis van het gezin staat het huwelijk. Het is een belangrijk onderdeel van de orde in de schepping die we in ere moeten houden. […] Het is een zegen wanneer het huwelijk bekroond wordt met kinderen. Alleen binnen een duurzame verbintenis van man en vrouw, gekenmerkt door liefde en trouw, komen kinderen werkelijk tot hun recht.”

Dit staat in hun paragraaf over ‘huwelijk en gezin’, pagina 10.
In de paragraaf Medische Ethiek van hoofdstuk Zorg voor Elkaar gaat de partij er nog wat dieper en concreter op in:

“Het menselijk leven is een kostbaar geschenk van God. We mogen daar niet achteloos aan voorbij gaan alsof een nieuw mensenleven enkel een ‘klompje cellen’ is. […] het besef dat het leven van de mens een geschenk is, maakt duidelijk dat we op een verantwoorde manier om moeten gaan met het broze en vergankelijke leven. Een geschenk kapot maken voor de ogen van de Gever, is een slag in Zijn gezicht.”

Het is dus duidelijk: Voor de SGP is zwangerschap en nieuw leven een geschenk van God, iets waar je niet lichthartig een einde aan maakt. Daarvoor kan je natuurlijk verwijzen naar Genesis twee en drie, maar ook bijvoorbeeld naar de bekende psalm nummer 139. Maar dat hoeft natuurlijk niet.
Er is ook niet echt reden om te verwachten dat de SGP zich voor het abortusstandpunt op de Bijbel baseert en zeker niet dat zij daar concrete teksten voor nodig heeft. De SGP gelooft in God en daar baseren zij hun keuzes op.

Voor wat betreft de medische kant van besnijdenis moet je niet bij mij zijn. Dat weet ik niet.

@Edwin
“zolang er een medische besnijdenis bestaat moet de emotioneel-religieuze ook aanvaard kunnen worden.”

Hoe lukt het jou om die twee gelijk te stellen?
Als bij medische noodzaak niet wordt ingegrepen, kunnen de gevolgen fataal zijn.
Bij godsdienstige besnijdenis wordt een gezond lichaam beschadigd. Er is geen noodzaak, slechts de wil van ouders.

Het is ieders recht als volwassene een stuk van de piemel te laten snijden, of van een oor, of weet ik veel van wat, maar kinderen verdienen bescherming tegen deze (wellicht ooit nuttige, maar nu achterlijke) traditie.