Categorieën
Politiek en Geloof

[Commentaar] Geitenwollensokkenliberalisme heeft gelukkig gewonnen

Dat het niet voor iedere christen voor de hand ligt om op de politieke partij VVD te stemmen is een open deur. Voor Mark Eikema ligt het wel voor de hand, waarom dat zo is legde hij donderdag op deze site uit. Als er iets is wat uit zijn verhaal duidelijk werd, is het wel dat Eikema een sociaal hart heeft: Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank onderstreept dit nog.

Zorg voor anderen en eerlijkheid staat niet alleen bij socialistische partijen en andere linkse partijen centraal, maar ook bij onder meer de European Christian Enviromental Network. Het delen van de wereld, enigszins simplistisch inzichtelijk gemaakt door het voorbeeld van de appels, maakt één ding volstrekt duidelijk: Van de overheid moeten wij het niet hebben voor duurzaamheid, zeker ook een sociaal aspect. Inderdaad, mensen moeten delen, niet overheden.

Kan een overheid duurzaamheid en sociaal werk, zoals de voedselbank, stimuleren? Jazeker, partijen als ChristenUnie en GroenLinks proberen consequent maatregelen door te voeren die stimuleren, niet dwingen. Maar de mensen moeten het doen. Vadertje Staat kan en zal ‘Moeder Natuur’ niet helpen zoals hij in de tweede helft van de vorige eeuw de arbeidersklasse hielp. Terecht merkt Eikema op dat dit vooral leidt tot passiviteit en gewenning: ‘hullie zorgen wel voor mij’, maar ook: hullie zorgen wel dat mijn vervuiling opgelost wordt. Nee.

Duurzaamheid is een ideologisch gedreven wens, de filosofie van genoeg staat haaks op de filosofie van groei. Geen staat kan ofwel de eerste, ofwel de laatste opleggen. De overheid moet ruimte bieden voor verschillende filosofieën, religies en levenswijzen. Kapitalisme of het socialisme staan daar niet automatisch boven.

De bekende liberaal Thorbecke begreep dit gelukkig. Zijn Grondwet betekende dat de Staat zich ver terugtrok en ruimte bood aan allerlei opvattingen. Ruimte om je eigen leven in te richten, naar eigen normen en eigen wensen. Dat betekent niet noodzakelijk streven naar ‘steeds meer’.

De duurzame partijen roepen terecht om meer duurzaamheid, de huidige manier van leven kan niet langer. Maar niet de Staat lost tegenwoordig de problemen op, maar de ondernemer die zonne-energie terug verkoopt aan de grote energieleveranciers. De Staat hoeft dit alleen te faciliteren. Van oorsprong een confessionele opvatting, maar met een gedecimeerde confessionele politiek ‘gewoon’ geitenwollensokken-liberalisme. Gelukkig dat dit liberalisme gewonnen heeft.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

2 reacties op “[Commentaar] Geitenwollensokkenliberalisme heeft gelukkig gewonnen”

Volgens mij lees ik hier precies de kritiek die ik zelf op Mark’s post gaf: Vadertje Staat niet als dwangbuis maar als faciliteerder. En dat zie je in Mark’s post niet terug. Bij vlagen een uitstekende probleemanalyse, alleen de link met de VVD mist in zijn stuk, maar ook hier.

@Anthonie
Er zit aardig wat lucht tussen de opvattingen van Mark Eikema en van de VVD. De VVD is er bewust buiten gelaten: met Rutte die de overheid zo klein mogelijk wil kan je niet verwachten dat deze overheid armoedebestrijding en duurzaamheid faciliteert.
Evert te Winkel