Categorieën
Cultuur

Rond de worstelaar staan

Onlangs hebben de Christelijke Gereformeerde Kerken zich uitgesproken over homofilie en homoseksualiteit (RD 28-11). Het signaal dat hiervan uitgaat, is dat het taboe op het spreken over homoseksualiteit in kerkelijke kringen moet verdwijnen.

Door: John Lapré

Daarmee is handen en voeten gegeven aan een nobel streven en daar ben ik dankbaar voor, nog los van de inhoud van het rapport. Hopelijk volgen homoseksueel geaarde mannen en vrouwen het voorbeeld door openheid te geven over een eventueel dubbelleven of uitwassen op zedelijk terrein. Daarvoor is het nodig dat afwijzing en excommunicatie niet op de eerste pagina in het woordenboek van kerkelijke herders voorkomt. Mijn gedachten gaan hierbij uit naar enkele homoseksueel geaarde mannen, sommigen zelfs ambtsdragers, die in het geheim lusten botvieren of via chatgesprekken met jongens bevrediging zoeken.

Dit brengt mij tot het pleidooi dat iedere gemeente zich bezint op homofilie en homoseksualiteit, onder andere door een gemeenteavond. Op zulke avonden zal duidelijk moeten worden dat homoseksuele gemeenteleden die liefde niet beleven binnen de kaders van een duurzame relatie van liefde en trouw en zich daarvan wensen te bekeren, alle steun zullen ontvangen vanuit de gemeente. Het is christelijk om ernaar te streven om rondom de worstelaar te gaan staan en deze niet af te schrijven op zijn gevoelens of verleden vol falen. Hoe men denkt over duurzame relaties tussen mensen van het gelijke geslacht binnen de kaders van liefde en trouw, is een tweede.

John Lapré zit ook op Twitter

3 reacties op “Rond de worstelaar staan”

eerlijk gezegd begrijp ik je niet goed.
Je maakt een onderscheid tussen losse vluchtige homoseksuele contacten (sodomie) en m/m en v/v relatie, duurzaam in liefde en trouw. Prima, vervolgens focus je op die eerste categorie en ga je voorbij aan de duurzame relaties.
Het synoderapport oproept juist zoveel moeite en pijn wanneer er gesproken over die duurzame relaties en dat daar geen ruimte gelaten wordt voor die duurzame relaties. Ook die worden gezien als zondig en gelovigen die leven in zo’n relaties worden buitengesloten, mogen niet aan het avondmaal. De losse vluchtige contacten zijn hier niet het probleem, al kan ik goed voorstellen dat de behoefte aan deze vluchtige seksuele contacten toeneemt om de leegte te ontvluchten. Daar het niet mogelijk is dat homogelovigen open in een relatie leven.
De Bijbel spreekt nooit positief over losse seksuele contacten,noch hetero noch homo. M.i gaat het in het synode rapport dus niet hierom.

er wordt juist zoveel geworsteld, omdat de geloofsgemeenschap tussen de homo-gelovige en de Here God in gaat staan. In plaats van ruimte en vertrouwen te geven.

Dag edevries, dank voor de reactie. Ik heb het synoderapport aangehaald, omdat ik het rapport een voorbeeld vind van hoe een taboe te doorbreken. Ik borduur daar als het ware op VOORT, niet om het rapport dunnetjes over te doen, maar juist om christenen met een dubbelleven uit hun ‘isolement’ te halen. Zo gaan we van stap tot stap steeds voort :-). Zegen en groet, John

Jij vraagt aandacht voor: Op zulke avonden zal duidelijk moeten worden dat homoseksuele gemeenteleden die liefde niet beleven binnen de kaders van een duurzame relatie van liefde en trouw en zich daarvan wensen te bekeren, alle steun zullen ontvangen vanuit de gemeente. Dat is niet een specifiek probleem wat met homoseksualiteit te maken heeft. Ook hetero’s willen graag steun ontvangen als zij zich willen bekeren van liefde die wordt beleefd buiten het kader van een duurzame relatie. Waarom moet hier speciaal aandacht aan worden besteed?