Categorieën
Nieuws Vrijzinnig Evangelisch

Gelukkig 2014!

vuurwerk, gelukkig 2014
foto: PhotoRack.net

Het Vrijzinnig Evangelisch van januari 2013 is een ander Vrijzinnig Evangelisch dan dat het jaar afsluit. Oudejaarsdag is een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en er is voor Vrijzinnig Evangelisch veel veranderd. In 2012 werd al een nieuwe site aangekondigd, dit jaar is het er eindelijk van gekomen, zij het noodgedwongen. De nieuwe website doet het goed, steeds meer weten deze inmiddels te vinden. Inmiddels is de site sinds begin oktober meer dan dertienduizend keer bezocht.

‘Suspended’
Begin oktober, preciezer; de vierde, besloot WordPress.com om mijn account op te schorten. Uitleg heb ik, ondanks herhaaldelijk verzoek, nooit gekregen. Ik heb wel mijn vermoedens. Ik probeer mijn artikelen zo veel mogelijk controleerbaar te maken, als een bron online staat, link ik daar altijd naar. In dit geval linkte ik, in mijn artikel Een nieuw hart, naar het boek van Diederik Stapel, Ontsporing. Simpelweg omdat ik ernaar verwees. Mogelijkerwijs zag WordPress dit als ‘het promoten van piraterij’, een onderdeel van hun algemene voorwaarden.

Ik ben een journalist, geen jurist. Misschien heeft WordPress gelijk. Voor mij is de overweging geweest, dat wat online is, openbaar is. En naar openbare bronnen kan je, mijns inziens, probleemloos verwijzen.

Synoderapport
Er is natuurlijk meer gebeurd. Kort nadat de nieuwe website technisch redelijk begon te functioneren, vroeg Dien de Haan of zij een stukje op de site mocht plaatsen. Dat dit stukje veruit het meestgelezen en meest becommentarieerde stukje tot nu toe zou worden, kon ik niet inschatten. Wel ben ik altijd zeer geïnteresseerd in alles wat Dien de Haan schrijft, haar schrijfstijl is erg prettig en haar gedachten helder geformuleerd.

Ik ontving in een wordbestand een keurig artikel, goed doordacht, geen taalfout te bekennen, stijlistisch perfect. Een artikel met vijf vragen na de synode. En die vijf vragen vormden de kapstok van een perfect betoog.

En toen publiceerde ik het artikel vijf december. Twee december had ik 21 hits. Drie december: 41. Vier december: 134. Vijf december, het artikel kwam online: 2.190. De site heeft wel meer goede dagen gehad, de bezoekersaantallen groeiden al, steeds meer mensen wisten de site te vinden. Maar dit stuk van Dien de Haan zorgde ervoor dat verschillenden die Vrijzinnig Evangelisch eerder niet kenden, de site nu regelmatig bezoeken. Dat is mooi om te zien. Ik ben ook beduusd bij zulke hoge bezoekersaantallen. Het oude blog was beter te vinden op google, de meeste sites verwijzen nog naar mijn wordpress.com-blog, maar het is fijn dat op deze manier nieuwe bezoekers Vrijzinnig Evangelisch weten te vinden. Ook het Nederlands Dagblad verwees naar Vrijzinnig Evangelisch.

MijnKerk
Een ander stuk werd door het Nederlands Dagblad overgenomen. Harold Prost schreef een stuk naar aanleiding van de lancering van MijnKerk.nl en vroeg: Waar is Jezus op MijnKerk? Een goed stuk en terecht dat het later overgenomen werd door het ND. In het artikel Stolagate deed ook ik mijn plasje, waarbij ik onderzocht waar de verontwaardigde reacties vandaan kwamen en in welk perspectief deze geplaatst moeten worden. Daarbij kijk ik onder meer naar de kloof tussen kerkelijk en niet-kerkelijk.

Een soort vervolg op mijn verhaal over de stolagate, is de serie artikelen over online kerk, waarvan het laatste deel volgend jaar online komt. De serie telt inmiddels vijf artikelen, waarbij ik om te beginnen als amateur-ecclessiologist inga op wat een kerk een kerk maakt en hoe dat toe te passen is op de online kerk. Het zijn in zekere zin slechts oefenschrijfsels, de traditionele betekenis van ‘essay’, maar de zoektocht is vermoedelijk in breder perspectief interessant voor velen.

Serieuze opiniewebsite
De inhoudelijke ontwikkeling waar Vrijzinnig Evangelisch nu in zit, van een tikkeltje zurig ex-evangelisch reliblog naar een serieuze opiniewebsite voor de breedte van het christendom, begon al in 2012, na een lange blogpauze. Begin 2013 begon overigens een nieuwe blogpauze, die tot ver na de zomervakantie duurde.

Een deel van de nieuwe richting (‘nieuwe koers’ zou een wat al te interessante verwijzing opleveren) komt doordat ik mij de afgelopen tijd sterk verdiept heb in opiniejournalistiek en hier opvattingen over ontwikkeld heb. Met Vrijzinnig Evangelisch probeer ik te handelen naar mijn opvattingen. Daarbij neem ik soms ook andere media de maat, naar mijn eigen opvattingen. Bijvoorbeeld in het artikel Meer mening in De Nieuwe Koers. Daarin ga ik in op een artikel in De Nieuwe Koers waarin een expert om zijn mening over een bepaald onderwerp wordt gevraagd. Ik vond het stukje eenzijdig en vond dat in dit geval storend. Als advies geef ik: laat iemand een betoog schrijven dat beoordeeld wordt op de argumenten. Dat, beweer ik, levert interessantere gezichtspunten op.

Ook in mijn reactie op Alain Verheijs Het nadeel van de twijfel kijk ik naar mijn opvattingen over opiniejournalistiek. Ik laat er zien dat Vrijzinnig Evangelisch al druk bezig is met constructieve en inhoudelijke journalistiek, die de inhoud centraal stelt, die het zurige van zich af heeft geworpen. Geen enkel ander jaar ben ik zoveel op andere media ingegaan als dit jaar, zoals ook in Een kleine verdediging van Trouw. Daarbij ga ik in op de vraag waarom Trouw zou moeten rectificeren en geef ik aan waarom ik verwacht dat Trouw dat ook zal doen. Trouw heeft dat gelukkig ook gedaan. Verder ging ik in op een weinig leuke twitterdiscussie rondom een artikel op De Dagelijkse Standaard, waarbij ik me afvroeg hoe we beter met elkaar kunnen discussiëren. Door in de ivoren toren te gaan zitten, betoog ik.

Wensen
Hiermee is het een roerig jaar geworden voor Vrijzinnig Evangelisch. Voor volgend jaar hoop ik op een afwisselender jaar, met meer stukken van meer verschillende auteurs. Inmiddels begint de site technisch steeds beter te functioneren, ik hoop daarmee de komende tijd minder tijd kwijt te zijn. En dus meer tijd voor jullie, als lezer (en bijdrager 😉 ) te hebben.

Wat er ook gebeurt, Vrijzinnig Evangelisch houdt het komende jaar niet op. Ik wens jullie allen een gelukkig en leeswaardig 2014 en geloof voor de toekomst!

Evert te Winkel

Hieronder een lijst met de meest interessante artikelen van dit jaar.

Geloven zonder consequenties
Heel genuanceerd eigenlijk: #OZNG
In gesprek met Dien de Haan; recensie Wandelen met God
Gods wil
Spel lijkt bij CDA belangrijker dan overtuiging
Is niks, is neger
De januskop van Mandela

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.