Categorieën
Cultuur

Voorbereiding levensbeschouwelijke les 1; inleiding

engel, evert te winkel
Toont dit lichtspel een engel? Foto: archief Evert te Winkel

In november deed ik een tweetal gastlessen levensbeschouwing, onder de titel ‘Vraag het de christen. Hun vragen en mijn antwoorden vormden een onderdeel van hun beoordeling. Inmiddels is deze beoordeling gegeven en is er geen probleem om mijn voorbereiding online te zetten, voor de geïnteresseerden.

Ik kreeg vragen en heb antwoorden op die vragen voorbereid, zo kort mogelijk. Ik zet het in stukken online, meestal één vraag en antwoord per keer. Ik heb niet al deze vragen in de les behandeld, in werkelijkheid heb ik soms iets andere antwoorden gegeven, hebben de leerlingen doorgevraagd of is de vraag iets anders geformuleerd, waardoor een ander antwoord nodig was. Deze korte stukjes laten wel iets zien over mijn gedachten als leek over deze onderwerpen.

Alle stukken kunnen jullie hier vinden. Eerst introduceer ik mijzelf.

Introductie

Hoi. Ik ben Evert te Winkel. Ik vind het leuk om hier wat over mezelf te mogen zeggen en in ieder geval een aantal van jullie vragen te mogen beantwoorden. Ik zeg eerst heel kort iets over mijn werk en mijn manier van werken en daarna richtten we ons op jullie vragen. Ik ben journalist.

Je hebt journalisten die zich veel bezighouden met nieuws, korte nieuwsberichten over wat op dat moment gebeurt. Verder zijn sommige journalisten gespecialiseerd in recensies, politiek, sommige zijn hele goede interviewers en weer andere duiken heel diep in een onderwerp en doen zogenaamde onderzoeksjournalistiek. Ik ben gespecialiseerd in abstracte onderwerpen als filosofie, religie, theologie, sociologie. Ik schrijf daar vaak langere artikelen over, denk aan artikelen van vier A4-tjes. In deze artikelen verwerk ik vaak ook mijn eigen mening. Dat doe ik expres, ik heb het idee dat als ik ergens goed een mening over kan vormen, dat ik dat goed begrepen heb. Het is voor mij ook een aansporing om op zoek te gaan naar bronnen die het onderwerp waar ik over schrijf in een bredere context plaatsen.

Ik zag bijvoorbeeld een vraag over homoseksualiteit langskomen. Als ik daarover schrijf, dan schrijf ik niet alleen over homoseksualiteit, maar ook over de plaats van het gezin in de samenleving en over moraliteit, dus over goed en fout. Ik ben momenteel bezig met een artikel over Facebook en Twitter, dan bespreek ik ook de vraag of techniek neutraal is. Op die manier leren de lezers meer dan alleen iets over Facebook, ze leren iets over hoe de wereld in elkaar steekt.

Ook probeer ik regelmatig artikelen op mijn blog vrijzinnigevangelisch.nl te zetten.  Dat ik veel schrijf over religie en theologie, wil overigens niet zeggen dat ik een ‘professioneel christen’ ben. Ik ben een christen, heel bewust, maar ik zou hetzelfde werk net zo goed kunnen doen als ik geen christen was.

Als ik naar jullie vragen kijk, dan zie ik veel vragen over stromingen, over ethiek en over de aard van mijn overtuiging. Verder ook over mijn verhouding tot mijn geloof en tot de kerk en mijn verhouding tot andere geloven. Interessante vragen, ik heb geprobeerd goede antwoorden te formuleren. Bij sommige vragen zal ik eventueel even doorvragen over de bedoeling van de vraag. Mijn voorstel is dat je, als je een vraag wil stellen, je even je naam noemt en dan je vraagt stelt. Oh ja, alvast als antwoord op de eerste vraag: ik ben 25.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.