Categorieën
Cultuur

Hoe ziet u homoseksualiteit?

engel, evert te winkel
Toont dit lichtspel een engel? Foto: archief Evert te Winkel

Homoseksualiteit is dat mensen op andere mensen van hetzelfde geslacht verliefd worden, waarbij zij soms ook seksuele relaties aangaan. Wat je vermoedelijk bedoelt is of ik dat goed- of afkeur. Het is geen eenvoudige vraag. Ik heb een oom die homoseksueel is en heb eerder in een band gezeten met twee jongens die allebei biseksueel zijn. Aardige jongens. Ik heb me daar ook nooit ongemakkelijk bij gevoeld.

De Bijbel, voor mij normatief, zegt in een paar verzen iets over homoseksualiteit en dat is in die gevallen niet positief. Een aantal van die gevallen gaat over verkrachting, dus er blijft nog minder over. Daarbij kan het zo zijn dat homoseksualiteit verkeerd is, ik ben geen kenner, maar ik weet wel dat een groot deel van homoseksuelen daar helemaal niets aan kan doen. Je kan het hen dan ook niet verwijten.

Daarbij zie ik dat de Bijbel overspel en het benadelen van de zwakken steeds sterk afkeurt en verder bezig is met het regelen van de goede omgang tussen mensen. Dat vind ik belangrijker dan homoseksualiteit. Maar, dat is voor mij wel belangrijk: Ik vind dat kerken niet alleen het recht hebben een moreel oordeel te hebben over homoseksualiteit, ik denk dat ze als kerk de plicht hebben ook over homoseksualiteit een oordeel te hebben. Medemenselijkheid staat dan bij mij voorop.

• Wat zijn voor u belangrijke leefregels? Hoe brengt u uw christelijke levensbeschouwing in praktijk?

Ik denk dat er een verschil zit tussen levensbeschouwing in de praktijk brengen en belangrijke leefregels. Dat verschil wil ik even gebruiken om iets over geloof en over God uit te leggen. Ik begin even met het in de praktijk brengen van de levensbeschouwing. Levensbeschouwing gaat over de manier waarop de wereld volgens mij of volgens jou in elkaar steekt. Het wordt wel vergeleken met de bril die je draagt, met de kant waarvan je iets bekijkt of met een vrijwel volle boekenkast waar je een nieuw stukje kennis bij in past. Die wereld steekt op een bepaalde manier in elkaar en die steekt zo in elkaar door, onder andere, God.

Niet zomaar ‘god’, die God heeft eigenschappen: liefdevol, rechtvaardig, laat geen slechte daad onbestraft. Zo noemt overigens God zichzelf als hij zich toont aan Mozes. Omdat God zo is als hij is, vergt dat een bepaald gedrag van mij ten opzichte van hem: om te beginnen past daarbij dat ik nederig ben, dat ik mij verwonder over de grootsheid van zijn daden, dat ik goed omga met zijn schepping en dus ook met mijn medemens. Daarbij geloof ik dat Jezus niet alleen Gods zoon is, maar dat hij ook gelijk heeft, als hij zegt: Heb je vijanden lief, bid voor wie je vervolgen. Als laatste in dit rijtje geloof ik dat er vergeving is bij God, voor de mensen die hem zoeken.  Daarnaast zijn er ook dingen die te maken hebben met mijn religie, dus met mijn verhouding als mens tot het heilige, tot God. Dat betekent dat ik bid, dat ik religieuze liederen zing (al zing ik verschrikkelijk vals), dat ik me laat dopen.

Het betekent ook dat ik pijn en verdriet beschouw als iets van God, dat ik door de verdrietige zaken in mijn leven heen, zoals toen mijn broer kanker kreeg en ik en mijn hele familie vreesde voor zijn leven, God zoek. Als laatste, als het om belangrijke leefregels gaat: zoals gezegd hecht het christendom meer aan overtuiging dan het jodendom en het hecht jodendom meer aan ethiek. Dat wil niet zeggen dat de ethische kant in het christendom helemaal afwezig is, dat zeker niet. Ethiek speelt een belangrijke rol in het christendom en ook in mijn geloof. Daarbij vat één leefregel alle overige regels samen: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Heeft dat met het eerdere te maken? Ja, natuurlijk.

In november deed ik een tweetal gastlessen levensbeschouwing, onder de titel ‘Vraag het de christen. Ik zet de vragen en mijn antwoorden in stukken online, meestal één vraag en antwoord per keer. Deze korte stukjes laten iets zien van mijn gedachten als leek over deze onderwerpen. Alle stukken kan je hier vinden.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

4 reacties op “Hoe ziet u homoseksualiteit?”

@Egeltje
Het gaat mij niet om een moreel oordeel over identiteit, het gaat mij om een moreel oordeel over gedrag. Ik verwacht van kerken dat zij bijvoorbeeld iets vinden van het homohuwelijk en naar die opvatting ook handelen. Ik vind de teksten in de Bijbel zelf niet erg overtuigend, in ieder geval heb ik de indruk dat het in de Bijbel weinig prioriteit heeft, maar als kerken er anders tegenaan kijken, dan verwacht ik ook een doordacht en consequent handelen van hun kant. Bijvoorbeeld door geen homohuwelijken te sluiten. Maar, en dat vind ik echt heel erg belangrijk: als je homoseksualiteit afkeurt, dan nog moet je iemand die homoseksueel is niet zomaar afgeschreven.

Ik snap wel dat het niet altijd plezierig is als kerken een negatief moreel oordeel hebben over dingen die je doet. Dat geldt niet alleen voor homoseksualiteit. Is dat een reden om morele oordelen dan maar achterwege te laten? Als kerken geen morele oordelen meer hebben, wie dan nog wel?

Ik vind dat kerken niet alleen het recht hebben een moreel oordeel te hebben over homoseksualiteit, ik denk dat ze als kerk de plicht hebben ook over homoseksualiteit een oordeel te hebben. Medemenselijkheid staat dan bij mij voorop.

Evert, dit landt niet bij mij? De plicht hebben om een oordeel te hebben over homoseksualiteit, waarbij de medemenselijkheid voorop staat. Wil je nou de geit en de kool sparen, of….
Ik ervaar dat zo heel anders…ik zou willen dat kerken hun leden willen bekrachtigen om geen oordeel te hebben over iemands seksuele identiteit, tenzij het beschadigende relaties/praktijken betreft.(misbruik en uitbuiting,e.d) Ik zou willen dat kerken hun leden ondersteunen om voor Gods aangezicht te leven ook in je seksualiteit en dat medegelovigen daar dan van afblijven en niet met die enkele negatieve bijbelteksten aan komen dragen.
Misschien bedoel je dat ook wel te zeggen….?

@Bram
Ik heb opvattingen over homoseksualiteit. Wat mij betreft is er geen enkel beletsel. Maar inderdaad hoef ik er zelf geen mening over te hebben (let wel, ik werd er in dit geval specifiek naar gevraagd), want ik hoef er geen beleid op te maken. Een kerk natuurlijk wel, want mensen trouwen in hun kerk, worden als echtpaar of als stel lid van hun kerk, een kerk stelt interne regels enz. Een kerk is, naast een aantal andere zaken, een morele gemeenschap. En als het zo zou zijn dat sommige kerken nooit met homoseksualiteit in aanraking komen, dan zouden die kerken er ook geen beleid voor hoeven maken, dan zouden zij geen keuzes hoeven maken. Maar die kerken bestaan (gelukkig) niet.

@Evert
Dus de kerk heeft een plicht om een mening te hebben over homoseksualiteit, maar jij hoeft er zelf geen mening over te hebben?

Natuurlijk ben jij geen kerk, maar waarom zou een kerk niet het recht hebben om een keertje geen mening over iets te hebben? Een kerk bestaat immers ook maar uit mensen net als jij. Misschien is dat ook wel een keertje heel gezond.