Categorieën
Cultuur Kerk

Waar schaamt u zich voor in het christendom?

engel, evert te winkel
Toont dit lichtspel een engel? Foto: archief Evert te Winkel

Ik schaam mij om twee redenen voor het christendom: De eerste: Dat het christendom niet weet waar het voor staat of dat in ieder geval niet uit. De tweede: dat het christendom weet waar het voor staat en dat ook uit, maar er niet naar leeft. Bijvoorbeeld: Ik vind de kerk in veel gevallen niet liefdevol, al te sterk in de eigen overtuiging.

Ik vind de kerk ook te vaak passief bij onrecht, teveel bezig met de eigen bijeenkomst organiseren en de eigen baan en te weinig bezig met het liefhebben in de praktijk van de medemens. De kerk ziet ook te vaak het kwaad bij de ander beter dan bij zichzelf. Terwijl het kwaad zowel bij de medemens als in de kerk te vinden is. En ik zie heel veel goeds: Het grootste deel van het vrijwilligerswerk wordt door christenen gedaan, christenen geven het meeste aan goede doelen, de kerk komt op voor kanslozen, voor uitgeprocedeerde asielzoekers die geen kant op kunnen. Schaamte en trots vechten in mij om voorrang.

• Hoe ziet u de relatie tussen Jezus en God?

Ik geloof dat Jezus Gods zoon is. Ik geloof ook dat alle mensen door Jezus zoon (en dochter) van God kunnen worden, dat wij als het ware uit God geboren kunnen worden. Ik zie wel wat in de gedachte dat Jezus God is, maar ben er zelf nog niet van overtuigd. Ik zoek naar maar argumenten voor en tegen.

• Hoe viert u kerst?

Ik doe heel weinig met Kerst. Ik ga een keertje naar de kerk en eet wel lekker, maar het feest heeft verder weinig betekenis voor me.

• Wat is uw antwoord op de vraag: waarom werd Jezus precies gekruisigd?

Een eerlijk antwoord? Ik weet het niet. Een aantal jaar geleden zou ik gezegd hebben: Jezus is voor mijn zonden gestorven, hij heeft de straf ervoor gedragen en daarom hoef ik deze niet te dragen. En dat is niet perse onwaar. Maar ik vraag me weleens af of Jezus daarmee niet tekort wordt gedaan. Is de kruisiging niet ook een uiterste consequentie van de minste willen zijn, van liefde voor de ander enz. Als ik het nu zo kort mogelijk zou willen samenvatten, dan zou ik zeggen: Door te sterven, daar aan dat kruis, haalde Jezus de mensheid uit de neerwaartse spiraal, sociaal, geestelijk en lichamelijk. Het was het begin van herstel. Of, zoals de Bijbel zegt: Jezus was door zijn kruisiging en opstanding de eerste onder de levenden.

In november deed ik een tweetal gastlessen levensbeschouwing, onder de titel ‘Vraag het de christen. Ik zet de vragen en mijn antwoorden in stukken online, meestal één vraag en antwoord per keer. Deze korte stukjes laten iets zien van mijn gedachten als leek over deze onderwerpen. Alle stukken kan je hier vinden.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.