Categorieën
Cultuur Wetenschap

Wat zijn volgens u belangrijke verschillen tussen het jodendom en het christendom?

engel, evert te winkel
Toont dit lichtspel een engel? Foto: archief Evert te Winkel

Het belangrijkste verschil tussen christendom en jodendom is volgens mij dat het christendom heel bewust open is voor alle rassen, terwijl het jodendom gelooft in specifieke beloften voor het Joodse volk en een gunstiger positie van dat Joodse volk bij God.

Ik denk verder dat de ethiek binnen het jodendom vaak meer nadruk krijgt dan binnen het christendom, terwijl binnen het christendom de overtuiging een belangrijker rol speelt. Overigens hebben christendom en jodendom veel met elkaar gemeen, dat valt alleen niet zo op doordat de nadruk vaak gelegd wordt op de verschillen.

• Hoe ziet u andere geloven?

Het christendom heeft heel veel gemeen met andere geloven. De verschillen zijn er ook en die zijn goed zichtbaar. Andere geloven en andere mythen, wijzen volgens mij in de richting van de werkelijkheid, waarbij het christendom het meest accuraat wijst in de richting van de werkelijke en enige God. Tot zover is de christelijke mythe van de stervende God volgens mij het meest in lijn met de werkelijkheid zoals wij die, onder meer door wetenschap, kennen. Daarbij denk ik dat ze mythe en het hele christelijke geloofsgebouw de mens als geheel het meest accuraat weergeeft en aanspreekt.

• Hoe ziet u de toekomst van het christendom?

Het christendom groeit nogal onstuimig, als deze groei doorzet zal over een aantal decennia de helft van de wereldbevolking christelijk zijn. Dat is een risico, zoals het christendom in Nederland ook afkalfde na een zeer onstuimige groei in de negentiende eeuw, vermoedelijk veroorzaakt door de Verlichting. Het wereldwijde christendom kan zo over enkele tientallen jaren weer een stevige terugslag te krijgen. Vooral ook omdat de vele bekeerlingen grotendeels pinksterchristen zijn, een groep die veel scherpslijpers kent en ook veel scheuringen. Onenigheid en strijd is vaak een reden voor zowel kerkgroei als kerkkrimp.

In november deed ik een tweetal gastlessen levensbeschouwing, onder de titel ‘Vraag het de christen. Ik zet de vragen en mijn antwoorden in stukken online, meestal één vraag en antwoord per keer. Deze korte stukjes laten iets zien van mijn gedachten als leek over deze onderwerpen. Alle stukken kan je hier vinden.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.