Categorieën
Cultuur Wetenschap

Gelooft u in een leven na de dood?

engel, evert te winkel
Toont dit lichtspel een engel? Foto: archief Evert te Winkel

Ja. Hoe het er precies uitziet, weet ik niet. Ik zie wel wat in de visie van C.S. Lewis, die meent dat het leven na de dood een veel echter leven is dan het huidige leven.

• Hoe ziet u de relatie schepping/oerknal?

Over het eventuele ontstaan van de aarde en alles is altijd veel geschreven, niet alleen vanuit de joodse en christelijke traditie. Zo meenden de oude Grieken dat aarde en universum eeuwig zijn.

Materie is volgens hen eeuwig, waar de goden dat niet zijn. We weten nu dat dat niet het geval is. De theorie van de oerknal en de theologische ideeën zoals die in het scheppingsverhaal naar voren komen, komen juist opvallend overeen. En dan nog blijft dat het scheppingsverhaal een theologisch verhaal is en geen wetenschappelijk verhaal. De boodschap van Genesis 1 en 2: God schept de goden en is dus God boven alles. Door de goden van de zon, de maan, de vruchtbaarheid, alles wat als god gezien werd, te scheppen, heerst God over die goden. Ik ben daarvan overtuigd: God heerst.

• Hoe kun je nog geloven in God na alle erge dingen die er in de wereld gebeurd zijn?

Na rampen zitten de kerken vaak vol. Juist in allerlei afschuwelijk lijden, vindt men God, zoals ik dat deed toen mijn broer kanker had. De wereld die God gemaakt heeft is niet een soort speeltuin, het is een echte wereld waarin onze morele keuzes, om iets wel te doen of niet te doen, echt ter zake doen. Daarin wordt helder wie wij zijn en wie de ander is. In een speeltuin waar alles goed is, is de oproep ten opzichte van onze naaste te handelen zoals wij zouden willen dat onze naaste naar ons toe handelt, onzin. Het lijden in de wereld doet dus een moreel appèl op ons, het roept ons op om moreel te handelen. Dat lijkt me eerder een bewijs voor God en een bewijs voor Zijn goedheid dan een probleem voor gelovigen. Voor mij speelt ook dat de dood mij inmiddels geen angst meer inboezemt.

In november deed ik een tweetal gastlessen levensbeschouwing, onder de titel ‘Vraag het de christen. Ik zet de vragen en mijn antwoorden in stukken online, meestal één vraag en antwoord per keer. Deze korte stukjes laten iets zien van mijn gedachten als leek over deze onderwerpen. Alle stukken kan je hier vinden.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.