Categorieën
Kerk

Over de ‘coming out’ van ds. D. Burggraaf

bijbel, hersteld hervormde kerkVrijdag stond op de site van Het Gekrookte Riet, een strikte reformatorische website, een reactie op de brief over het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in het RD van Dustin Burggraaf, emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk. De reactie is tamelijk scherp en polemisch van toon, terwijl er geen reactiemogelijkheid is. Dat is jammer, want de wie op zo’n scherpe toon het debat aangaat, moet mijns inziens ook kunnen incasseren. Daarom plaats ik hieronder een aantal citaten uit het artikel (lees het geheel hier en het artikel van Burggraaf hier) en sluit ik af met een voorzet van mijn eigen mening.

Citaten

Op 29 april jl. stond er een schokkend artikel in het RD van de hand van een emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), ds. D. Burggraaf, waarin hij bepleit om het stilzwijgen rond homoseksualiteit te doorbreken. Helaas op dit moment van de zijde van het Breed Moderamen van de HHK geen heilige verontwaardiging over dit goddeloze artikel met ook nog een misbruiken van de tekst ‘het is niet goed dat de mens alleen zij’. Deze man dient per direct uit zijn ambt te worden ontheven.”

[…]

Het RD wordt als podium gebruikt om dit soort goddeloze taal te verspreiden. Het is een ordinaire homokrant geworden, vergelijkbaar met de gay krant van het COC, en dan met een sausje van een meditatie op pagina 2 erom heen.”

[…]

Het is werkelijk schokkend wat hij schrijft, en al helemaal met de volgende woorden: “Achtergesteld, afgekeurd, weggestopt, besmeurd, verguisd, verminkt en vermoord vanwege iets waar ze zelf niets aan konden doen. Niet aangeleerd, niet aangetrokken of aangedaan, maar zo geboren. Niet voor even, maar voor het leven.” Waar leert Gods Woord dat men niets kan doen aan het zijn van homo? Er zijn er straks die zeggen dat ze als pedofiel geboren zijn en daar niets aan kunnen doen. Dat zal dan wel het volgende station zijn?”

[…]

In de wereld is men begonnen, nu de kerken. De PKN is al om en enkele kleine kerkverbanden ook, de CGK is om en ook binnen de HHK mag men nog steeds kandidaat of predikant blijven als men dit soort homostandpunten uitdraagt. Het hele artikel ademt alleen maar horizontalisme uit, het gaat alleen maar om de mens. De ere Gods is niet in tel. In en in triest is dit door ds. Burggraaf geschreven stuk.”

[…]

We gaan steeds verder van Gods Woord vandaan binnen de HHK (daar beperk ik me nu even toe). Dat we mochten wenen tussen het voorhof en het altaar zoals Joël 2 beschrijft. Tegelijk ook hevig verontwaardigd te zijn vanwege al die gruwelen die steeds meer onder ons plaatsvinden en die God tergen. Het schaamrood mag wel op onze kaken staan. Wie weet God mocht Zich wenden en ons genadig zijn. Ik hoop dat u daar ook kennis aan heeft, en dat er dan ook gehandeld mag worden tot de eer van Gods Naam!”

Het Gekrookte Riet geeft aan dat ‘tekstovername voor privegebruik is toegestaan, mits niet uit zijn verband gehaald en de bron wordt vermeld’. Daar houd ik mij in dit geval keurig aan, daar mijn site in de eerste plaats een persoonlijke website is.

Mijn voorzet:
Het stuk doorlezende, en dat valt bijzonder op in de door mij gekozen citaten, lijken de teksten uit de Bijbel er tamelijk lukraak bij gezocht. Het betoog wordt volgens mij niet door de bijbelteksten geschraagd, maar door woorden als ‘goddeloos artikel’, ‘goddeloze taal’, ‘werkelijk schokkend’, ‘in en in triest is dit stuk’ enz. Om eerlijk te zijn ben ik behoorlijk benieuwd wat het volgende ‘station’ is, na het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in de Hersteld Hervormde Kerk. Spreken over de vrouw in het ambt? Een nieuwe bijbelvertaling? Het loslaten van de naamvallen?

Natuurlijk is het stuk van Burggraaf ook in de eerste plaats een sentimenteel stuk. Hij is door persoonlijke ervaringen tot de conclusie gekomen dat hij niet kon blijven zwijgen en sentiment is op zich niets mis mee. De problemen die ik met dit stuk heb zijn: 1. Het is niet slechts sentimenteel, het is een hele felle persoonlijke aanval. 2. Binnen een redelijk gesprek kan je niet meermalen iemand verwijten goddeloos te zijn zonder daarmee de deur naar gesprek dicht te gooien. Dat doet de auteur (M.G. Van der Hoeven?) hier nadrukkelijk wel. 3. Burggraaf wil om persoonlijke redenen het gesprek over homoseksualiteit voeren. Er is geen enkele reden om dat gesprek met een hellendvlakdrogreden (‘pedofilie’) als moreel verkeerd te bestempelen. Wat je standpunt over homoseksualiteit ook is.

En ja, ik heb al vele malen gezegd dat, als ik ambtsdrager zou zijn en mijn kerk het zou toestaan, ik vandaag nog huwelijken van gelijk geslacht zou inzegenen. Het precieze standpunt van mijn kerk ken ik niet, ik kan me andere posities voorstellen dan die van mij en ik heb (zeker als niet-lid van de HHK) zeker geen oordeel over de positie van de Hersteld Hervormde Kerk. Maar ik vind nadrukkelijk wel dat dit gesprek op goede wijze gevoerd moet worden.

»Naschrift vrijdag 2 mei 19.30 uur

Freek Houweling wees mij erop dat Het Gekrookte Riet weliswaar de naam is van de desbetreffende website, maar niet een opvolger is van de kerkelijke stroming Het Gekrookte Riet. Dat is belangrijk om te benadrukken en dus bij dezen.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

7 reacties op “Over de ‘coming out’ van ds. D. Burggraaf”

Wat een harteloze en ongefundeerde reactie. En wat laf om iedereen met naam en toenaam te noemen en zelf anoniem te blijven. Deze persoon heeft weinig van Gods genade begrepen.
het artikel van burggraaf was zo eerlijk, zo puur. maakte diepe indruk. Van hem kunnen we leren. De reageerder moeten we maar snel vergeten.

Las ook net de reactie in Het gekrookte riet. Vreselijk wie zijn deze mensen überhaupt en dan nog op de stoel van God gaan zitten ook.
Laten we bidden voor deze moedige stap van ds Burgraaf en hopen dat hij zijn geloof in God mag behouden.

Deze mensen van dat zogenaamde gekrookte riet zijn 5 eeuwen te laat geboren.
Dan hadden ze bij de Inquisitie kunnen gaan werken, en met hun gekrookte riet
en rokende vlaswiek (ook al zo’n lekkere site) de brandstapels aan kunnen steken. Ze hebben zelf het geloof van een lege melkbus en kunnen niets anders
dan anderen met hun dogma’s om de oren slaan.
Walgelijk !!

Harteloze , haatdragende opstelling van deze fundamentaliste zich christelijk noemende man die de Bijbel beschouwd als wetboek en daarom andersgeaarden liefst van de aardbodem zou willen wegvagen #waarhebbenwedatnogeensmeegemaakt

Wat een reacties jongens moet dit allemaal laat dustin tot rust komen en ook zijn fam ook ik weet dat het niet kan maar denken jullie niet wat er voor een gevecht aan vooraf kan zijn gegaan .
weet wat moet BIDDEN voor dustin dat moeten wij doen en vragen of de HEEREN hem bij wil staan en helpen het gevecht aan te gaan ,oordeel niet omdat geniet geoordeeld zult worden