Categorieën
Cultuur Wetenschap

Yes, een nieuwe religie!

aarde vanaf iss, wubbo ockels
Astronaut, natuurkundige en uitvinder Wubbo Ockels liet na zijn verscheiden afgelopen zondag een boodschap na waarin hij oproept een nieuwe religie te vormen om te aarde te behouden. Andere religies verbonden weliswaar mensen, maar niet alle mensen, maar die van Ockels zou alle mensen moeten verbinden. Maar komt Wubbo Ockels zijn belofte wel na? Hieronder de tekst, met commentaar.

Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop we zaken doen.”

Heeft de industriële revolutie ons in deze ongewenste situatie gebracht? Doordat we stoommachines kunnen maken, elektriciteit kunnen inzetten en zelfs de computer hebben uitgevonden, vernietigen we nu de wereld? Consumentisme, Ockels noemt het zelf al impliciet, is een veel logischer oorzaak. Om het over overbevolking nog maar niet te hebben, misschien moeten we de kindersterfte fors verhogen.

Laten we ‘het menselijke tijdperk’ begroeten. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van ons. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe instelling, een nieuwe eenheid van de mensheid, voor ons voortbestaan.”

Het menselijke tijdperk is een uitvloeisel van de industriële revolutie. Door de industriële revolutie is de mens veel minder een speelbal van de omstandigheden en kan de mensheid haar eigen spoor trekken. Kindersterfte is afgenomen, de hele wereld is met elkaar verbonden, dieren en planten kunnen effectief onderdrukt. Wubbo Ockels bedoelt juist dat we leuk en aardig moeten zijn naar de natuur, maar wat daar menselijk aan is…?

We zijn geen bijen, die zonder bewustzijn een kolonie bouwen. We zijn geen neutronen, die zich niet bewust zijn van wat ze denken. Nee, we zijn intelligente wezens, en kunnen ons gedrag observeren. We zijn ons allemaal bewust van waar de mensheid naartoe gaat. We kunnen de mensheid in een betere richting krijgen, als we samenwerken. We kunnen een nieuwe religie creëren die ons allemaal samenbrengt.”

Weet je hoeveel mensen er nodig zijn om een potlood te maken? Tienduizend, las ik laatst in de Volkskrant. Wie zal durven beweren dat we niet samenwerken? De wereld is veel meer dan ooit verbonden, we zijn als mensen van elkaar afhankelijk. En dat heeft het schema met de haves en de have nots naar een heel nieuw niveau getild. Wubbo Ockels doet een morele oproep om niet het eigen belang, maar het belang van allen voorop te stellen. En wie kan daar op tegen zijn? Maar dat betekent wel dat velen van hun belangen af moeten zien, en terwijl onduidelijk is ten dienste waarvan en op welke manier. Want Ockels geeft niets wat ook maar op een roadmap lijkt.

Er zijn veel religies die mensen samen krijgen, maar nooit alle mensen. De verschillende goden waarin mensen geloven, scheiden de mensheid juist in groepen. Dat heeft geleid tot conflicten en zelfs oorlogen. Deze religies zijn niet duurzaam. Maar als we in de mensheid geloven, zullen we geen conflicten meer hebben, omdat we één zullen zijn. We behoren allemaal tot deze mensheid, we kunnen allemaal in deze ‘hogere macht’ geloven. De God van de mensheid is in ons allemaal. We kunnen ons niet achter deze God verstoppen, omdat het in ons zit. We kunnen ons niet verbergen voor de verantwoordelijkheid voor onszelf.”

Want als er geen religies zijn, zijn er ook geen groepen, hebben we gezien. Dat ging ook zo goed in de Sovjet-Unie en Albanië, dat gaat ook zo goed in China en in Noord-Korea. Mensen maken groepen, mensen die er wel bij horen en mensen die er niet bij horen. Is het kastesysteem in India nou echt zo religieus? En hebben de Rotterdammers-hatende Amsterdammers daar nou echt religieuze redenen voor? Gelooft Wubbo Ockels er zelf wel in dat als we allemaal ‘geloven in de mensheid’ er geen conflicten meer zijn? Nee, helemaal niet, want in dezelfde brief schrijft hij: “Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid.” Ai, moeten we nu mensen die onvoldoende geloven in de mensheid in kampen stoppen? Mogen zij nog wel meedoen? Dus de perceptie van respect van Ockels moet universeel gemaakt worden, een nieuwe lijn getrokken tussen haves en have nots. En we moeten die aarde, heel spiritueel met een HOOFDLETTER geschreven, ook nog eens eren:

[aesop_quote width=”80%” background=”#282828″ img=”http://vrijzinnigevangelisch.nl/wp-content/uploads/2014/05/quoteafbeelding.jpg” text=”#000000″ align=”center” size=”2″ parallax=”off” direction=”up” quote=”Geloven in de mensheid is een andere manier van denken. Een bewustzijn van waar we zijn en wat de aarde voor ons betekent. De noodzaak om die aarde te beschermen is een steeds grotere noodzaak geworden. De ruimtevaart heeft ons een spiegel voorgehouden. We zijn nu echt waar we zijn: op een prachtige planeet, waar we niet zonder kunnen. We zijn allemaal astronauten van het Ruimteschip Aarde.””]

We kunnen inderdaad niet zonder de aarde. De aarde verschaft ons olie om onze tanks mee te laten rijden, de zwavel, salpeter en houtskool voor onze bommen, het ijzer voor onze kogels en de vlas om stroppen mee te maken. We hebben intensieve landbouw nodig om de mensheid te voeden én voor onze welvaart. Om te kunnen blijven bestaan, moeten we de aarde schaden, maar dat kunnen en mogen we doen, binnen grenzen, vanuit de wetenschap dat de natuur als geheel veerkrachtig is en kan herstellen. Ik ben het dus helemaal niet zo oneens met Wubbo Ockels in deze alinea, maar hij geeft geen enkele manier om goed en kwaad gebruik van de aarde te onderscheiden en wat voor beschadiging van de aarde acceptabel is. Het blijft pseudo-spirituele vaagtaal. Op de astronauten kom ik terug.

Onze wil is de sleutel. Het geloof in de mensheid zal ons die wil geven. Onze religie zal ons helpen om die wil te uiten. Deze religie moet z’n vorm krijgen: we moeten symbolen, rituelen en kunst maken om ons geloof in de mensheid te uiten. Vooral de jeugd moet aangesproken worden. Zij zijn de toekomst: ze willen genieten van de natuur, en van de aarde. Hun idolen kunnen een voorbeeld zijn. Festivals kunnen de boodschap uitstralen. Artiesten kunnen de juiste woorden vinden, die hun harten raken. Laat elk van ons helpen om onze religie vorm te geven. Laat elk van ons zijn geloof uitspreken in een duurzame mensheid.”

Uhm, ja. Laten we inderdaad rituelen verzinnen en festivals (met licht- en geluidsinstallaties? Met bier? Een soort Humanistische Jongerendag? Met artiesten die van over heel de wereld ingevlogen worden? En laten we direct een menselijke geloofsbelijdenis instellen: “Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er één mensheid is, een geheel enig en eenvoudig geestelijk wezen. Hij is eeuwig, niet te doorgronden, oneindig, almachtig. Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en goed, en een zeer overvloedige bron van al het goede.” Of we doen dat even niet, zeg maar.

​Dit zijn de 10 geboden van het geloof in de mensheid:”

Uhm, nee. Dit zijn geen geboden. Van deze opsomming van tien is alleen punt vijf een gebod. De overige negen zijn stelling. Niet om te zeuren, maar de meeste mensen van tegenwoordig vinden geboden of morele regels helemaal niet leuk, zeker niet als die regels zeggen dat zij iets te mogen. Of iets moeten. Dan gelden die morele regels alleen voor anderen. Een tiental multi-interpretabele stellingen zijn dan, zeg maar, een stuk veiliger.

1. De mensheid is onscheidbaar”

Ja. Daar zijn christenen het over het algemeen mee eens: wat een God bijeengebracht heeft, zal de mens niet scheiden. Vandaar dat echtscheiding nogal moeilijk ligt. Maar de praktijk is: vele huwelijken stranden, families krijgen ruzie, regio’s scheiden zich af van hun landen. De mensheid is aardig scheidbaar, zeg maar. Waarom niet een opdracht? zoek eenheid, niet scheiding.

2. Het doel van de mensheid is overleven”

Niet leven? Sorry, maar voor overleven die ik het niet. En ik weet toch al dat ik dat niet ga doen.

3. De mensheid heeft de aarde en natuur nodig”

Sneeuw is wit.

4. Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en natuur”

Welke mensheid? En als we de mensheid in Bangladesh ondersteunen zodat zij rijker worden, meer kinderen levend volwassen krijgen en meer kunnen kopen, dan ondersteunen we de mensheid, maar schaden daarmee de aarde (want uitputting).

5. We moeten iedereen respecteren die voor dat doel strijdt”

Dat vind ik ook. Daarom tegen abortus, tegen euthanasie. Even Bert Dorenbos respecteren dus!

6. Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid”

Ja. Dat is dus geen norm, dat is een feit. En als er wat mensen doodgaan, wat regelmatig gebeurt, zijn we nog steeds met iedereen verbonden. Handig!

7. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde”

Ja. We staan er bovenop. En de natuur (bacterieleven) zit zelfs in ons. En als dat ongelukkig is, dan zijn wij ziek. Naar ik begrijp kan dan een poeptransplantatie helpen. Allemaal verbonden, dus. Maar welke norm daaruit voort moet komen, is mij niet duidelijk.

8. We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde”

Even vragen aan de slaven in Bangladesh of zij het daar mee eens zijn. En of de ge-euthanaseerde foetussen zich ook astronaut van Ruimteschip Aarde voelen. Nee, fluisteren ze in mijn oortje. (kijk hier waar we astronaut van zijn)

9. Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid”

Ja, laten we ons collectief schuldgevoel aanpraten. Dan is de leer van de erfzonde nog mild, zeg maar. Ach ja, het is natuurlijk ook een religie, die zijn zo sterk in schuld en zonde, niet? 😉

10. Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar”

Ja. Maar niet hetzelfde. Betekent het dat we niet op de aarde mogen lopen, dat we de natuur niet mogen gebruiken? De stelling blijft nogal in de lucht hangen.

Wubbo Ockels”

Niet persoonlijk bedoeld, hoor. Koester die man.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.