Categorieën
Nieuws Vrijzinnig Evangelisch

Uiterlijk vertoon

oude site
Zo zag de oude site er ongeveer uit

Het nieuwe uiterlijk van Vrijzinnig Evangelisch is als een tussenpaus. Het was niet zozeer het rare roze kleurtje, door sommigen lila genoemd, dat ik een nieuwe ‘template’ nodig vond en ook niet de wat rare rode letters die als kop dienden. Er waren een aantal problemen: 1. Ik had eerder geprobeerde de roze kleur te vervangen voor een wat gelige kleur en dat ging op zich prima, maar de gekleurde balken aan de beide zijkanten bleven lila. En ik slaagde er niet in op korte termijn te vinden waar ik die kleur toentertijd aangepast had.

Categorieën
Nieuws Vrijzinnig Evangelisch

Gelukkig 2014!

vuurwerk, gelukkig 2014
foto: PhotoRack.net

Het Vrijzinnig Evangelisch van januari 2013 is een ander Vrijzinnig Evangelisch dan dat het jaar afsluit. Oudejaarsdag is een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en er is voor Vrijzinnig Evangelisch veel veranderd. In 2012 werd al een nieuwe site aangekondigd, dit jaar is het er eindelijk van gekomen, zij het noodgedwongen. De nieuwe website doet het goed, steeds meer weten deze inmiddels te vinden. Inmiddels is de site sinds begin oktober meer dan dertienduizend keer bezocht.

‘Suspended’
Begin oktober, preciezer; de vierde, besloot WordPress.com om mijn account op te schorten. Uitleg heb ik, ondanks herhaaldelijk verzoek, nooit gekregen. Ik heb wel mijn vermoedens. Ik probeer mijn artikelen zo veel mogelijk controleerbaar te maken, als een bron online staat, link ik daar altijd naar. In dit geval linkte ik, in mijn artikel Een nieuw hart, naar het boek van Diederik Stapel, Ontsporing. Simpelweg omdat ik ernaar verwees. Mogelijkerwijs zag WordPress dit als ‘het promoten van piraterij’, een onderdeel van hun algemene voorwaarden.

Categorieën
Nieuws Vrijzinnig Evangelisch

Een nieuwe site

En toen was Vrijzinnig Evangelisch opgeschort door WordPress.

Het laatste bericht dat ik 4 oktober online plaatste was Een nieuw hart en toen was het afgelopen. Een reactie of uitleg heb ik nooit gehad.

Op vrijdag werd het blog opgeschort, dezelfde dag reageerde ik en vroeg om uitleg of het opnieuw online brengen van mijn blog. Toen er op dinsdag nog altijd geen enkele reactie was, heb ik het heft in eigen handen genomen en ben met een nieuwe website op mijn eigen domein begonnen. Het voorlopige resultaat zie je hier. Een kleine FAQ:

Categorieën
Nieuws Vrijzinnig Evangelisch

De toekomst van Vrijzinnig Evangelisch

B E L A N G R I J K E   M E D E D E L I N G   V A N   D E   H O O F D R E D A C T I E

Het klinkt wel heel heftig: De toekomst van Vrijzinnig Evangelisch. Het valt best mee. De afgelopen ruim twee weken zijn er geen berichten op Vrijzinnig Evangelisch geplaatst. Dat noemde ik (Evert) niet voor niets een ‘pauze’. Meer dan dat is het ook niet. Soms gaat schoolwerk voor.