Categorieën
Wetenschap

Crowdsource je Bijbel

crowdbijbelTsja, iemand moet het doen. En als toch iemand het moet doen, dan zal ik me maar opwerpen. Kan ik het initiatief van de ’teleurgestelde bloggers’ (wat een sombere insteek trouwens!) waarderen? Zeker. Het is goed dat er een website is waar de Bijbel op staat en waar fatsoenlijk naar gelinkt kan worden, zoals ook met Biblija tot voor kort de praktijk was. Maar, alles overziend, is dit wel een verslechtering ten opzichte van de oude situatie. En dat kan anders.

Ik heb inmiddels een naschrift toegevoegd, omdat de Bloggersbijbel al aan een wiki-bijbel blijkt te werken.

Categorieën
Wetenschap

Gemakkelijke antwoorden

Johannes ontvangt de Openbaring van Christus op Patmos.
Johannes ontvangt de Openbaring van Christus op Patmos.

Nee, een stem uit de hemel hoor ik niet. Geen visioenen. Geen gedonder en gebliksem als ik gekleed in kamelenharen jas en met buiklange baard mijn ruwhouten staf naar de hemel hef. Stilte, zelfs niet het zachte ruizen van de wind. God spreekt niet. Ook deze tekst is niet uit de hemel neergedaald.

Categorieën
Cultuur Wetenschap

Yes, een nieuwe religie!

aarde vanaf iss, wubbo ockels
Astronaut, natuurkundige en uitvinder Wubbo Ockels liet na zijn verscheiden afgelopen zondag een boodschap na waarin hij oproept een nieuwe religie te vormen om te aarde te behouden. Andere religies verbonden weliswaar mensen, maar niet alle mensen, maar die van Ockels zou alle mensen moeten verbinden. Maar komt Wubbo Ockels zijn belofte wel na? Hieronder de tekst, met commentaar.

Categorieën
Cultuur Wetenschap

Gelooft u in een leven na de dood?

engel, evert te winkel
Toont dit lichtspel een engel? Foto: archief Evert te Winkel

Ja. Hoe het er precies uitziet, weet ik niet. Ik zie wel wat in de visie van C.S. Lewis, die meent dat het leven na de dood een veel echter leven is dan het huidige leven.

• Hoe ziet u de relatie schepping/oerknal?

Over het eventuele ontstaan van de aarde en alles is altijd veel geschreven, niet alleen vanuit de joodse en christelijke traditie. Zo meenden de oude Grieken dat aarde en universum eeuwig zijn.

Categorieën
Cultuur Wetenschap

Wat zijn volgens u belangrijke verschillen tussen het jodendom en het christendom?

engel, evert te winkel
Toont dit lichtspel een engel? Foto: archief Evert te Winkel

Het belangrijkste verschil tussen christendom en jodendom is volgens mij dat het christendom heel bewust open is voor alle rassen, terwijl het jodendom gelooft in specifieke beloften voor het Joodse volk en een gunstiger positie van dat Joodse volk bij God.

Categorieën
Wetenschap

Dankwoord

Augustinus, wetenschap
Augustinus, afbeelding: Wikipedia

Promovendus Jerke de Vries knipte een aantal pagina’s uit zijn proefschrift, omdat hij door de decaan van zijn studie voor de keuze gesteld werd deze af te plakken of niet te promoveren. Deed De Vries dan tegenwetenschappelijke beweringen in zijn proefschrift? Riep hij op tot daden die moreel afkeurenswaardig zijn? Nee, hij citeerde Augustinus op het schutblad en richtte zich in zijn dankwoord tot God.

Dit kan niet door de beugel, volgens de regels van de Wageningen University & Research Centre (WUR) en daarom moesten passages verwijderd. Hoe absurd is dat eigenlijk?

Categorieën
Wetenschap

Atheïsme, het bovennatuurlijke, ‘gaslighting’ en modernisme

Elia, geestesziek, profeet
Elia zou nu gezien worden als geestesziek, afbeelding: Christian Image Source

I Profeten
België heeft een erg eigenaardig en ingewikkeld systeem voor godsdienstlessen in het openbaar onderwijs. Iedere student op de basisschool en in het voortgezet onderwijs kan hierbij de eigen religie kiezen uit een lijst met officiële religies, waaronder katholicisme, protestantisme, islam en jodendom. Zij krijgen dan honderd minuten per week les in die religie. Voor niet-religieuze kinderen is er een apart vak dat ‘niet-confessionele zedenleer’ genoemd wordt, gebaseerd op vrijzinnig humanisme.