Categorieën
Cultuur Wetenschap

De rede valt binnen grenzen religie

Zou het niet behulpzaam zijn als christenen – vrijzinnig of niet –zich geëmancipeerd en toegewijd inzetten voor een meer impliciet of seculier jargon? Deze vraag stelt Ronald van den Oever zichzelf en anderen na het symposium Geloven in de media.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

God in een moderne tijd: Overzicht week 21-2012

Het thema van dit weekoverzicht is ‘God in een moderne tijd’. Geloof en wetenschap en de moderne mens en de religieuze mens lijken steeds meer tegenover elkaar te staan. De kloof wordt zichtbaar in de media, waar inmiddels christelijke media en de Christelijke Hogeschool bruggen proberen te slaan. Hét terrein waar de discussie nu gevoerd wordt lijkt toch wel dat van de wetenschap te zijn.

Wetenschap versterkt het geloof. Remco van Mulligen betoogt dat in Geloof en Wetenschap. Maar dat geldt meestal vooral voor natuurwetenschappers, zoals Richard Dawkins:

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Weekoverzicht week 20-2012

Opwekking is het thema van dit weekoverzicht. Vandaag een aantal opwekkingen en hoe deze oprispingen van charismatische geestelijkheid tegenwoordig ook heten. Verder zondag over een week een artikel op Vrijzinnig Evangelisch over de welbekende opwekkingsbundel. Is het eigenlijk wel goed als alle kerken deze liederen zingen?

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Weekoverzicht week 19-2012

Het christendom gaat niet zozeer over wat je wel of niet gelooft, maar over hoe je handelt. Dat is de opvatting die ik uit in mijn artikel waarin ik het creationisme verwerp.

Evert te Winkel

Voor evangelisch Amerika is het handelen ook erg belangrijk, volgens Tanya Marie Luhrman. En dat beïnvloedt de politieke keuzes diepgaand:

“Zij (evangelischen, red.) stellen zich God voor als aardiger en wijzer dan welk mens dat zij kennen en ze proberen de persoon te worden die zij zouden zijn als zij als zij zich altijd bewust zouden zijn van de aanwezigheid van God, zelfs als de kinderen etteren en de trein vertraging heeft. […] Dit verandert de manier waarop iemand over politiek denkt volledig. […] Wanneer evangelischen stemmen denken zij als eerste aan de persoon die zij willen worden, eerder hoe mensen zouden kunnen zijn en zouden moeten zijn, dan hoe mensen in werkelijkheid zijn. Vanuit dit perspectief is probleem juist dat de overheid oplost waar de mens tekort komt.”

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Weekoverzicht week 18-2012

Dankbaar is R. Bisschop in het Reformatorisch Dagblad voor het Koninklijk Huis. Maar het is oppassen geblazen om God, het Koninklijk Huis en Nederland te veel als gelijke grootheden te zien:

“Maar al te gemakkelijk laten we ons meeslepen in een algemeen gevoel van verbondenheid (maar aan wat?) en in een oppervlakkig religieus getint nationalisme. […]Allereerst is daar het bezwaar tegen de uitdrukking (‘God, Nederland en Oranje’, red.) als zodanig. De suggestie die ervan uitgaat, alsof het om drie gelijkwaardige grootheden gaat, moet een rechtgeaard calvinist doen gruwen. De Schepper van hemel en aarde, de Almachtige, kan en mág niet op deze wijze in ons kleine deel van Zijn schepping getrokken worden.”

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Weekoverzicht week 17-2012

Vanzelfsprekend deze week veel over de hel, ‘want de hel is hot’. Vrijzinnig Evangelisch zet een ruime selectie opinies over de hel en de discussie hierover op een rijtje en legt uit waarom je ieder artikel (niet) moet lezen.

Het Reformatorisch Dagblad schreef een bijdrage waarin de drie deelnemers van het ND-debat Hemel en Hel gebalanseerd worden gebracht. Tim Vreugdenhil: “Ik ben beperkt en niet in staat de Bijbel onfeilbaar uit te leggen. Zelfs de kerkvaders voerden verhitte debatten over hemel en hel.” Gezien de achterban van het RD ook een moedige en open weergave van de avond.

Categorieën
Wetenschap

Wanneer noem je namen?

Marthijn Keijzer stuurde mij een mailtje (ik had zijn verhaal nagekeken, feiten gecheckt en voor zover mogelijk feiten en links toegevoegd) met de vraag of ik de namen van Rob de Raad en Henry Stober weg zou kunnen laten. Die had ik namelijk al wel toegevoegd. Keijzer vond dat dit niets toevoegt aan het verhaal en vond het ook onnodig kwetsend.