Categorieën
Wetenschap

De passieve God van het creationisme

Creationisten ontdoen de boodschap van Genesis en van de rest van de bijbelboeken van God, maken van God een passieve schepper in een ver verleden en sluiten andere christenen uit. Evert te Winkel uit zijn noodkreet, naar aanleiding van de film De Schepping, de aarde is getuige, waar Marthijn Keijzer vorige week over schreef.

Categorieën
Wetenschap

[Commentaar] Bedreigingen abortus-ethici zijn altijd brug te ver

De morele status van een zuigeling is gelijkwaardig aan die van een foetus, betogen Alberto Giubilini en Francesca Minerva in hun artikel hierover. Om die reden stellen zij de term ‘postnatale abortus’ voor. De opstelling van de medisch-ethici roept grote weerstand op, zelfs bedreigingen. De website Slate wijst erop dat zij hierin het voordeel van de vrouw altijd vooropstellen bovenop dat van de foetus of baby: “Iedere last (die het kind oplevert, red.) wordt groter gewaardeerd dan de waarde van het kind.”

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Weekoverzicht week 16-2012

Overzicht van de opvallendste nieuwsberichten en opinieartikelen van afgelopen week.

De kracht van Twitter. Door Twitter heeft een Amerikaanse predikant bereikt dat de advertentie hiernaast [verwijderd] verwijderd werd van de plek naast zijn kerk:

“Ik werd in mijn hart geraakt dat mijn dochter in de dienst hoort ze de geliefd is door en waardevol is voor God. Maar als ze naar buiten loopt, ziet ze alleen […] als je er zo uit ziet, je shirt uittrekt en flirt met mannen, ben je pas waardevol. Ik weet zeker dat dit niet het doel is van het bedrijf –om vrouwen te degraderen en mannen te verleiden zich ook te verlagen– maar het komt daar wel op neer.”

Categorieën
Cultuur Wetenschap

Bang om onwetend te zijn

Wie van het christendom een ‘aannemelijke theorie’ maakt, zoals de creationisten, verliest juist het geloof. Volgens Marthijn Keijzer is dat de verkeerde verdediging, één die voortkomt uit angst. Keijzer zoekt de belangrijkste antwoorden liever in geloof.

Categorieën
Wetenschap

Abortusdiscussie heeft focus op web van relaties nodig

“Het is begrijpelijk dat auteurs moeite hebben met een artikel zoals dat van Giubilini en Minerva,” zei Evert te Winkel in het artikel van vorige week. Hij schrijft nu op hoe hij het leven van een foetus ziet en waarin hij de waarde van leven vindt.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Weekoverzicht week 15-2012

Overzicht van de opvallendste nieuwsberichten en opinieartikelen van afgelopen week

Het debat over euthanasie in de VS is losgebarsten op de site van de New York Times. Verschil volgens de Nederlandse Petra de Jong tussen de Nederlandse situatie en die in de VS is de langdurige discussie in Nederland en de zorgvuldigheid die daardoor ontstaan is.

Categorieën
Wetenschap

Moeite met de discussie over postnatale abortus

Naar aanleiding van een artikel over postnatale abortus, door twee Italiaanse medisch ethici, vraagt Evert te Winkel begrip te tonen voor hen die tegen abortus zijn, zowel pre- als postnataal. Tegelijkertijd verbaast hij zich over het feit dat de critici zelf niet weten te definiëren wat de status van een foetus of een zuigeling is.