Colofon

Evert te Winkel (hoofdredacteur, Twitter)
Vaste auteurs:
Mark Peter van der Bijl
Marco van Vuuren

Wil je ook auteur worden? Neem contact op met Vrijzinnig Evangelisch of kijk bij de voorwaarden.

Copyright
Alle artikelen op deze site zijn © Vrijzinnig Evangelisch, respectievelijk de auteur. Het kopiëren van (delen van) deze artikelen zonder expliciete toestemming is niet toegestaan. Wel is het toegestaan om tot maximaal twee alinea’s te delen, met adequate bronvermelding. Bij delen op websites of sociale media geldt: bij voorkeur bronvermelding middels een link.