Vrijzinnig én Evangelisch

Vrijzinnig en orthodox zijn twee zijden van dezelfde meetlat. Iedereen (en ieder kerkgenootschap) staat op die meetlat ergens tussen vrijzinnig en orthodox in, niemand is honderd procent vrijzinnig (dus gelooft niets van de Bijbel en het evangelie) en niemand is honderd procent orthodox (dus gelooft de hele Bijbel en het evangelie en de dogma’s). En dan is die ene meetlat ook nog eens onvoldoende: een evangelische gelovige en een gereformeerd-vrijgemaakte gelovige staan misschien wel op hetzelfde punt op de meetlat van de orthodoxie, maar zijn toch totaal andere gelovigen. Dat is ook een belangrijke reden om de site niet Vrijzinnig Orthodox te noemen, de site gaat niet alleen over het wel of niet accepteren van zekere dogma’s, maar ook over beleving, over kerkgeschiedenis en dergelijke.

Het christendom, zowel in Nederland als wereldwijd, is gevarieerd op veel verschillende assen. Orthodox, vrijzinnig, evangelisch, gereformeerd, rooms-katholiek, ze zijn nogal verschillend. Toch zijn ze allemaal christelijk, allemaal deel van Christus’ Lichaam. De veelkleurigheid van Christus is groot genoeg om ze allemaal te kunnen bevatten.

Van vrijzinnig tot evangelisch.

Vrijzinnig Evangelisch is een constructieve en opiniërende website, binnen het brede kader van religie voornamelijk gericht op het christendom. Vrijzinnig betekent niet dat de site de orthodoxie afwijst, evangelisch betekent niet dat de site alleen de vrolijker varianten van het christendom omarmt. De beide termen zijn bedoeld om de gehele breedte van het christendom tot uitdrukking te brengen.

Vrijzinnig Evangelisch neemt uitdrukkelijk stelling voor een samenleving waarin godsdienstvrijheid de norm is, voor iedereen en inclusief allerlei gekkigheden die inherent zijn aan godsdienst. Vrijzinnig Evangelisch staat voor alles een afwisselende samenleving voor, multiculti en multireli. Als het moet, bekritiseert Vrijzinnig Evangelisch religie, met name het christendom, op een manier zoals alleen een insider dat kan doen. Laakbaar gedrag of laakbare opvattingen schaden niet alleen hen die het desbetreffende gedrag vertonen of deze opvattingen aanhangen, maar allen die religieus zijn. Kortzichtigheid van de andere kant, vanuit de criticasters van het geloof kan bij ons ook niet op begrip rekenen, hoewel wij de kritiek op geloof op zich erg waardevol vinden en als een kans zien op progressie.

Nuance

Met de website Vrijzinnig Evangelisch proberen wij een progressief christendom handen en voeten te geven. Mooie woorden blijven helaas vaak mooie woorden. Daarom willen we graag ook de praktijk toetsen, mee te denken hoe het christendom praktisch groeien kan. Wij denken dat de ‘bruid van Christus’ nog verre van volmaakt is en dat er zeker nog ruimte voor verbetering is. Artikelen op Vrijzinnig Evangelisch voeden het debat over verbeterpunten en geven richting aan de toekomst van het geloof. Daden of opvattingen die echt niet door de beugel kunnen worden ook als zodanig behandeld. In andere gevallen zijn de auteurs van Vrijzinnig Evangelisch genuanceerd kritisch. Waar de lezer rekening mee moet houden: de website is voor alles een christelijke website. Daarom juist ook extra kritisch op het christendom.

Buiten artikelen online proberen we ons ook offline te uiten, in de toekomst zouden papieren publicaties en irl-ontmoetingen georganiseerd kunnen worden.

Zie voor de vaste auteurs het colofon.