Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Vlekje

De meest succesvolle artikelen op een blog zijn niet de perfect in elkaar gezette betogen, maar artikelen met een vlekje. Of meerdere vlekjes.

Artikelen op blogs zijn, anders dan in kranten of tijdschriften, bedoeld om reactie op te roepen. Letterlijk als je kijkt naar de reacties: een goed blog herken je (meestal) aan de hoeveelheid reacties onder de artikelen, maar ook basisreacties als afkeer of goedkeuring.

Categorieën
Cultuur Wetenschap

Een blinde vlek is niet voor niets een blinde vlek

Publicisten die het opnemen voor de ‘gevallen’ eindtijdprediker Frank Ouweneel hebben een ‘doofpotreflex’, volgens sommigen. Anthony Ruijtenbeek wijst er liever op dat alle publicisten en media hun eigen blinde vlekken hebben. Daarbij spaart hij zichzelf niet.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Een klein conflict

Vrijzinnig Evangelisch mengt zich niet in conflicten tussen rooms-katholieke opinieschrijvers. Het criterium waarop Vrijzinnig Evangelisch artikelen selecteert is kwaliteit. Artikelen hebben een prikkelende stelling en voldoende onderbouwing, artikelen zijn inhoudelijk en maken een maatschappelijk relevant punt.

Categorieën
Kerk

‘vleesch noch visch’

Anthony Ruijtenbeek

Zowel hoofdschuddend als glimlachend heb ik de reacties rondom de Nacht van de theologie gevolgd. En dan bedoel ik niet zozeer die van de gebruikelijke ‘incrowd’ rondom de organisatie, maar de reacties vanuit wat je zou kunnen de ‘refogelische zuil’ (grofweg het ND, de EO en de CU). Net zoals vorig jaar werd er een brave vertegenwoordiger van het heersende links-vrijzinnige establishment gekozen; Erik Borgman.

Vakinhoudelijk kan men van Borgman zeggen dat het een degelijke denker is die bekend is met z’n klassieken. Met enig recht kan men zeggen dat hij in het Nederlands taalgebied dé erfgenaam is van het werk van Schillebeeckx. Voor protestanten die Schillebeeckx niet kennen zou men, héél grofweg, hem enigszins kunnen vergelijken met Harry Kuitert. Beide probeerden een brug te slaan tussen hun respectievelijke kerken en de toenmalige tijdsgeest.