Categorieën
Wetenschap

Atheïsme, het bovennatuurlijke, ‘gaslighting’ en modernisme

Elia, geestesziek, profeet
Elia zou nu gezien worden als geestesziek, afbeelding: Christian Image Source

I Profeten
België heeft een erg eigenaardig en ingewikkeld systeem voor godsdienstlessen in het openbaar onderwijs. Iedere student op de basisschool en in het voortgezet onderwijs kan hierbij de eigen religie kiezen uit een lijst met officiële religies, waaronder katholicisme, protestantisme, islam en jodendom. Zij krijgen dan honderd minuten per week les in die religie. Voor niet-religieuze kinderen is er een apart vak dat ‘niet-confessionele zedenleer’ genoemd wordt, gebaseerd op vrijzinnig humanisme.

Categorieën
Kerk

[Commentaar] ‘Orthodoxe probleem’ nog niet weg

“Na tientallen jaren van secularisatie en theologische discussie over Godsbeelden, is het opvallend dat een meerderheid van de meelevende leden klassieke geloofsopvattingen heeft.”

Denken in simplismen lijkt de nieuwe volkssport nummer 1, zelfs onder mensen die geacht worden onderdeel van een soort ‘intellectuele elite’ te zijn. Gerrit van den Berg, de auteur van het kerkblad Kerk in Mokum (pdf), viel precies in deze val bij het omzetten van een onderzoek van Erik Sengers in een artikel.

Wie een ogenblik neemt om even na te denken realiseert zich dat secularisatie geen enkele invloed heeft op godsbeelden. Hooguit betekent het dat de rol van geloof in de samenleving minder is geworden. Helaas voor de auteur blijkt secularisatie niet zoveel invloed te hebben als hij hoopte.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof

Geloof zonder religie, overzicht week 23-2012

De bekende televisie-evangelist Creflo Dollar is opgepakt voor geweld tegenover zijn dochter. Verder over fouten in de bijbel, over als het tegenzit in het zendingswerk, over zendingswerk in de stad en over de marginalisering van het atheïsme. Verder: Wat vindt de Raad van State van de ‘weigerambtenaar’?

Geloven zonder religie is niets meer dan jij en een heilig boek, zegt Femmeke Riezebosch, GL-student aan de CHE, in CHE-schoolkrant AdRem. Daar gelooft zij dan ook niet in:

Categorieën
Wetenschap

De passieve God van het creationisme

Creationisten ontdoen de boodschap van Genesis en van de rest van de bijbelboeken van God, maken van God een passieve schepper in een ver verleden en sluiten andere christenen uit. Evert te Winkel uit zijn noodkreet, naar aanleiding van de film De Schepping, de aarde is getuige, waar Marthijn Keijzer vorige week over schreef.