Categorieën
Politiek en Geloof

Weet je dat je van waarde bent?

Zondag 9 maart begint om 11.00 uur begint de Gastendienst, waar ik bij betrokken ben, in Berea De Maten, Heemradenlaan 125 in Apeldoorn. De Gastendienst heeft de titel: Je kan de boom in. Die titel heeft te maken met het verhaal van Zacheüs, die in de boom klom toen Jezus langskwam, om naar Jezus te kunnen kijken. Jezus riep hem toen uit de boom en ging bij Zacheüs eten. Vanuit dit verhaal wordt gesproken over tweede kansen. Marco van Vuuren is de spreker.

Categorieën
Politiek en Geloof

Het moreel kompas van Henri Lenferink

bondspresident, Joachim Gauck, Duitsland, Jesco Denzel
Joachim Gauck, 21 maart 2012, foto: Jesco Denzel. (bron)
Moed is een specifieke en helaas veel te weinig gebruikte vorm van rationaliteit. Moed is de kracht om tegen de stroom van de publieke opinie op te roeien, de kracht om ratio en algemeen belang luider te laten spreken dan sentiment en de kracht om werkelijk mee te voelen met hen die in de stroom van de geschiedenis verpletterd dreigen te worden. Moed is opkomen voor Benno L..

Op 23 maart 2012 sprak de toen net gekozen bondspresident van Duitsland zijn inaugurale rede uit, in het Nederlands samen met een eerdere toespraak uitgegeven in een dun boekje met de titel: Laat je niet regeren door angst, maar door moed, vertaald door Olaf Brenninkmeijer. De flaptekst van de bijzonder interessante werkje vermeldt onder meer: