Categorieën
Wetenschap

God Bewijzen: Nog nooit zo serieus besproken

st Joriskerk, schilderij, evert te winkel
Streng kijken de heren op ons neer

“Mijn buurman hier,” Goedgelovig-reageerder Tommy Lee grijpt Rik Peels aan het einde van de middag bij de schouders vast, “lijkt wel wat op die derde van links.” Streng kijken een aantal hoge heren uit lang vervlogen tijden ons vanaf een schilderij aan, een schilderij dat opvalt doordat er naast de strenge mannen, hun kledij doet mij achttiende-eeuws aan, ook een vrouw met een jong kind op staat. Een man met een indrukwekkende neus kijkt vanaf het schilderij op ons neer. De meeste aanwezigen, onder wie Rik zelf, lachen. Na afloop blijven hij en Stefan nog even hangen, om met de aanwezigen wat te drinken. Het tekent de sfeer bij de door Bram van Dijk georganiseerde gesprek van Goedgelovig-lezers en Stefan Paas en Rik Peels, auteurs van God bewijzen.

Categorieën
Media

Handvatten van Alain Verheij voor Vrijzinnig Evangelisch

In zijn blog Het nadeel van de twijfel, waar Alain Verheij een reactie van mijn kant op verwacht, geeft hij een aantal handvatten omdat de genoemde sites, blijkbaar ook Vrijzinnig Evangelisch, te kort zouden schieten. Ik sta achter zijn handvatten, maar ik betwijfel enigszins of hij het te kort schieten bij Vrijzinnig Evangelisch goed gezien heeft. Lees hier mijn eerste, meer theologische reactie op zijn artikel.

Categorieën
Kerk

Secularisatie geen virus, maar zegen

Bram van Dijk

De onderbouwing van Marius Noorloos voor zijn artikel Effectief vaccin tegen secularisatievirus is helaas uiterst mager. De auteur wil blijkbaar prikkelen door ontkerkelijking te vergelijken met een ziekte, maar onderbouwt onvoldoende.

Categorieën
Boekbesprekingen

Verzameling apocrypha aanwinst voor boekenkast

Gelijktijdig met de NBV kwam ook de Naardense bijbel uit. Waar de NBV zich richtte op begrijpelijk taalgebruik en een Nederlandse zinsbouw had de Naardense vertaling juist als doel een zo letterlijk mogelijk vertaling te geven. Dit monnikenwerk van Pieter Oussoren bleek desondanks verrassend goed leesbaar en werd door vriend en vijand (zijn die er überhaupt?) geprezen. Ten opzichte van de NBV misten de deuterocanonieke boeken echter wel. Dat is rechtgezet met Buiten de vesting, die naast de deuterocanonieke nog meer apocriefe literatuur bevat.

Categorieën
Politiek en Geloof

Godsdienstvrijheid in Nederland is fantastisch!

Bram van Dijk

In het commentaar van maandag 11 juni wordt betoogd dat godsdienstvrijheid in Nederland in het geding is, doordat seculieren van allerlei slag gelijkheid boven vrijheid stellen. De gebruikte voorbeelden zijn: het verbod op rituele slacht, de discussies over het bijzonder onderwijs en de zondagsrust. Ondanks een aardige analyse slaat dit commentaar de plank volledig mis.

Categorieën
Cultuur

Postuum dopen beter dan kinderdoop

Bram van Dijk

Mormonen laten zich plaatsvervangend dopen voor voorouders, maar bijvoorbeeld ook voor mensen als prins Bernhard, prinses Juliana en prins Claus. Als je dat hoort, voelt het toch niet echt prettig. Maar als dit schuurt en wringt, moeten we dan ook niet nog eens goed kijken naar het fenomeen van de kinderdoop? Of zelfs – voor de minder vrijzinnigen en meer evangelischen onder ons – het opdragen van kinderen?

Categorieën
Politiek en Geloof

Twee commentaren nader bekeken

Journalistieke keuzes, vrijzinnig evangelisch, Evert te Winkel, opiniewebsites, christelijkVorige week [artikel verwijderd bij verhuizing] heb ik vanwege tijdgebrek alleen heel kort uitgelegd wat de bedoeling is van een commentaar. Deze week leg ik twee concrete voorbeelden uit. Het eerste voorbeeld is het commentaar ‘Vertrek Wilders uit de macht is een zegen’, door mij geschreven. Nadat ik het geschreven had vroeg ik om commentaar van Mark Peter van der Bijl, waarop hij zei dat hij het er wel mee eens was, op één zin na: “Dat zal zijn eigen achterban feilloos doorzien.” Begrijpelijk, deze zin is behoorlijk sterk uitgedrukt.