Categorieën
Politiek en Geloof

[commentaar] Hullie zijn ook gelovig!

‘Atheïsme is ook een geloof.’ Nee: ‘geloven dat atheïsme een geloof is, is ook een geloof’. Het is  mogelijk tot in het oneindige hiermee door te gaan. Het is de vraag waarom ‘is ook een geloof’ zo vaak en zo misplaatst gebruikt wordt om dat wat met geloof aangeduid wordt te diskwalificeren. Kort gezegd zou ieder geloof (of ongeloof) op de eigen merites beoordeeld moeten worden.
Er zijn atheïsten die zo fel het atheïsme verdedigen dat het bijna religieus lijkt. Er zijn religieuzen die zeer nuchter in het leven staan. Er zijn opvattingen, niet alleen religieuze, die wetenschappelijk onverdedigbaar zijn en zelfs onredelijk, andere religieuze opvattingen worden gezien als zeer redelijk. Zo zou een Johannes Calvijn de hand kunnen schudden van Dick Swaab. Beide geloven niet in een vrije wil. Vanuit andere motieven, maar de verschillen zijn beperkt.

Categorieën
Politiek en Geloof

Donners godsgeloof

Bram van Dijk

“Nederland loopt weg voor zijn religieuze verleden. Er is een nieuw meerderheidsgeloof dat niet wil erkennen dat het ook een geloof is. […] een seculiere overtuiging is ook gebaseerd op geloofsaannames, namelijk dat er niets buiten de zichtbare werkelijkheid is.”

Dit betoogde Piet Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State en voormalig minster van Binnenlandse Zaken op donderdag 19 april bij een lezing over de ruimte voor religie in de Nederlandse samenleving.