Categorieën
Politiek en Geloof

Twee commentaren nader bekeken

Journalistieke keuzes, vrijzinnig evangelisch, Evert te Winkel, opiniewebsites, christelijkVorige week [artikel verwijderd bij verhuizing] heb ik vanwege tijdgebrek alleen heel kort uitgelegd wat de bedoeling is van een commentaar. Deze week leg ik twee concrete voorbeelden uit. Het eerste voorbeeld is het commentaar ‘Vertrek Wilders uit de macht is een zegen’, door mij geschreven. Nadat ik het geschreven had vroeg ik om commentaar van Mark Peter van der Bijl, waarop hij zei dat hij het er wel mee eens was, op één zin na: “Dat zal zijn eigen achterban feilloos doorzien.” Begrijpelijk, deze zin is behoorlijk sterk uitgedrukt.

Categorieën
Politiek en Geloof

[commentaar] Hullie zijn ook gelovig!

‘Atheïsme is ook een geloof.’ Nee: ‘geloven dat atheïsme een geloof is, is ook een geloof’. Het is  mogelijk tot in het oneindige hiermee door te gaan. Het is de vraag waarom ‘is ook een geloof’ zo vaak en zo misplaatst gebruikt wordt om dat wat met geloof aangeduid wordt te diskwalificeren. Kort gezegd zou ieder geloof (of ongeloof) op de eigen merites beoordeeld moeten worden.
Er zijn atheïsten die zo fel het atheïsme verdedigen dat het bijna religieus lijkt. Er zijn religieuzen die zeer nuchter in het leven staan. Er zijn opvattingen, niet alleen religieuze, die wetenschappelijk onverdedigbaar zijn en zelfs onredelijk, andere religieuze opvattingen worden gezien als zeer redelijk. Zo zou een Johannes Calvijn de hand kunnen schudden van Dick Swaab. Beide geloven niet in een vrije wil. Vanuit andere motieven, maar de verschillen zijn beperkt.