Categorieën
Media

Meer mening in De Nieuwe Koers

handboek kerk en social media, eric van den berg“Ik vind @DeNieuweKoers interessant, maar het ligt wat al te zeer voor de hand om twitterguru @katholieknl twitter te laten promoten”

Een discussie op Twitter is niet altijd bruikbaar om een punt, zeker niet een degelijk punt, uit te leggen. Daarom nu uitgebreider: Hoe De Nieuwe Koers ook zou kunnen schrijven.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Een klein conflict

Vrijzinnig Evangelisch mengt zich niet in conflicten tussen rooms-katholieke opinieschrijvers. Het criterium waarop Vrijzinnig Evangelisch artikelen selecteert is kwaliteit. Artikelen hebben een prikkelende stelling en voldoende onderbouwing, artikelen zijn inhoudelijk en maken een maatschappelijk relevant punt.

Categorieën
Cultuur

‘Een orthodoxe gelovige is fundamentalistisch’

Er is vaak onbegrip bij gelovigen over de manier waarop veel media over hen berichten. Voor met name seculiere media is het erg lastig om in de juiste vaktermen over religie te schrijven en religie ook op waarde te schatten. Om deze reden organiseerden de Christelijke Hogeschool in Ede, het Nederlands Dagblad en ISI Media het symposium Geloof in de media?! Bas Soetermans was erbij en deed verslag voor Vrijzinnig Evangelisch.