Categorieën
Cultuur

[Commentaar] Geloof in kerk is als geloof in vampiers

Jezus was getrouwd! Verschillende kranten, tijdschriften en nieuwsuitzendingen op radio en televisie doken op de ontdekking van een papyrus, mogelijk uit de vierde eeuw na Christus, waarin een eventuele vrouw van Jezus genoemd werd. Scepticisme is op zijn plaats. De graagte waarmee media op deze ‘vondst’ doken mag opvallend genoemd worden.

Categorieën
Wetenschap

De echte woorden van Jezus?

apostel thomas, het evangelie van thomas
De ongelovige Thomas, door Hendrick ter Brugghen ca. 1622. Afbeelding: Rijksmuseum

Onlangs verscheen op VrijzinnigEvangelisch.nl een artikel over de uitgave van een aantal apocriefe Bijbelboeken.  In de reacties werd met name het evangelie van Thomas aangevallen omdat het geen echt evangelie zou zijn. Het enkele feit dat dit evangelie niet in de canon terecht is gekomen is geen reden voor de conclusie dat het niet om een echt evangelie zou gaan.