Categorieën
Wetenschap

Dankwoord

Augustinus, wetenschap
Augustinus, afbeelding: Wikipedia

Promovendus Jerke de Vries knipte een aantal pagina’s uit zijn proefschrift, omdat hij door de decaan van zijn studie voor de keuze gesteld werd deze af te plakken of niet te promoveren. Deed De Vries dan tegenwetenschappelijke beweringen in zijn proefschrift? Riep hij op tot daden die moreel afkeurenswaardig zijn? Nee, hij citeerde Augustinus op het schutblad en richtte zich in zijn dankwoord tot God.

Dit kan niet door de beugel, volgens de regels van de Wageningen University & Research Centre (WUR) en daarom moesten passages verwijderd. Hoe absurd is dat eigenlijk?

Categorieën
Wetenschap

Atheïsme, het bovennatuurlijke, ‘gaslighting’ en modernisme

Elia, geestesziek, profeet
Elia zou nu gezien worden als geestesziek, afbeelding: Christian Image Source

I Profeten
België heeft een erg eigenaardig en ingewikkeld systeem voor godsdienstlessen in het openbaar onderwijs. Iedere student op de basisschool en in het voortgezet onderwijs kan hierbij de eigen religie kiezen uit een lijst met officiële religies, waaronder katholicisme, protestantisme, islam en jodendom. Zij krijgen dan honderd minuten per week les in die religie. Voor niet-religieuze kinderen is er een apart vak dat ‘niet-confessionele zedenleer’ genoemd wordt, gebaseerd op vrijzinnig humanisme.