Categorieën
Media

Mensen weten steeds minder. Zeven redenen waarom dat een probleem is

ForumC op het X-noizz Flevofestival in 2011, blijf vragen, blijf twijfelen
Tijdschriften van ForumC, religiejournalistiek, op het X-noizz Flevofestival in 2011, foto: Archief

Over dertig jaar zijn alle theologen religiewetenschapper geworden en is de religiejournalistiek verdwenen. Cultuurtheoloog Frank Bosman schetst dit beeld, voor sommigen apocalyptisch, voor anderen paradijselijk, in een interview met Elze Riemer op NieuwWij. De toekomst van de religiejournalistiek valt moeilijk te voorspellen, de pessimistische schets van Bosman mag dus met een korreltje zout genomen worden, maar dat mensen bij het verdwijnen ervan alleen maar minder zullen weten, spreekt voor zich. Daarom nu zeven redenen waarom het een probleem is als religiejournalistiek verdwijnt.

Categorieën
Cultuur Wetenschap

Een blinde vlek is niet voor niets een blinde vlek

Publicisten die het opnemen voor de ‘gevallen’ eindtijdprediker Frank Ouweneel hebben een ‘doofpotreflex’, volgens sommigen. Anthony Ruijtenbeek wijst er liever op dat alle publicisten en media hun eigen blinde vlekken hebben. Daarbij spaart hij zichzelf niet.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Een klein conflict

Vrijzinnig Evangelisch mengt zich niet in conflicten tussen rooms-katholieke opinieschrijvers. Het criterium waarop Vrijzinnig Evangelisch artikelen selecteert is kwaliteit. Artikelen hebben een prikkelende stelling en voldoende onderbouwing, artikelen zijn inhoudelijk en maken een maatschappelijk relevant punt.

Categorieën
Kerk

‘vleesch noch visch’

Anthony Ruijtenbeek

Zowel hoofdschuddend als glimlachend heb ik de reacties rondom de Nacht van de theologie gevolgd. En dan bedoel ik niet zozeer die van de gebruikelijke ‘incrowd’ rondom de organisatie, maar de reacties vanuit wat je zou kunnen de ‘refogelische zuil’ (grofweg het ND, de EO en de CU). Net zoals vorig jaar werd er een brave vertegenwoordiger van het heersende links-vrijzinnige establishment gekozen; Erik Borgman.

Vakinhoudelijk kan men van Borgman zeggen dat het een degelijke denker is die bekend is met z’n klassieken. Met enig recht kan men zeggen dat hij in het Nederlands taalgebied dé erfgenaam is van het werk van Schillebeeckx. Voor protestanten die Schillebeeckx niet kennen zou men, héél grofweg, hem enigszins kunnen vergelijken met Harry Kuitert. Beide probeerden een brug te slaan tussen hun respectievelijke kerken en de toenmalige tijdsgeest.

Categorieën
Cultuur

‘Een orthodoxe gelovige is fundamentalistisch’

Er is vaak onbegrip bij gelovigen over de manier waarop veel media over hen berichten. Voor met name seculiere media is het erg lastig om in de juiste vaktermen over religie te schrijven en religie ook op waarde te schatten. Om deze reden organiseerden de Christelijke Hogeschool in Ede, het Nederlands Dagblad en ISI Media het symposium Geloof in de media?! Bas Soetermans was erbij en deed verslag voor Vrijzinnig Evangelisch.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Weekoverzicht week 19-2012

Het christendom gaat niet zozeer over wat je wel of niet gelooft, maar over hoe je handelt. Dat is de opvatting die ik uit in mijn artikel waarin ik het creationisme verwerp.

Evert te Winkel

Voor evangelisch Amerika is het handelen ook erg belangrijk, volgens Tanya Marie Luhrman. En dat beïnvloedt de politieke keuzes diepgaand:

“Zij (evangelischen, red.) stellen zich God voor als aardiger en wijzer dan welk mens dat zij kennen en ze proberen de persoon te worden die zij zouden zijn als zij als zij zich altijd bewust zouden zijn van de aanwezigheid van God, zelfs als de kinderen etteren en de trein vertraging heeft. […] Dit verandert de manier waarop iemand over politiek denkt volledig. […] Wanneer evangelischen stemmen denken zij als eerste aan de persoon die zij willen worden, eerder hoe mensen zouden kunnen zijn en zouden moeten zijn, dan hoe mensen in werkelijkheid zijn. Vanuit dit perspectief is probleem juist dat de overheid oplost waar de mens tekort komt.”